Kiesarrondissement Mechelen-Turnhout

Het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout werd opgericht bij de kieshervorming van 1993, waarin onder meer de kiesverrichtingen voor Kamer en Senaat werden herzien. Later werd bij decreet van de Vlaamse regering in 2011 beslist ook voor de provincieraadsverkiezingen de kieskringen uit te breiden om een meer representatieve verdeling te krijgen over de deelnemende politieke partijen.[1]

Kiesarrondissement Mechelen-Turnhout
Kieskring Vlag Antwerpen (provincie) Antwerpen
Regio Vlag Vlaanderen Vlaanderen
Land Vlag van België België
Ontstaansdatum 1993
Provincieraadsleden 31 / 72 (2012)
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Structuur

bewerken

Het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout maakt deel uit van de provincie Antwerpen en omvat de arrondissementen Mechelen en Turnhout.

Het is opgesplitst in vier provinciedistricten: Mechelen, Lier, Turnhout en Herentals.[2]

Mechelen-Turnhout Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Mechelen
Turnhout
40
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegen­woordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Lier, Mechelen,
Herentals en Turnhout
11 40
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads-

Verkiezingsresultaten

bewerken

Provinciale Verkiezingen

bewerken

Voor de provincieraadsverkiezingen van 2012 werden aan dit kiesarrondissement 31 zetels toegewezen van de 72 die in deze provincie beschikbaar zijn. Voorheen waren dat er 23 voor het arrondissement Mechelen en 13 voor het arrondissement Turnhout van de 84 voor de hele provincie.

Vlaamse Verkiezingen

bewerken

Vlaams Parlement

bewerken

In 1995 werden voor de eerste maal rechtstreekse verkiezingen uitgeschreven voor het Vlaams Parlement. De zetels werden toegekend op het niveau van het kiesarrondissement. Vanaf 2003 werden de Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring Antwerpen (zie daar).

  Zie Kieskring Antwerpen voor uitslagen vanaf 2004
Partij of kartel 1995[3] 1999
% Stemmen   |   Zetels % 14 % 14
CVP 31,76 5 25,74 4
VLD 16,22 2 18,69 3
SP 17,90 2 12,46 2
VU1 / VU&ID2 8,461 1 11,472 2
PVDA-AE 0,52 0 0,55 0
Vlaams Blok 13,28 3 16,24 2
Agalev 7,89 1 12,06 1
W.O.W.* 1,03 0 0,56 0
Vivant - 1,70 0
BANAAN 0,98 0 -
Anderen(*) 1,98 0,52
Opkomst 93,83 93,02
Blanco/ongeldig 7,42 5,30

(*) 1995: WOW** (0,71%), HOERA (0,55%), BEB (0,23%), VVP (0,22%), NWP (0,11%), D (0,16%) / 1999: PNPb (0,26%), UDDU (0,26%)
(**) Bij de verkiezingen van 1995 waren er twee lijsten met de afkorting WOW

Verkozenen 1995:

Luc Van den Brande werd opgevolgd door Herman Candries (CVP)
Herman Candries werd opgevolgd door Kathleen Helsen (CVP)
Lydia Maximus werd opgevolgd door Marc De Laet (SP)

Verkozenen 1999:

 • Luc Van den Brande (CVP)
 • Freddy Sarens (CVP)
 • Jef Van Looy (CVP)
 • Ingrid Van Kessel (CVP)
 • Jos Geysels (Agalev)
 • Kris Van Dijck (VU-ID)
 • Margriet Hermans (VU-ID)
 • Luk Van Nieuwenhuysen (Vl.Blok)
 • Pieter Huybrechts (Vl.Blok)

Federale Verkiezingen

bewerken

Kamer van volksvertegenwoordigers

bewerken

Tot en met 1991 werden voor de Federale Kamer zetels toegekend op het niveau van het arrondissement. De resultaten tot 1991 zijn dan ook opgesplitst over de twee arrondissementen Mechelen en Turnhout. Voor de resultaten van 1995 en 1999 geldt dat tengevolge de kieshervorming van 1993 beide arrondissementen werden samengevoegd tot het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout. Vanaf 2003 werden de federale en Vlaamse verkiezingen gehouden op niveau van de kieskring Antwerpen (zie daar).

  Zie Kiesarrondissement Mechelen en Turnhout voor de resultaten van 1830 tot 1991 en Kieskring Antwerpen voor uitslagen vanaf 2003
Partij of kartel 1995[4] 1999
% Stemmen   |   Zetels % 10 % 10
CVP 32,93 4 24,62 3
VLD 16,06 1 19,18 2
SP 17,77 3 13,82 1
VU1 / VU&ID2 7,561 0 11,212 1
PVDA-AE 0,54 0 0,55 0
Vlaams Blok 13,38 1 16,24 2
Agalev 7,95 1 11,68 1
Vivant - 1,82 0
BANAAN 1,22 0 -
Anderen(*) 1,80 0,88
Opkomst 93,84 93,02
Blanco/ongeldig 7,53 5,31

(*)1995: W.O.W. (0,99%), B.E.B. (0,26%), VVP (0,25%), D (0,18%), N.W.P. (0,12%) / 1999: W.O.W. (0,59%), PNPb (0,29%)

Verkozenen 1995:

Jos Dupré werd opgevolgd door Wim Vermeulen (CVP)
Jan Peeters werd opgevolgd door Raymond Janssens (SP)

Verkozenen 1999:

 • Jozef Van Eetvelt (CVP)
 • Servais Verherstraeten (CVP)
 • Marcel Hendrickx (CVP)
 • Jan Peeters (SP)

Tot en met 1991 werden voor de Senaat zetels toegekend op het niveau van het arrondissement. Voor de resultaten van 1900 tot 1991 geldt dat tengevolge de kieshervorming van 1900 de arrondissementen Mechelen en Turnhout werden samengevoegd tot het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout. Vanaf 1991 gebeurde de toekenning van de zetels op het niveau van het kiescollege, de uitslagen werden vanaf dan vrijgegeven op het niveau van de provincie (zie kieskring Antwerpen).

  Zie Kiesarrondissement Mechelen en Turnhout voor de resultaten van 1830 tot 1898 en Kieskring Antwerpen voor uitslagen na 1991.
Partij of kartel 1936[5] 1939 1946 1949 1950 1954 1958 1961 1965
% Stemmen   |   Zetels % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6
Kath. Verb.1 / CVP2 45,721 3 45,021 3 64,072 5 ?2 4 67,742 5 60,202 4 65,772 4 59,982 4 ?2 4
Lib. Partij1 / PVV2 8,441 0 7,321 1 5,201 0 ?1 1 5,381 0 5,471 0 5,261 0 6,702 0 ?2 1
BWP1 / SP2 / BSP3 27,121 2 25,771 1 27,342 1 ?2 1 25,742 1 28,633 2 26,583 2 27,693 2 ?3 2
Communist1 / KPB2 - 1,011 0 2,542 0 ?2 0 1,152 0 0,572 0 - 0,632 0 ?2 0
VC1 / Volksunie2 - - - ?1 0 - 5,122 2,392 0 4,992 0 ?2 0
VNB1 / VNV2 14,621 1 18,492 1 - - - - - - -
Rex 4,10 0 1,08 0 - - - - - - -
Anderen(*) - 1,31 0 - - - - - - ? 0
Opkomst 95,25 94,53 94,46 94,30 95,38 93,64
Blanco/ongeldig 10,02 10,10 4,89 6,04 6,61 5,04 6,13

(*) 1939: Onafh. (1,31%) / 1965: NPZ (?%)

Partij of kartel 1968[6] 1971 1974 1977 1978 1981 1985 1987 1991
% Stemmen   |   Zetels % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7
CVP 47,09 3 45,02 3 46,8 4 50,61 4 50,17 4 36,21 3 39,99 4 36,95 4 31,26 3
PVV 11,18 1 12,59 1 12,51 1 10,90 1 14,69 1 18,89 1 13,73 1 14,44 1 14,92 2
BSP1 / SP2 25,491 2 21,431 1 20,551 1 20,871 1 19,831 1 19,592 1 21,492 1 21,962 1 17,322 1
VU 15,23 1 18,68 2 17,56 1 15,79 1 10,50 1 15,28 2 12,32 1 12,07 1 8,42 0
AMADA-TPO1 / AMADA2 / PVDA3 - - - 0,611 0 1,062 0 1,373 0 1,173 0 1,133 0 0,583 0
Vlaams Blok - - - - 1,74 0 1,95 0 2,64 0 3,63 0 11,87 1
AGALEV - - - - - 4,49 0 7,66 0 8,87 0 8,72 0
SAP1 / REGEBO2 - - - - - - 0,391 0 0,571 0 0,482 0
ROSSEM - - - - - - - - 6,44 0
KP1 / KPB2 1,001 0 0,962 0 1,752 0 1,022 0 1,682 0 1,072 0 0,372 0 0,392 0 -
RAD - - - - 0,33 0 0,98 0 0,25 0 - -
Anderen(*) - 0,96- 0 0,83 0 0,19 0 - 0,18 0 - - -
Opkomst 92,37 94,74 93,78 - 96,43 96,18 95,67 95,68 95,19
Blanco/ongeldig 9,57 10,61 10,14 7,62 8,99 8,85 8,56 7,63 7,39

(*) 1971: LVV (0,96%) / 1974: PMO (0,83%) / 1977: RW (0,19%) / 1981: PKS (0,18%)

Verkozenen 1900:

Joseph d'Ursel werd opgevolgd door René van de Werve (Kath.)

Verkozenen 1904:

 • Henri de Merode (Kath.)
 • René van de Werve (Kath.)
 • Raymond de Meester de Betzenbroeck (Kath.)
 • Ernest Bergmann (Lib.)

Raymond de Meester de Betzenbroeck werd opgevolgd door Charles Cools (Kath.)

Verkozenen 1908:

 • Henri de Merode (Kath.)
 • René van de Werve (Kath.)
 • Charles Cools (Kath.)
 • Ernest Bergmann (Lib.)

Henri de Merode werd opgevolgd door Jules Wittman (Kath.)
René van de Werve werd opgevolgd door Paul van Reynegom de Buzet (Kath.)

Verkozenen 1912:

 • Charles Cools (Kath.)
 • Jules Wittman (Kath.)
 • Paul van Reynegom de Buzet (Kath.)

Jules Wittman werd opgevolgd door François Empain (Kath.)

Verkozenen 1919:

 • François Empain (Kath.)
 • Ernest Bergmann (Lib.)

François Empain werd opgevolgd door Charles Lefebvre (Kath.)

Verkozenen 1921:

 • Paul van Reynegom de Buzet (Kath. Verb.)
 • Charles Lefebvre (Kath. Verb.)
 • François du Four (Kath. Verb.)

Verkozenen 1925:

 • Jacques Daems (BWP)
 • Joseph Van Roosbroeck (BWP)

Verkozenen 1929:

Verkozenen 1932:

 • François du Four (Kath. Verb.)
 • Karel Dessain (Kath. Verb.)
 • Alfons Verbist (Kath. Verb.)

Verkozenen 1936:

 • Karel Dessain (Kath. Verb.)
 • Alfons Verbist (Kath. Verb.)
 • August De Boodt (Kath. Verb.)
 • Joseph Van Roosbroeck (BWP)
 • Jan Breugelmans (BWP)
 • Edmond Van Dieren (VNV)

Verkozenen 1939:

Verkozenen 1946:

Verkozenen 1949:

 • August De Boodt (CVP)
 • Edmond Leysen (CVP)
 • Jozef Van In (CVP)

Verkozenen 1950:

 • August De Boodt (CVP)
 • Edmond Leysen (CVP)
 • Jozef Van In (CVP)

Paul Van Roosbroeck werd opgevolgd door Gabrielle Cools-Tambuyser (CVP)

Verkozenen 1954:

 • August De Boodt (CVP)
 • Edmond Leysen (CVP)
 • Jozef Van In (CVP)

Jozef Verbert werd opgevolgd door Frans Houben (CVP)

Verkozenen 1958:

 • August De Boodt (CVP)
 • Edmond Leysen (CVP)
 • Jozef Van In (CVP)

Verkozenen 1961:

 • August De Boodt (CVP)
 • Edmond Leysen (CVP)
 • Jozef Van In (CVP)
 • Alfons Buts (CVP)
 • Frans Houben (BSP)
 • Jan Roelants (BSP)

Verkozenen 1965:

Verkozenen 1968:

 • Jozef Van In (CVP)
 • Henri Van Doninck (CVP)
 • Joris Verhaegen (CVP)
 • Herman Vanderpoorten (PVV)

Verkozenen 1971:

 • Henri Van Doninck (CVP)
 • Joris Verhaegen (CVP)
 • Constant De Clercq (CVP)
 • Paul De Clercq (PVV)

Verkozenen 1974:

 • Jef Ramaekers (BSP)
 • Herman Vanderpoorten (PVV)
 • Wim Jorissen (VU)

Verkozenen 1977:

 • Joris Verhaegen (CVP)
 • Constant De Clercq (CVP)
 • Jos De Seranno (CVP)
 • Alfons Verbist (CVP)
 • Jos Houben (BSP)
 • Paul De Clercq (PVV)
 • Wim Jorissen (VU)

Verkozenen 1978:

 • Joris Verhaegen (CVP)
 • Constant De Clercq (CVP)
 • Jos De Seranno (CVP)
 • Alfons Verbist (CVP)
 • Jos Houben (BSP)
 • Herman Vanderpoorten (PVV)
 • Wim Jorissen (VU)

Verkozenen 1981:

 • Herman Vanderpoorten (PVV)
 • Wim Jorissen (VU)
 • Jozef Thys (VU)

Wim Jorissen werd opgevolgd door Hugo Draulans (VU)
Herman Vanderpoorten werd opgevolgd door Maurice Vanhoutte (PVV)

Verkozenen 1985:

 • Constant De Clercq (CVP)
 • Jos De Seranno (CVP)
 • Bob Van Rompaey (CVP)
 • Victor Van Eetvelt (CVP)

Verkozenen 1987:

Hugo Adriaensens werd opgevolgd door Lydia Maximus (SP)

Verkozenen 1991: