Wikipedia:Medisch café/Archief/2019

Dit is het archief van het Medisch café uit 2019.

Onbereikbare (dode link) naar bronartikel in DysosmieBewerken

Goedendag,

Ik het artkel Dysosmie heb ik wat linkonderhoud en redactie gepleegd (vooral ook externe links in de lopende tekst vervangen door <ref's> om in de {{Appendix}} op te nemen. Zoals ik op de overlegpagina al heb aangegeven is een eerdere bron http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/abstract/102527223/ABSTRACT niet meer bereikbaar (ook niet beschikbaar via een archieflink op de Wayback Machine, d.w.z. mijn speurtocht daar leverde geen resultaat). Wel heb ik vermoedelijk hetzelfde artikel elders gevonden (alsmede voorzien van een extra bron waar de bewering – misschien iets toegankelijker – ook wordt vermeld), of vermoed ik sterk dat het daar hetzelfde artikel betreft, maar ik ben er niet 100% zeker van. De oorspronkelijke auteur lijkt niet meer actief te zijn – zodat een kattebelletje op diens OP ter verificatie weinig hoopvol is. Daarom breng ik het hier onder de aandacht, in de hoop dat ter zake deskundige collega's en/of gebruikers met toegang tot niet-vrije publicaties kunnen verifiëren of de nieuwe link inderdaad naar het oorspronkelijke/hetzelfde artikel verwijst, of dat het artikel elders te vinden is. Met vriendelijke groet, -- martix (overleg) 16 jan 2019 15:46 (CET)

KankerimmunotherapieBewerken

Beste allen, Ik heb een tijd niet voor wikipedia geschreven, maar het begon weer te kriebelen. Het viel me op dat er nog geen wikipedia was over oncologische behandeling met immunotherapie. Er was al een wiki immunotherapie, waar in de kankerimmunotherapie werd genoemd. Hier heb ik de informatie gezet die ik zo snel kon vinden over immunotherapie bij kanker. Hier weet ik niet veel vanaf, maar aangezien het een hot-topic is vroeg ik mij af of er meer mensen waren die enig input kunnen leveren. Alle hulp wordt gewaardeerd. --Doctodoc (overleg)

33% arbeidsongeschiktheid verklaring en medisch onderzoekBewerken

Hallo,

voor een verklaring van 33% arbeidsongeschiktheid (via de RVA) zou er een medische controle moeten plaatsvinden door een door de RVA aangestelde arts.

Vraag is wat zo'n controle precies inhoudt. Gaat het hoofdzakelijk om medische vragen betreft gezondheid zoals over conditie, uithoudingsvermogen, algemene gezondheidstoestand, eventueel genomen medicatie, ziekten die men heeft, vaccinaties, reden waarom men arbeidsongeschikt zou zijn (ongevallen, blijvende ziekte, blijvende beperkingen o.a. ADHD of autisme), wat men qua arbeid al dan niet aankan, eventueel met 'punten', waarbij men een zekere score moet behalen om in aanmerking te komen voor de 33% arbeidsongeschiktheid?

Of hoort daar ook lichamelijk onderzoek bij (zoals tijdens het medisch schoolonderzoek) o.a. gewicht, lengte, gehoor, zicht, bloeddruk, algemeen lichamelijk onderzoek met stethoscoop, controle van de tanden, urineonderzoek, eventueel bloednames?

Of is dit medisch onderzoek bij elke persoon die zich voor 33% arbeidsongeschikt laat verklaren anders? Het enige dat ik verder weet is dat voor de verklaring van de arbeidsongeschiktheid deelname aan zo'n onderzoek verplicht is. 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 15 feb 2019 14:23 (CET)

