Strang (watergang)

watergang

Een strang of hank is een nevengeul van een rivier binnen een uiterwaard. Strangen komen onder andere voor langs IJssel, Rijn en de Maas in Nederland en de Nederrijn in Duitsland. Strangen spelen een gunstige rol ten dienste van het waterbergend vermogen bij hoogwater.

Het zijn veelal half-dichtgeslibde restanten van de rivier die vroeger met enige regelmaat zijn loop verlegde, soms vrij plotseling door avulsie. Vele strangen waren in de middeleeuwen een tijd lang de hoofdgeul van de rivier. De rivieren hadden nog geen sluitend dijksysteem en in tijden van hoogwater waren de rivieren in het vlakke laagland soms kilometers breed. Op zulke momenten konden nevengeulen tot hoofdgeul worden en omgekeerd.

Afbeeldingen bewerken