Inundatiesluis

sluis om land mee onder water te zetten

Een inundatiesluis is een sluis die bedoeld is om er land mee onder water te zetten. De constructie kan eenvoudig met schuiven of puntdeuren zijn, maar ook met waaierdeuren die tegen de waterdruk in kunnen worden geopend. In principe is een inundatiesluis niet bedoeld voor scheepvaart. Bij de vestingwerken in Asperen is een inundatiesluis in de vaarweg van de Linge opgenomen, die daarmee kan worden afgesloten en bij Tiel via het Inundatiekanaal met rivierwater van de Waal kan worden gevuld.

Inundatiesluis in de Linge bij Asperen

GebruikBewerken

  • De militair-tactische inundatie is de bekendste. Bij belangrijke en bekende verdedigingslinies zoals de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam was het gebruik van inundatie een essentieel onderdeel voor de verdediging van het land. Bij militaire inundaties wordt het waterpeil zo gekozen dat het gebied noch begaanbaar, noch bevaarbaar is. Inundatie kan zowel defensief als offensief worden gebruikt. In het eerste geval wordt inundatie ingezet om de vijandelijke opmars te verhinderen, en in het tweede geval wordt inundatie toegepast om de vijand uit een bepaald gebied te verdrijven.
  • Om de berging van een bepaald gebied te vergroten, zoals in 1998 bij Tussenklappen. Bij hoge rivierwaterstanden kunnen dijken doorbreken. Om grote schade, aan bijvoorbeeld steden, te voorkomen kan ervoor worden gekozen andere gebieden, met name dunbevolkte landbouwgebieden, opzettelijk te laten onderstromen. Het waterpeil op de rivieren daalt waardoor -per saldo- minder schade wordt geleden.
  • In de landbouw kan het land 6 tot 8 weken onderwater worden gezet voor de bestrijding van een aantal aaltjessoorten, maar ook schimmels en enkele onkruidsoorten. Hierdoor hoeven de telers minder gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.