Ik had als Nederlands arts nog nooit van de RVA gehoord, en daarom heb ik er even de website bij gezocht. Ik moet helaas vaststellen dat ik, doordat ik in het verleden ook wel arbeids(on)geschiktheidsbeoordelingen gedaan heb, wel het een en ander weet van keuringen in Nederland, maar totaal niets van medische controles in België.
Hooguit kan ik wat speculeren vanuit mijn gezond verstand: ik neem aan dat het hier niet gaat om kortdurend verzuim maar om een langdurige of misschien wel blijvende beperking in de arbeidsgeschiktheid. Dan is de volgende vraag of het gaat om een eerste onderzoek (wat ik dan liefst een 'beoordeling' of een 'keuring' zou willen noemen), of om een vervolgonderzoek, wat dan eerder een 'controle' genoemd zou kunnen worden. Logischerwijze zal een eerste onderzoek (veel) uitgebreider zijn dan een tussentijdse controle.
In beide gevallen zal het doel van het onderzoek zijn om vast te stellen of er inderdaad sprake is van een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Zeer waarschijnlijk komen daar aanvullende vragen bij, zoals wat de prognose is. Misschien maakt een onderzoek naar de mogelijkheden om omgeschoold te worden, ook nog deel uit van de vraagstelling.
Ik weet niet wat het mandaat van een RVA-arts is, maar logischerwijze mag deze arts alle medische onderzoeken doen of laten doen die voor het beantwoorden van de bovengenoemde vraag noodzakelijk zijn. De aard van de onderzoeken zal per aandoening kunnen verschillen. Zo is het niet aannemelijk dat er in het geval van burnoutklachten röntgenfoto's gemaakt zullen worden, om maar wat te noemen.
Ook is het denkbaar dat het onderzoek verschilt afhankelijk van de aard van de soort werkzaamheden die de keurling heeft verricht en/of waartoe die is opgeleid. Voor een sporter is een onderzoek naar spierkracht en lichamelijk uithoudingsvermogen natuurlijk veel relevanter dan voor een receptionist, bijvoorbeeld.
Verder kan ik me voorstellen dat de keurings-arts ook onderzoek kan uitbesteden omdat hij/zij daarvoor zelf niet het gereedschap heeft: zo kan deze iemand waarschijnlijk verwijzen naar een medisch specialist voor nader specialistisch onderzoek, of medische informatie opvragen bij behandelaars.
Zoals ik al schreef, is mijn antwoord tamelijk speculatief, maar misschien heb je er toch wat aan. En uiteraard hoop ik dat er iemand is die meer weet van de specifieke Belgische situatie.  Erik Wannee (overleg) 15 feb 2019 16:14 (CET)
Het gaat in mijn geval om een vorm van autisme (autismespectrumstoornis) en om deze te laten herkennen als reden voor de 33% arbeidsongeschiktheid. Zo heb ik het moeilijk met prikkels en bepaalde situaties zoals grote groepen mensen, veranderingen en onverwachte situaties waardoor ik snel in paniek raak en dan blokkeer. Zo ben ik in paniek als er vertragingen zijn bij openbaar vervoer. Ook heb ik meer moeite met kritiek. Heb buitengewoon onderwijs gevolgd (zowel lager als secundair onderwijs) en had eerder een invaliditeit van 66%.
Daarnaast was het vooral de vraag of het onderzoek vooral rond de beperking zelf gaat (in mijn geval autisme) of ook andere onderzoeken (bijvoorbeeld de voorgenoemde als lengte, gewicht, zicht, gehoor, bloeddruk, gebit, ademhaling, hartslag enzovoort) en andere (urinetest, bloedonderzoek, onderzoek van andere lichaamsdelen). Of eerder een onderzoek waarbij de arts vragen stelt (vragen i.v.m. de aard en impact van de beperking, wat er fout loopt). 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 15 feb 2019 16:51 (CET)
Ik hoop dat je met de hierboven door mij gegeven reactie iets verder bent gekomen. In elk geval lijkt mij dat het bij jouw medische probleem niet zinvol is om bijvoorbeeld je lengte en gewicht te meten, en met urine-onderzoek wordt een arts bij jou waarschijnlijk ook echt niet wijzer. Bij autisme zal de nadruk zich logischerwijze vooral richten op de psychologische aspecten, alhoewel het met het oog op uitoefening van bepaalde specifieke beroepen relevant kan zijn om ook bepaalde lichamelijke zaken te onderzoeken. Als je werkgever van jou verwacht dat je een beroep gaat uitoefenen waarbij het gezichtsvermogen zeer belangrijk is, dan kan een test van je gezichtsvermogen ineens wel relevant blijken.  Erik Wannee (overleg) 15 feb 2019 17:58 (CET)
Momenteel heb ik geen werk meer en sta dus ingeschreven als werkzoekende. De vraag was of zo'n medisch onderzoek te vergelijken was met deze van vroeger op school, of anders (geen of beperkt lichamelijk onderzoek, waarbij de arts vragen stelt die de patiënt moet beantwoorden, en waarbij men een zeker aantal punten nodig heeft om in aanmerking te komen voor een invaliditeit van 33%, met name in mijn geval met autisme). 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 15 feb 2019 19:27 (CET)
Ik sta al wat verder, maar weet nog niet welke documenten ik zoal moet meenemen. Alle medische gegevens (ook betreft vaccinaties, medische onderzoeken door een arbeidsgeneesheer of schoolonderzoeken...) of alleen deze die met mijn handicap te maken hebben (autisme)? 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 19 feb 2019 18:04 (CET)
Het lijkt me logisch dat degene die je uitgenodigd heeft, je ook meedeelt wat je moet meenemen. En als dat niet gebeurd is, zou je daar van te voren heen kunnen bellen om dat even te vragen. Ik neem aan dat die keuringsarts ook wel een secretaresse heeft die het je netjes kan uitleggen.  Erik Wannee (overleg) 19 feb 2019 22:41 (CET)
Ok, maar heb al eerder een onderzoek ondergaan bij het FOD (voor personen met een handicap) voor een erkenning van 66% blijvende arbeidsongeschiktheid (invaliditeit). Het was gewoon de vraag of dat onderzoek bij een geneesheer van de RVA (voor een invaliditeit van 33%) ongeveer hetzelfde is als dat bij een arts van het FOD (Personen met een handicap). 2A02:1810:41B:1400:ED7D:5061:1D6C:BC6E 20 feb 2019 20:47 (CET)

Ziekte, of aandoening?Bewerken

Beste collega's,

Het artikel Purpura (ziekte) heeft ziekte als desambiguatie, maar purpura is helemaal geen ziekte, het is een aandoening of symptoom. Graag zou ik daarom na overleg de pagina de juiste desambiguatie willen maken, want ziekte is hoe dan ook fout. Dqfn13 (overleg) 10 mrt 2019 22:07 (CET)

Op Wikidata staat: purpura (Q935293) is een (P31) ziekte (Q12136). –bdijkstra (overleg) 10 mrt 2019 22:43 (CET)
Volgens mij is 'aandoening' de beste optie. Het is inderdaad geen ziekte op zichzelf, maar ook niet alleen een symptoom. Als we de definitie van 'aandoening' in mijn Dikke van Dale erbij pakken dan lees ik "Ziekelijke verandering in of aantasting van het lichaam of een van zijn delen", en dat is de spijker op de kop. In dit specifieke geval is het een huidaandoening, zoals het artikel het zelf ook terecht noemt.  Erik Wannee (overleg) 10 mrt 2019 22:56 (CET)
Eens met Erik Wannee. Mx9 (overleg) 10 mrt 2019 23:52 (CET)
Moet het op Wikidata worden: "is een aandoening (Q2057971)" of is het label "ziekte" bij Q12136 niet accuraat? –bdijkstra (overleg) 11 mrt 2019 08:37 (CET)
Ziekte lijkt mij ook op Wikidata niet correct. Wat ik begrijp is dat purpura zelf niet schadelijk is (ziekte), maar dat het een aantasting is. Aanpassing lijkt mij dus zeker nodig. Dqfn13 (overleg) 11 mrt 2019 22:35 (CET)
Ik heb de hernoeming doorgevoerd.  Erik Wannee (overleg) 20 mrt 2019 19:13 (CET)

Sjabloon {{Link medicijngebruik}} bij artikel venlafaxine (e.v.a.)Bewerken

Goedendag,

Het is mij gebleken dat in het artikel "venlafaxine" [e.v.a., 21/3 00:20 CET] het bijsluiter-sjabloon {{Link medicijngebruik}} weliswaar verwees naar een pagina op https://www.apotheekkennisbank.nl met een overzicht van bijsluiters (voor diverse doseringen, gewone en gereguleerde afgifte), maar geen van de daar aangeboden bijsluiters lijken te werken (ik heb in elk geval minstens de helft ervan geprobeerd, en ben geen werkende link/downloadbare versie via die overzichtspagina tegengekomen); ik kreeg bij de gecontroleerde links naar die bijsluiters telkens error 404, pagina niet gevonden. Vooralsnog heb ik daarom op het artikel venlafaxine op dit moment de bijsluiter-link vervangen door een directe link met een wél werkende, en directe link naar een bijsluiter (gevonden via Google) dat overigens wel weer gewoon een pdf-bestand op dezelfde site (www.aotheekkennisbank.nl) is.

Ik weet niet of op apotheekkennisbank.nl een herstructurering (in de naamruimte) heeft plaatsgevonden waardoor dit probleem nu breder speelt (en nu voor meer geneesmiddelen de {{Link medicijngebruik}}-sjablonen niet meer werken), of dat deze site alleen toevallig bij dit geneesmiddel (venalfaxine) een overzicht van (meerdere) verkeerde of niet werkende links toont, maar het leek me verstandig om er hier even gewag van te maken. Met vriendelijke groet -- martix (overleg) 20 mrt 2019 12:33 (CET)

Ik heb daarnet wat willekeurige bijsluiter-links uitgeprobeerd op pagina's waar het betreffende 'Link medicijngebruik-sjabloon' wordt gebruikt, en het resultaat is tot op heden niet erg hoopvol; sommige links resulteren zelfs direct in een '[404] pagina niet gevonden' foutmelding. En IABot is helaas niet in staat om deze sjablonen te controleren op linkrot. -- martix (overleg) 20 mrt 2019 12:40 (CET)
Aanvullend op het bovenstaande: (zoek)links naar https://db.cbg-meb.nl/*   zijn overigens ook al enige tijd (sinds medio sept. 2017) 'dode links', maar daar zou moeten gelden dat:
om te zetten moet zijn naar:
Bovenstaande doorgestreept, die (b)lijken bij nader inzien (bij een verwijzing naar een pdf-link/pdf-document) toch wel te werken. -- martix (overleg) 20 mrt 2019 17:57 (CET)
Maar dat lijkt weer niet te gelden voor (zoek)links als:
(zoals bijvoorbeeld in het artikel "Citalopram", waarvan melding gemaakt is op "Overleg:Citalopram" door InternetArchiveBot. -- martix (overleg) 20 mrt 2019 17:48 (CET)
Ter informatie: collega Geerlings heeft met AWB een aantal (of alle?) van de bijsluiter-pdf's op www.cbg-meb.nl opgelost (waarvoor dank en hulde!), maar – zoals ik het op het late uur begreep – nog niet allemaal. -- martix (overleg) 21 mrt 2019 00:26 (CET)
      • In het algemeen is het beter uit te gaan van het CBG.

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3::SEARCH:NO::P0_DOMAIN,P0_LANG,P3_RVG1:H,NL,20863

Jc kortekaas apotheker (overleg) 23 mrt 2019 09:19 (CET)

DysmorfieBewerken

Aan het artikel Dysmorfie is druk gewerkt door Gebruiker:ErinnB, echter nu lijkt deze gebruiker zijn werk helaas niet geheel voltooid te hebben en zitten we met een half afgemaakt artikel. Ik heb geen medische kennis, vandaar dat ik de vraag maar hier neerleg. vr groet Saschaporsche (overleg) 26 mrt 2019 22:35 (CET)

CurcumineBewerken

Het medische gedeelte wordt betwist. Is er een deskundige die hiernaar wil kijken? Mvg, Encycloon (overleg) 6 apr 2019 17:17 (CEST)

Het medische deel is om te huilen: gênante bronnen (IOCOB-website, populairwetenschappelijke blaadjes, verouderde links). Verder is het allemaal veel te sterk aangezet. Kortom: typisch pseudo-wetenschappelijk gebrabbel, waarbij je van tevoren weet dat het stukje omvormen tot een realistisch en genuanceerd betoog ongetwijfeld aanleiding zal zijn tot een hoop gedoe. Want er is een exotisch kruid dat mogelijk gezond is, dus de verdwaalden zullen het omarmen als een nieuwe verlosser. (Geheel los daarvan: Lidewij is ook al weer opgedoken op het lemma). Tot de volgende hype 2 jaar later natuurlijk. Succes ermee. Mx9 (overleg) 6 apr 2019 18:38 (CEST)
Hier weer typisch gebrabbel van Mx9. Hij vindt het nodig om mij te fraimen. Mijn enige bijdrage aan het lemma was 5 weken geleden bij de linkfix van sciencelab. Had ik dit niet gedaan, dan had het onderwerp hier vast niet gestaan. Lidewij (overleg) 6 apr 2019 21:14 (CEST) Lidewij (overleg) 6 apr 2019 21:31 (CEST)
Als je het echt wilt weten: de aanleiding om dit artikel nader te bekijken was dat ik deze tweet tegenkwam. Het heeft dus niets met jouw linkfix te maken. Encycloon (overleg) 6 apr 2019 21:21 (CEST)
Dank, Encycloon. Aha, ome Cees die de dingen via niet wetenschappelijke manier aanvoelde. (Bij een TV programma van Sonja Barend. Iedereen in een deuk van het lachen.) Lidewij (overleg) 6 apr 2019 21:31 (CEST)
Zou er dan in ieder geval een {{Twijfel-gedeelte}} op kunnen? Ik zou de lezer wel graag willen waarschuwen dat de feitelijke juistheid betwijfeld wordt. Encycloon (overleg) 6 apr 2019 19:02 (CEST)
Dat lijkt me een uitstekend idee. Mx9 (overleg) 6 apr 2019 19:23 (CEST)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curcumin De Engelse Wikipedia heeft de status van curcumine in de moderne gezondheidszorg netjes samengevat: geen enkele medische toepassing. Mx9 (overleg) 6 apr 2019 19:32 (CEST)
Ik heb toch maar wat kul verwijderd. De laatste 2 studies zijn ook onderuit gehaald meen ik, maar even geen tijd dit uit te zoeken. Mx9 (overleg) 6 apr 2019 20:29 (CEST)
Ik mis het - wel wetenschappelijk aangetoonde[1] - effect dat curcumine de effectiviteit van het kankermedicijn Tamoxifen vermindert, welk effect nog wordt versterkt als het gecombineerd wordt met zwarte peper.  Erik Wannee (overleg) 6 apr 2019 20:37 (CEST)

CurcumineBewerken

Het medische gedeelte wordt betwist. Is er een deskundige die hiernaar wil kijken? Mvg, Encycloon (overleg) 6 apr 2019 17:17 (CEST)

Het medische deel is om te huilen: gênante bronnen (IOCOB-website, populairwetenschappelijke blaadjes, verouderde links). Verder is het allemaal veel te sterk aangezet. Kortom: typisch pseudo-wetenschappelijk gebrabbel, waarbij je van tevoren weet dat het stukje omvormen tot een realistisch en genuanceerd betoog ongetwijfeld aanleiding zal zijn tot een hoop gedoe. Want er is een exotisch kruid dat mogelijk gezond is, dus de verdwaalden zullen het omarmen als een nieuwe verlosser. (Geheel los daarvan: Lidewij is ook al weer opgedoken op het lemma). Tot de volgende hype 2 jaar later natuurlijk. Succes ermee. Mx9 (overleg) 6 apr 2019 18:38 (CEST)
Hier weer typisch gebrabbel van Mx9. Hij vindt het nodig om mij te fraimen. Mijn enige bijdrage aan het lemma was 5 weken geleden bij de linkfix van sciencelab. Had ik dit niet gedaan, dan had het onderwerp hier vast niet gestaan. Lidewij (overleg) 6 apr 2019 21:14 (CEST) Lidewij (overleg) 6 apr 2019 21:31 (CEST)
Als je het echt wilt weten: de aanleiding om dit artikel nader te bekijken was dat ik deze tweet tegenkwam. Het heeft dus niets met jouw linkfix te maken. Encycloon (overleg) 6 apr 2019 21:21 (CEST)
Dank, Encycloon. Aha, ome Cees die de dingen via niet wetenschappelijke manier aanvoelde. (Bij een TV programma van Sonja Barend. Iedereen in een deuk van het lachen.) Lidewij (overleg) 6 apr 2019 21:31 (CEST)
Zou er dan in ieder geval een {{Twijfel-gedeelte}} op kunnen? Ik zou de lezer wel graag willen waarschuwen dat de feitelijke juistheid betwijfeld wordt. Encycloon (overleg) 6 apr 2019 19:02 (CEST)
Dat lijkt me een uitstekend idee. Mx9 (overleg) 6 apr 2019 19:23 (CEST)
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Curcumin De Engelse Wikipedia heeft de status van curcumine in de moderne gezondheidszorg netjes samengevat: geen enkele medische toepassing. Mx9 (overleg) 6 apr 2019 19:32 (CEST)
Ik heb toch maar wat kul verwijderd. De laatste 2 studies zijn ook onderuit gehaald meen ik, maar even geen tijd dit uit te zoeken. Mx9 (overleg) 6 apr 2019 20:29 (CEST)
Ik mis het - wel wetenschappelijk aangetoonde[1] - effect dat curcumine de effectiviteit van het kankermedicijn Tamoxifen vermindert, welk effect nog wordt versterkt als het gecombineerd wordt met zwarte peper.  Erik Wannee (overleg) 6 apr 2019 20:37 (CEST)
Inderdaad hier in meerdere publicaties over gelezen. VanBuren (overleg) 23 apr 2019 18:55 (CEST)

Correcte wikidata link?Bewerken

Het artikel Passief-agressieve persoonlijkheid is via wikidata gelinkt met het Engelse en:Passive-aggressive behavior. Deze laatste gaat volgens de titel echter over het gedrag. Zou het dan niet beter zijn het Nederlandse artikel te linken met het Engelse en:Passive–aggressive personality disorder? VanBuren (overleg) 23 apr 2019 18:55 (CEST)

Ja mee eens. Dat stuk over DSM III en IV staat ook letterlijk op en:Passive–aggressive personality disorder. Mvg, Taketa (overleg) 23 apr 2019 19:00 (CEST)

Hypermenorroe en menorragieBewerken

Iemand heeft op Wikidata hypermenorroe aangemerkt als doublure van menorragie. Zouden deze artikelen kunnen/moeten worden samengevoegd? Zie ook overleg:hypermenorroe. –bdijkstra (overleg) 30 apr 2019 16:01 (CEST)

Ik stel voor om de discussie niet hier te voeren maar alleen op overleg:hypermenorroe, om te voorkomen dat er langs elkaar gediscussieerd wordt. Ik heb daar net mijn reactie gegeven inclusief een verbetervoorstel.  Erik Wannee (overleg) 30 apr 2019 17:31 (CEST)

Poliep (gezwel)Bewerken

Zou iemand misschien mijn – voornamelijk m.b.t. opmaak, wikify en taal (vooral niet volledige zinnen, ontbrekende (werk)woorden/grammatica) en toevoeging van infobox met zoveel mogelijk paramters – poets en aanvullingen in het artikel "Poliep (gezwel)" zekerheidshalve willen nalopen? (Zie ook dit zijdelings overleg in het Taalcafé m.b.t. verbindweefselenn/verbindweefseling).

Het gaat eigenlijk (nu) vooral (nog) om de infobox paramters:

  1. Er ontbreken enkele parameters (zoals "ICD9") die ik niet boven water heb kunnen krijgen (ook niet m.b.v. wikidata/het Engelstalige artikel);
  2. Zowel paramter "DiseasesDB" als "MedlinePlus" hebben waarde "000266" (overgenomen uit wikidata of en-wiki), maar dat is volgens mij niet juist (voor één van de twee paramters);
  3. Bij de afbeelding in de infobox (van de darmpoliep) had ik aanvankelijk de classificiatie "(sessiel)" erachter gezet, maar was er achteraf niet zeker van, en heb er nog geen zekerheid over kunnen verkrijgen, dus had dat later vooralsnog toch maar weer verwijderd. Wellicht kan een meer deskundige collega daar toch weer een juiste classificatie (pedunkel of sessiel) bij vermelden, indien bij die soort zo'n kwalificatie in de context past;
  4. Ik heb overwogen (bij gebrek aan lemma's over 'pedunkel' en 'sessiel', om daar (in de lopende tekst waar het wordt genoemd) etymologische verwante context bij te vermelden in de zin van "Pedunculus" en "Sessiliteit", al dan niet in een voetnoot. Dat lijkt me wel evident, maar dat is geen absolute zekerheid dat het (etymologisch) correct is;
  5. M.b.t. de parameter "gerelateerd" heb ik daar (onder meer op basis van Pinkhof, de opgemelde discussie in het Taalcafé, en eventuele wederkerige (terug)verwijzing(en) in de artikelen over "fibroom"/"fibrose", de laatsgenoemde aandoeningen of medische processen in dat veld vermeld.

Tot slot lijkt het me wenselijk dat iemand (die ter zake deskundiger is dan ik) een artikel over "Verbindweefselen" of "Verbindweefseling", al is het maar beknopt, in het leven roept. Ik hoop dan ook dat iemand die meeleest dat met me eens is en bereid is dat artikel te schrijven. Of anders, de ('chique') latijns-medische (paraplu)term – voor zover die er wel is – voor verbindweefselen/verbindweefseling erbij kan vermelden (waar "fibrose", "bindweefsel[ver]vorming", "-vergroeiing" en/of "littekenvorming" alleen niet de hele lading dekt). Mogelijk is "Cyste" ook verwant – waarbij ik ook bedoel dat het voor niet deskundigen visueel gelijkend is, ook al is dat niet een medische opvatting – maar volgens mij(n parate kennis) zijn het allemaal verschillende vormen van weefselvorming, -vergroeiingen of inkapselingen waarbij bindweefsel wel een (grote) gemene deler is.

T.a.v. het (door mij verwant veronderstelde) "fibrose", is overigens in het overleg in het Taalcafé ook door iemand de zorg geuit dat de openingszin van het artikel "Fibrose" de plank (net) misslaat, zodat daar een aanpassing of scherpere definitie dan ook gewenst zou zijn.

Alvast bedankt, en met vriendelijke groet -- martix (overleg) 5 mei 2019 09:23 (CEST)

Medisch artikel en grote medische aanvulling (slagader / milt)Bewerken

Het artikel Arteria lienalis is op 12 mei geschreven en dezelfde anoniem schreef die dag deze aanvuling op milt, in beide gevallen bronloos. Weet iemand of dit betrouwbare basiskennis is voor een medicus, of kan het zekerheidshalve beter verwijderd worden? Ymnes (overleg) 16 mei 2019 16:10 (CEST)

De gegevens kloppen wel maar zijn slordig vertaald. Er staat 'pulp' waar het 'pulpa' moet zijn; 'sequastratie' waar het 'sequestratie' moet zijn. Er moet dus nog wel de stofkam doorheen.  Erik Wannee (overleg) 16 mei 2019 16:49 (CEST)

Neurologische aandoening en neuropathieBewerken

Misschien overlappen de lemma's Neurologische aandoening (uit 2017) en Neuropathie (uit 2006) elkaar. Ik weet niet of ze eigenlijk op hetzelfde neerkomen, en zo ja, of het 'erg' is dat we twee aparte lemma's hebben. ErikvanB (overleg) 7 jun 2019 14:49 (CEST)

Een neurologische aandoening is een aandoening van het zenuwstelsel. Dat kan zowel het centrale als het perifere zenuwstelsel zijn. Vreemd genoeg bestaan er alleen maar zenuwen in het perifere zenuwstelsel en niet in het centrale zenuwstelsel (daar spreekt men eerder over (zenuw)banen; (zenuw)bundels). Neuropathie is een aandoening van (een) zenuw(en), wat in dit geval ook betekent: 'van het perifere zenuwstelsel'. Wimpus (overleg) 7 jun 2019 15:56 (CEST)
Oké. Best moeilijk. ErikvanB (overleg) 7 jun 2019 16:08 (CEST)
Ik denk dat ik het gewoon niet helder genoeg uitleg. Een neuropathie is een neurologische aandoening, waarbij het er om gaat dat een of meerdere (perifere) zenuwen aangedaan zijn (perifere zenuwen is hier voor de duidelijkheid, maar is eigenlijk een pleonasme). Zenuwen komen alleen maar voor in het perifere zenuwstelsel, niet in het centrale zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel bestaat naast de equivalente zenuwbanen en zenuwbundels (die dus niet de naam zenuw dragen) uit onder andere de hersenen en het ruggenmerg (waar ook die zenuwbanen lopen). Als je een hersenziekte als de ziekte van Alzheimer hebt, dan is je centrale zenuwstelsel aangedaan. De ziekte van Alzheimer kunnen we ook een neurologische aandoening noemen (omdat het een aandoening is van het centrale zenuwstelsel), maar het is niet meteen een neuropathie, omdat het geen aandoening is van de (perifere) zenuwen. Daarmee is neuropathie ook een ondercategorie van neurologische aandoening.Wimpus (overleg) 7 jun 2019 16:10 (CEST)
In het artikel Neurologische aandoening staat een opsomming met o.a. "Perifere neuropathie en andere aandoeningen van het perifeer zenuwstelsel" en "Centrale neuropathie". Als ik je uitleg goed begrijp dan klopt dat dus niet. –bdijkstra (overleg) 7 jun 2019 16:22 (CEST)
Bedankt voor de scherpe opmerking. Ik moet dat even nazoeken. Wellicht dat het hier gaat over "centrale neuropathische pijn." En is dat strikt genomen een neuropathie? Onze anderstalige collegae schrijven: "Peripheral neuropathy, often shortened to neuropathy, is a general term describing disease affecting the peripheral nerves", "Neuropathie ist ein Sammelbegriff für viele Erkrankungen des peripheren Nervensystems", "En neurosciences, une neuropathie ou neuropathie périphérique est un terme médical caractérisant, au sens large, l’ensemble des affections du système nerveux périphérique" Als ik vanavond thuis ben, moet ik eerst maar eens op zoek naar een formele definitie, wat nu wel en niet kan vallen onder neuropathie. Wimpus (overleg) 7 jun 2019 16:32 (CEST)
Het is zeer ongebruikelijk om bij een aandoening van het centrale zenuwstelsel te spreken van een 'centrale neuropathie', maar met wat zoeken vond ik voorbeelden van teksten waarin deze term werd gebruikt, bijvoorbeeld hier, en na heel lang zoeken ook de term 'central neuropathy' op deze Engelstalige site, die m.i. niet overloopt van degelijkheid. Daarmee is echter nog niet gezegd dat deze term ook 'juist' is, want het staat iedereen natuurlijk vrij om elke term op het internet te zetten. Ik vind dus dat 'perifere neuropathie' een pleonasme is. In antwoord op de opmerking van bdijkstra heb ik dat artikel dus op deze punten aangepast.  Erik Wannee (overleg) 7 jun 2019 22:57 (CEST)
Ik heb drie woordenboeken opengeslagen en kreeg niet meteen een definitief antwoord (althans ik heb nog niet zo goed gepuzzeld dat ik een definitief antwoord kreeg). Zoals ik hierboven schreef, dacht ik wel bij centrale neuropathie, aan centrale neuropathische pijn. Het Farmacotherapeutisch Kompas schrijft ook: "Neuropathische pijn wordt veroorzaakt door een primaire laesie of disfunctie van het perifere of centrale zenuwstelsel." ..."Centrale pijnsyndromen zijn pijnsyndromen die gekenmerkt worden door chronische pijn die meestal in het gehele lichaam verspreid zit. Het prototype van een dergelijk pijnsyndroom is fibromyalgie." ...."De meeste onderzoeken naar de effectiviteit van medicatie bij verschillende vormen van neuropathische pijn (trigeminusneuralgie, diabetische neuropathie, postherpetische neuralgie, centrale neuropathie)". Ik heb het idee dat ze hier met centrale pijn hetzelfde bedoelen als centrale neuropathie. En volgens Pinkhof is centrale pijn weer (2012, p. 1009): "pijn die samenhangt met proces of in een letsel in czs". Het lijkt wel of met centrale neuropathie, centrale pijn en wellicht centrale neuropathische pijn hetzelfde bedoeld kan worden. Dan is vervolgens weer de vraag of het dan alleen gaat om pijnaandoeningen van het centrale zenuwstelsel, of dat het ook kan gaan om elke aandoening waar zenuwvezels van het centrale zenuwstelsel bij zijn betrokken. Ik ben wel van mening, dat het gebruik van zo een term "centrale neuropathie" bijzonder is, gegeven dat het wellicht redelijke gebruikelijk lijkt te zijn om met neuropathie te spreken over aandoeningen van de zenuwen van het perifere zenuwstelsel, overeenkomstig Pinkhof (2012, p. 891) zegt over neuropathie: "aandoening van een zenuw, i.h.b. perifere zenuw". Ik vraag mij dan af, of centrale neuropathie of centrale neuropathische pijn, gevallen zijn van historisch gegroeide vormen van oneigenlijk gebruik van de term neuropathie. Maar daar zou ik eerst een bron voor moeten vinden. Wimpus (overleg) 7 jun 2019 23:43 (CEST)
Ik had biologie in mijn eindexamenpakket, maar zo te zien is dat aardig weggezakt. Blijkbaar toch goed dat ik dit onderwerp even ter sprake had gebracht. Dank jullie wel. ErikvanB (overleg) 8 jun 2019 18:35 (CEST)
Centrale neuropathische pijn

