De verdeling van een discrete stochastische variabele wordt geheel bepaald door de kansen op de hoogstens aftelbare waarden die kan aannemen. Deze kansen worden vastgelegd door de kansfunctie van . De kansfunctie bepaalt dus de kansverdeling. De kansfunctie wordt voor de mogelijke waarden gedefinieerd door:

Let op het verschil tussen en . Voor iedere kansverdeling gelden de axioma's van de kansrekening.[1]

De kansdichtheid komt voor een continue stochastische variabele overeen met de kansfunctie voor een discrete stochastische variabele.

Voorbeeld bewerken

Het totale geworpen aantal ogen bij twee worpen met een dobbelsteen is een stochastische variabele  , gedefinieerd door:

 ,

waarin   en   de uitkomsten zijn van de eerste en de tweede worp. Het waardenbereik van   bestaat uit de getallen 2 tot en met 12, eindig veel, dus   is discreet. De kansverdeling wordt gegeven door de kansfunctie   uit de onderstaande tabel.


  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12