Steilrand

Een steilrand is in de geomorfologie een abrupt hoogteverschil, wat kan variëren van enkele tot vele meters. Het is een steile helling, of een klif.

Steilranden kunnen samenhangen met historische oevers, erosie door rivieren, afgravingen en dergelijke.

Voorbeelden van steilranden in de Benelux zijn: