Admiraliteit van het Noorderkwartier

De Admiraliteit van het Noorderkwartier ook wel Admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier was de Admiraliteit van het Noorderkwartier, dat wil zeggen Holland ten noorden van het IJ.

Het admiraliteitskantoor aan de Prinsenhof te Hoorn in 1661 (Westfries Museum)

Het werd opgericht op 6 maart 1589 bij resolutie van de Staten-Generaal, bij besluit van stadhouder Maurits van Nassau, de latere prins van Oranje. De admiraliteit was gevestigd te Hoorn en vanaf 1597 om de drie maanden ook in Enkhuizen. Voor de instelling werd een nieuw kantoorgebouw tussen het Kerkplein en de Gravenstraat gebouwd. Na de opheffing van de admiraliteit in 1795 werd het gebouw stapsgewijs gesloopt. Van het complex bleef alleen het Admiraliteitspoortje over. Dit poortje staat op de tekening hiernaast mogelijk geheel rechts afgebeeld.

Beroemde vlootvoogden van de Admiraliteit van het Noorderkwartier en hun benoeming bewerken

Slag bij Kijkduin bewerken

In 1673 vond er een grote zeeslag plaats bij Kijkduin, en was het laatste grote gevecht van de Derde Engels-Nederlandse Oorlog.

Hier een overzicht van deelnemende schepen en kapiteins van de Admiraliteit van Noorderkwartier: Linieschepen:

Branders:

Externe link bewerken