Hoofdmenu openen

Kanton Geel

gerechtelijk kanton in België

Het kanton Geel is een louter gerechtelijk kanton dat gelegen is in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Geel en Kasterlee. Het is gevestigd op de Pas 255 te Geel.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder,...

Geel Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied Vlag van Europa Europese Unie Vlag van België België Antwerpen Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen Antwerpen Geel
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof