Kiel (anatomie)

anatomisch kenmerk

Een kiel is een morfologisch of anatomisch kenmerk dat gewoonlijk betrekking heeft op een opstaande rand.

In de plantenmorfologie zijn de termen "kiel" of "gekield" beschrijvende termen die verschillende dingen kunnen betekenen:

  • Bij een gekield blad vormt de hoofdnerf van de bladschijf een naar de onderzijde van het blad scherp uitstekende lijst.
  • Bij vlinderbloemigen bestaat de kiel van de bloem uit twee vergroeide kroonbladen.