Kanton Mol

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Mol is een kanton in de provincie Antwerpen en het arrondissement Turnhout. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakkelijk hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton MolBewerken

Het gerechtelijk kanton Mol is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Mol, Balen en Meerhout. Het is gevestigd in de Molderdijk 7 te Mol.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Mol Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Mol
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton MolBewerken

Het kieskanton Mol ligt in het provinciedistrict Turnhout (sinds 2012, voorheen Mol), het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de gemeenten Mol, Balen, Geel en Meerhout en bestaat uit 84 stembureaus.

StructuurBewerken

Mol Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Turnhout Mol, Balen
Geel en Meerhout
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Turnhout Mol Mol, Balen
Geel en Meerhout
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing Vlaams ParlementBewerken

In 1999 waren er 72.250 stemgerechtigden, in 2004 74.832 en in 2009 nam dit aantal toe tot 78.209. Hiervan brachten respectievelijk 67.479 (1999), 69.931 (2004) en 72.754 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
PVDA 0,50% 0,53% 0,80%
AGALEV / Groen / Groen! 11,17% 6,02% 4,77%
SP / sp.a-Spirit / sp.a 15,86% 17,73% 14,86%
VU-iD21 / sp.a-Spirit / SLP 12,28% 0,59%
VU-iD21 / CD&V-N-VA / N-VA 35,37% 18,14%
CVP / CD&V-N-VA / CD&V 26,70% 27,83%
Vivant / VLD-Vivant / Open Vld 2,09% 14,54% 9,89%
VLD / VLD-Vivant / Open Vld 16,08%
VLD / VLD-Vivant / LDD 6,13%
Vlaams Blok / Vlaams Belang 14,40% 24,94% 16,28%
Andere Partijen 0,93% 0,74% 0,73%
Blanco of Ongeldig 6,33% 6,55% 6,77%
  Zie ook: provinciedistrict Mol voor verkiezingsuitslagen provincieraad tot 2006 en provinciedistrict Turnhout voor verkiezingsuitslagen provincieraad vanaf 2012