Een steilrand is in de geomorfologie een abrupt hoogteverschil, wat kan variëren van enkele tot vele meters. Het is een steile helling, of een klif.

De 60 meter hoge steilrand nabij de Belgisch-Nederlandse grens bij Maastricht. Links de Sint Pietersberg, rechts het Maasdal

Steilranden kunnen samenhangen met historische oevers, erosie door rivieren, afgravingen en dergelijke.

Voorbeelden van steilranden in de Benelux zijn: