Zie Blad (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Blad.

Onder bladvorm verstaat men de globale omtrek, bladoppervlak, bladrand, bladtop, bladvoet, bladsteel, mate van insnijding, nervatuur en samengesteldheid van de bladeren van zaadplanten: kruidachtige planten, struiken, loofbomen en naaldbomen. De bladeren hebben een grote verscheidenheid aan vormen, waarvoor een uitgebreide terminologie is ontwikkeld. De terminologie wordt gebruikt bij de beschrijving en de determinatie van planten.

Ook zijn er bladeren die omgevormd zijn tot bloemdelen, schutbladen, steunblaadjes of bladranken. Bij sommige erwtenrassen, de zogenaamde bladloze rassen, zijn zelfs volledige bladeren omgevormd tot ranken.

De voor mossen en levermossen gebruikte terminologie om de bladvorm te beschrijven wordt hier niet behandeld.

Algemene vorm

bewerken

Bij de beschrijving van de algemene bladvorm is de plaats van de grootste breedte van groot belang.[1] Deze grootste breedte bevindt zich in het midden, onder het midden, boven het midden, of de breedte is vrijwel overal gelijk. Ook kan bij één plant verscheidenheid in vorm van de bladschijf voorkomen: dit heet heterofyllie als het aan verschillende takken of stengels voorkomt, en het heet anisofyllie als het aan eenzelfde tak of stengel voorkomt.

Algemene vorm van de bladschijf
grootste breedte bladvorm opmerking afbeelding
in het midden cirkelrond,
orbicularis
lengte : breedte = 1:1, het blad is net zo lang als breed
 
ovaal, elliptisch,
ovalis, elliptica
lengte : breedte 1,5:1, het blad is 1½ tot 2 maal zo lang als breed
 
langwerpig,
oblonga
lengte : breedte = 2,5:1, blad is tot zeven maal lang als breed
 
lancetvormig,
lanceolata
lengte : breedte = 3:1 tot 5:1, het blad is aan de uiteinden versmald
 
lijn-lancetvormig lengte : breedte = 5:1 tot 10:1
ruitvormig,
rhomboidea
 
onder het midden,
(zonder lobben
aan de voet)
eirond[noot 1],
ovata
als elliptisch, maar met het breedtste deel onder het midden
 
driehoekig,
triangularis
gelijkbenige driehoek, de bladsteel is aan een zijde vastgehecht
 
deltavormig,
deltoidea, deltata
gelijkzijdige driehoek
 
troffelvormig, ca. ruitvormig,
trullata
omgekeerde vlieger of deltoïde
 
halvemaan- of waaiervormig,
lunata, lunulata, flabellata
half cirkelvormig, in de vorm van een waaier
 
hartvormig,
cordata
met stompe slippen aan de voet, met spitse top
 
niervormig,
reniformis
met stompe slippen aan de voet, kort en breed
 
pijlvormig,
sagittata
met spitse slippen aan de voet
 
spiesvormig,
hastata
met spitse slippen aan de voet, met horizontaal uitstaande slippen
 
geoord,
auriculata
met groot voorstuk, met horizontaal uitstaande spitse oren (kleine slippen) aan de voet
boven het midden omgekeerd-eirond,
obovata
als elliptisch, maar met het breedste deel boven het midden
 
spatelvormig,
spathulata
als omgekeerd-eirond, met een zich in de steel geleidelijk voortzettende schijf
 
omgekeerd-lancetvormig,
oblanceolata
als lancetvormig, maar met het breedste deel boven het midden
 
omgekeerd-driehoekig, wigvormig
cuneata
met wigvormige bladvoet
bladschijf
ǁ bladsteel
 
omgekeerd-hartvormig,
obcordata
met stompe slippen aan de top, bladsteel aan de spitse punt
 
vioolvormig,
pandurata, panduriformis
als omgekeerd-eirond, met een inbochting aan weerszijden
 
liervormig,
lyrata
als omgekeerd-eirond, met meerdere inbochtingen aan weerszijden
 
zaagvormig
runcinata
met verschillende naar de basis gerichte scherpe punten
omgekeerd-troffelvormig,
obtrullata
vlieger of deltoïde
overal gelijk lijnvormig,
linearis
dwarse doorsnede plat,
het blad is ten minste 7× zo lang als breed
 
naaldvormig,
acerosa
dwarse doorsnede rond, hard, met spitse top
 
 • naaldvormig
 • zwaardvormig
 • lintvormig
zwaardvormig,
ensiformis
dwarse doorsnede ruitvormig door verdikte middennerf
lintvormig,
taeniata, lorata
dwarse doorsnede plat, zeer lang
priemvormig,
subulata
dwarse doorsnede rond, geleidelijk dunner naar top,
of zeer smal driehoekig
 

 

Onderdelen van het blad

bewerken

Bij de beschrijving van de bladeren en de bladvorm[noot 2] worden de verschillende onderdelen van het blad bestudeerd:

  • bebladering
  • blad (folium).
   • bladvoet (basis), bladschede (vagina)
   • bladsteel (petiolus)
   • bladschijf (lamina). Er zijn ook samengestelde bladen.
    • bladtop (apex)
    • bladnerf (nervus) en nervatuur (nervatio).
     • hoofdnerf of middennerf (costa)
     • zijnerf
     • ader (vena)
    • bladrand (margo)
    • bladmoes (chlorenchym, intervenium)
   • aanhangsels van het blad: hun vorm, hoeveelheid, plaatsing, etc.
 • De bladsteel

  bewerken
    Zie Bladsteel voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  Aan de hand van de af- of aanwezigheid van een bladsteel onderscheidt men respectievelijk zittende en gesteelde bladeren.[2]

  Typen enkelvoudige blad naar af- of aanwezigheid van een bladsteel
  bladsteel naam opmerking afbeelding
  zittend blad zittend,
  sessile
  eenvoudig ongesteeld
   
  stengelomvattend,
  amplexicale
  de stengel wordt door de basis van het blad min of meer omgeven
   
  halfstengelomvattend,
  semiamplexicale
  de basis van het blad omgeeft de stengel slechts gedeeltelijk
  rijdend,
  equitans
  bladen samengevouwen, waarbij de hogere door de lagere omgeven worden
  gesteeld aan de rand
  van de bladschijf
  bladsteel gewoon rolrond,
  teres
   
  bladsteel gevleugeld,
  alatus
  vlak uitgegroeid
  bladsteel aflopend,
  decurrens
  van de gevleugelde steel gaan de vleugels langs de stengel verder naar beneden
   
  bladsteel verbreed bladsteel is een fyllodium, meestal zonder bladschijf
   
  bladsteel gevoord,
  canaliculatus
  met een brede groeve aan de bovenzijde
  gesteeld in het midden
  van de bladschijf
  schildvomig,
  peltata
  bladsteel in het midden van de bladschijf van het ronde blad vastgehecht
   

  De bladschijf

  bewerken
  naam afbeelding
  gegolfd bladoppervlak (undulatus)
   

  heilige lotus
  gebobbeld bladoppervlak
   

  savooiekool
  gekroesd bladoppervlak
   

  boerenkool
  behaard
   

  Pelargonium spec.
  geperforeerd bladoppervlak (fenestratus)
   

   

  gatenplant
  gekield (carinatus)
   

  gekielde bladeren
  armbloemig look

  De bladvoet

  bewerken

  De bladvoet (basis) is het onderste deel van de bladschijf.[3] De bladvoet bepaalt mede de algemene omtrek van het blad, zodat enkele van de termen voor de bladvoet daar al genoemd zijn.

  de bladvoet
  groep de bladvoet opmerking afbeelding
  niet vergroeid spits,
  acuta
   
  afgeknot,
  truncata
  bij driehoekig en deltavormig blad
   
  uitgeschulpt,
  emarginata
  (bladtop →
   
  hartvormig (en gesteeld),
  cordata
   
  niervormig (en gesteeld),
  reniformis
   
  pijlvormig (en gesteeld),
  sagittata
   
  spiesvormig (en gesteeld),
  hastata
   
  geoord (en gesteeld),
  auriculata
   
  stengelomvattend (en zittend),
  amplexicaule
   
  halfstengelomvattend (en zittend),
  semiamplexicaule
  scheef (en zittend),
  inaequalis, obliqua
   
  vergroeid, connata
   
  doorgroeid, perfoliata
   

   

  De bladrand

  bewerken

  De bladrand (margo).[4]

  Randtypen
  bladrand opmerking afbeelding
  verdikt
  margo incrassatus
  ingerold
  margo involutus
  bladrand naar de bovenzijde van het blad omgerold
   
  teruggerold
  margo revolutus
  bladrand naar de onderzijde van het blad omgerold
   
  gegolfd - golvend geplooid - gekroesd
  margo undulatus
  bladrand ligt gegolfd en niet in een vlak met de bladschijf
  vlak
  margo planus

  Bladinsnijdingen

  bewerken
  Met randtype gecombineerde kenmerken: insnijdingen
  type bladrand opmerking afbeelding
  Algemeen gaaf
  margo integer
   
  ingesneden
  margo incisus/divisus
  (onafhankelijk ingesneden of afhankelijk ingesneden)
  Onafhankelijk ingesneden onafhankelijk insnijdingen
  (zonder wijzigen de algemene bladvorm)
   
  • gezaagd
  • gezaagd
  • gekarteld
  • getand
  • geschulpt
  • gewimperd
  • uitgebeten
  gezaagd
  margo serratus
  uitsteeksels en insnijdingen scherp
   
  dubbel gezaagd
  margo biserratus
  zaagtanden nogmaals gezaagd
   
  geschulpt
  margo repandus, sinuatus
  uitsteeksels en insnijdingen stomp
   
  getand
  margo dentatus
  uitsteeksels scherp, maar insnijdingen stomp
   
  gekarteld
  margo crenatus
  uitsteeksels stomp, maar insnijdingen scherp
   
  Afhankelijk ingesneden
  folium dissectum
  afhankelijke insnijdingen
  (met wijzigen de algemene bladvorm)
   
  gelobd,
  folium lobatum
  Insnijdingen hoogstens tot voor het midden van de zijnerven,
  < 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
   
  gespleten,
  folium fissum
  Insnijdingen tot bij het midden van de zijnerven,
  25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
  • handspletig
  • veerspletig of vinspletig
  • voetvormig gespleten
   
  gedeeld,
  folium multifidum
  Insnijdingen verder dan het midden van de zijnerven,
  > 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de hoofdnerf toe
  • handdelig
  • veerdelig of vindelig
  • voetvormig gedeeld
   

   

   
  Gelobd,
  folium lobatum
  veerlobbig - 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
   

  moseik
  handlobbig - 25%, insnijdingen tot een kwart van de zijnerf
   

  klimop
  Gespleten,
  folium fissum
  veerspletig 25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
   

  zomereik
  handspletig 25% - 50%, insnijdingen vanaf een kwart tot de helft van de zijnerf
   

  Vingerplant
  Gedeeld,
  folium multifidum
  veerdelig > 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de hoofdnerf toe
   

  kleine varkenskers
  handdelig > 50%, insnijdingen vanaf de helft van de zijnerf tot bijna aan de bladsteel toe
   

  Rotsooievaarsbek
  Nervatuur en bladrand: Handvormig
  1. handlobbig
  2. handspletig
  3. handdelig
   
  Veervormig
  1. veerlobbig
  2. veerspletig
  3. veerdelig
   

  De bladtop

  bewerken

  De vorm van de bladtop (apex) is, evenals de vorm van de bladbasis, mede bepalend voor de algemene bladvorm van de bladschijf.

  Typen enkelvoudige blad naar vorm van de bladtop (apex)
  naam latijn opmerking afbeelding
  uitgerand emarginatus aan de bladtop licht ingesneden, verkorte hoofdnerf van het blad
   
  afgeknot truncatus met een recht afgesneden top
   
  afgerond rotundatus afgerond en zonder punt, eirond
   
  stomp obtusus top met een stompe hoek, > 90°
   
  apiculaat apiculatus top uitlopend in een kort en slank uiteinde
   
  spits acutus top met een spitse hoek, < 90°
   
  toegespitst acuminatus uitlopend in een lange, geleidelijk versmallende, spitse punt
   
  mucronaat mucronatus abrupt eindigend in een smalle, scherpe punt als voortzetting van de middennerf
   
  sikkelvormig falcatus toegespitst met een sikkelvormig gebogen spitse punt
   
  borstel, genaald aristatus Eindigend in een starre, borstelachtige punt
   

  De uittredende nerf van de bladtop bij de vleesetende planten van het geslacht Nepenthes vormt de vangbeker.

  Bladnerven en nervatuur

  bewerken
    Zie Nerf (blad) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  De bladnerven (nervus, mv. nervi).[5] worden gevormd door de hoofdnerf of middennerf (costa), de zijnerven (nervus lateralis, mv. nervi laterales) en de aderen (vena, mv. venae) in hun onderlinge rangschikking vormen de nervatuur.

  De hoofdnerf loopt van de bladbasis in de richting van de bladtop, en verdeelt de bladschijf in twee gewoonlijk spiegelbeeldige bladhelften. Soms zijn beide bladhelften ongelijk, bijvoorbeeld bij de iep, en spreekt men van een scheef blad, of van scheve bladvoet.

  de nervatuur nervatio, venatio
  nervatuur opmerking afbeelding
  handnervig
  folium palmatinerve
  de zijnerven ontspringen uit een punt aan de bladbasis
   
  veernervig of vinnervig
  folium penninerve
  de zijnerven ontspringen op verschillende hoogten van de hoofdnerf in de bladschijf
   
  drie-nervig
  folium triplinerve
  twee iets boven de bladvoet ontspringende zijnerven zijn vrijwel even goed ontwikkeld zijn als de hoofdnerf
   
  vijf-nervig
  folium quintuplinerve
  vier iets boven de bladvoet ontspringende zijnerven zijn vrijwel even goed ontwikkeld zijn als de hoofdnerf
   
  netnervig
  folium reticulato-venosum, retinerve
  aderen en zijnerven zijn vrijwel niet van elkaar te onderscheiden
   
  voetnervig
  folium pedatinerve
   
  rechtnervig, parallelnervig
  folium rectinerve, parallelinerve
   
  kromnervig
  folium curvinerve
   
  dichotoom, gegaffeld gelijkwaardige hoofd- en zijnerven vertakken zich herhaald in tweeën
   

  Samengesteld blad

  bewerken
    Zie Samengesteld blad voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

  Een samengesteld blad is een blad waarvan de bladschijf is opgedeeld in blaadjes (soms "deelblaadjes" genoemd). De spil of hoofdas van het samengestelde blad heet de "bladspil". De blaadjes kunnen weer gesteeld of zittend zijn. Bij gesteelde blaadjes is de aanhechting aan de bladnerf soms voorzien van een meer of minder duidelijk scharnier. Bij Mimosa pudica zijn de bladen gevoelig voor aanraking en scharnieren de blaadjes in dat geval naar beneden.

  Er zijn 2 onderverdelingen: handvormig en veervormig samengestelde bladeren.

  samengesteld blad omschrijving afbeelding
  handvormig samengesteld (hier 5-tallig handvormig samengesteld) de blaadjes ontspringen vanuit een punt
   
  handvormig samengesteld (hier 3-tallig) met blaadjes die eveneens handvormig zijn samengesteld (hier 3-tallig), de blaadjes ontspringen vanuit een punt, met de blaadjes zelf weer handvormig zijn samengesteld
   
  even geveerd de blaadjes staan langs een hoofdnerf, zonder eindblaadje
   
  oneven geveerd de blaadjes staan langs een hoofdnerf, met eindblaadje
   
  dubbel geveerd de blaadjes zelf zijn op hun beurt samengesteld
   
  afgebroken geveerd als tussen de grote blaadjesparen kleine blaadjesparen liggen met andere woorden afwisselende jukken met grote en kleine blaadjes
   
  gaffelvormig vertakt (herhaald) in twee slippen verdeeld (dichtoom)

  De volgende basisvormen kunnen onderscheiden worden:

  • eentallig: het blad lijkt enkelvoudig, maar uit het bestaan van zowel een breekpunt aan de voet van de bladsteel als aan de voet van de bladschijf blijkt dat het gaat om een samengesteld blad waarvan alleen het topblaadje nog aanwezig is
  • geveerd samengesteld, bij geveerd wordt onder andere onderscheiden:
   • dubbel veerdelig
   • drievoudig veerdelig
   • viervoudig veerdelig

  Metamorfosen

  bewerken

  Veel gespecialiseerde organen van planten kunnen afgeleid worden van bladen. Dit worden metamorfosen genoemd. Soms zijn de bladeren nog goed herkenbaar, maar in veel gevallen minder goed. Tot de geheel of gedeeltelijk vervormde bladeren behoren bladranken, bladdorens, en de tot vanginstrumenten van vleesetende planten: de bekers (ascidia) en blaasjes (utriculi).

  Voorbeelden van metamorfosen van het blad
  groep blad type metamorfose naam afbeelding
  zaadplanten (delen van) bladen van bedektzadigen bladranken Lathyrus aphaca, naakte lathyrus
   
  doorns Berberis vulgaris, zuurbes
   
  fyllodium Ruscus hypoglossum
   
  bolrokken Allium cepa, ui
   
  vallen van vleesetende planten kleefval Drosera capensis, Kaapse zonnedauw
   
  klapval Dionaea muscipula, venusvliegenvanger
   
  bekerval, ascidium Heliamphora chimantensis
   
  zuigval Utricularia vulgaris, groot blaasjeskruid
   
  onderdelen van een bloem kelkbladen (sepalen) Physalis alkekengi, echte lampionplant
   
  kroonbladen (petalen) Aquilegia, Akelei
   
  meeldraden (stamina) Nymphaea odorata, meeldraden
   
  vruchtbladen (carpellen) apocarp vruchtbeginsel met 3 losse vruchtbladen
   
  Lycopsida microfyllen stegofyllen Selaginella: strobilus
   
  varens macrofyllen sporofyllen Sporangiëndragend blad van Osmunda regalis, koningsvaren
   

  Literatuur

  bewerken
  Op andere Wikimedia-projecten