Joule

SI Eenheid van Energie
Grotere en kleinere eenheden
fac­tor naam sym­bool
10−12 picojoule pJ
10−9 nanojoule nJ
10−6 microjoule μJ
10−3 millijoule mJ
1 joule J
103 kilojoule kJ
106 megajoule MJ
109 gigajoule GJ
1012 terajoule TJ
1015 petajoule PJ
1018 exajoule EJ
1021 zettajoule ZJ

De joule (symbool J) is de internationale (SI) eenheid van energie. De joule is vernoemd naar James Prescott Joule. De joule is gedefinieerd als de energie die nodig is om een object te verplaatsen met een kracht van 1 newton over een afstand van 1 meter. In formule

uitgedrukt in de eenheden joule (J), newton (N), meter (m), kilogram (kg), seconde (s) en watt (W).

Een joule is dus een wattseconde. Hoewel tegenwoordig[wanneer?] de joule in Nederland uitgesproken wordt als rijmend op zwoel of zwoele, werd vroeger meestal de uitspraak rijmend op het Engelse owl gehanteerd. Beiden zijn correct in de engelse uitspraak. In België is de uitspraak met een duidelijke "oe"-klank gangbaar. Aangezien James Prescott Joule van britse oorsprong is, is de Engelse uitspraak het meest gangbaar.

EnergieverbruikEdit

Elektrische energie wordt meestal gemeten in kilowattuur (kWh). 1 kWh is 3 600 000 J of 3,6 MJ. MJ is het symbool voor megajoule, een energie-eenheid van één miljoen joule.

Het totale energieverbruik (niet alleen elektriciteit) van heel Nederland is ongeveer 3.000 petajoule per jaar.

VoedingswaardeEdit

De energie van levensmiddelen (voedingswaarde) wordt uitgedrukt in kilojoule. Een verouderde, maar nog veel gebruikte maat voor voedingswaarde is de kilocalorie: 1 kilocalorie = 4,1868 kJ.

VoorbeeldenEdit

  • De energie om een kleine appel (102 g) een meter op te tillen op aarde is 1 joule bij een valversnelling van g = 9,81 m/s2.
  • Een lamp met een elektrisch vermogen van 1 watt verbruikt in 1 seconde 1 joule aan elektrische energie.
  • Om 1 gram vloeibaar water 1 graad in temperatuur te doen stijgen is ongeveer 4,19 joule nodig (de precieze waarde hangt af van de temperatuur waarbij men dit doet).
  • Het totale energiegebruik door mensen op aarde is ongeveer 0,5 ZJ/jaar (zie tabel).

Herdefinitie van de basiseenhedenEdit

Volgens de herdefinitie van de basiseenheden (per 20 mei 2019) is de joule gedefinieerd op basis van de constante van Planck en de seconde, dus zonder de meter en de kilogram erin te betrekken. De joule wordt gelijkgesteld aan de constante van Planck gedeeld door 6,626 070 15 × 10−34 seconde. Dit neemt niet weg dat er niet voor gekozen is de kilogram als SI-basiseenheid te baseren op de joule.