Adjudant (functie)

secretaris van hooggeplaatste

Een adjudant is de persoonlijke assistent van een hooggeplaatst persoon, doorgaans van een hoge militaire bevelhebber, een bewindsman, een hogepriester of een staatshoofd. Het woord komt van het Latijnse adiuvare of adjuvare, 'helpen'. In het Latijn is het woord voor 'adjudant' adiutor.

Generaal Karel van der Heijden was adjudant van de koning en draagt de daarbij behorende nestels

Militaire adjudanten maken deel uit van het Militaire Huis van de Koning. Een adjudant, altijd een officier of een onderofficier, draagt vaak bijzondere versierselen op zijn uniform om hem als zodanig te herkennen. De (Nederlandse) adjudanten dragen een gouden nestel, altijd aan de rechterzijde en zijn aan dit laatste direct herkenbaar. Degenen die de rang van adjudant dragen hebben een gouden stip op hun uniform. Bij de Koninklijke Marine draagt de Adjudant-Onderofficier galons. Dit rangonderscheidingsteken bestaat uit een dunne lijn met een 'oog'.

Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen een veldadjudant (Frans: aide de camp, Engels: aide-de-camp) voor een adjudant in het leger (niet in het Nederlandse leger) en een vleugeladjudant, zijnde een adjudant die een vorst terzijde staat en deel uitmaakt van de hofhouding.