Centrale neuropathische pijn is een aandoening waarbij typische zenuwpijn bestaat. De oorzaak van deze pijn moet gezocht worden in het centrale deel van het zenuwstelsel (in het ruggenmerg of de hersenen). Voorbeelden van centrale neuropathische pijn zijn een centraal pijnsyndroom na een herseninfarct, pijn door een ruggenmergletsel (bijv. een dwarslaesie), pijn bij multipele sclerose (MS) of bij de ziekte van parkinson. Centrale mechanismen kunnen wel een rol spelen bij perifere neuropathische pijn, maar perifere mechanismen zijn niet betrokken bij centrale pijn. https://www.mst.nl/p/aandoeningen/centrale-neuropathische-pijn/ Jc kortekaas apotheker (overleg) 9 jun 2019 21:38 (CEST)

EbolaBewerken

In een reactie op een vraag of ebola een seksueel overdraagbare aandoening is (zie overlegpagina seksueel overdraagbare aandoening), staat dat ebola zo besmettelijk is dat de minste aanraking al voor besmetting zorgt. Kan je het ook al krijgen door bijvoorbeeld iemand met ebola een hand of zoen te geven, of die persoon gewoon aan te raken (zonder contact met lichaamssappen) en is men ook tijdens de incubatietijd van deze ziekte al besmettelijk voor anderen? Wat wellicht nog in het artikel ontbreekt is hoelang het ebolavirus buiten het lichaam nog besmettelijk is. Als het echt zo besmettelijk is zouden er ook buiten Afrika en wereldwijd meerdere gevallen moeten plaatsvinden (epidemie of pandemie) wat tot op heden (2019) nog niet gebeurd is. Vrijwel alle besmettingen met ebola vinden in Afrika plaats. 2A02:1810:41B:1400:7C50:7FDF:EBAE:E555 10 jul 2019 19:56 (CEST)

Ebola is zeer besmetelijk, daarom zie je de artsen en verplegers altijd met complete beschermende kleding en is men steeds alles aan het desinfecteren. Ja, een eenvoudig contact kan de ziekte overdragen, een klein druppeltje in een schaafplekje is genoeg. Het virus blijft enkele uren besmettelijk als het droog is, maar in een stoffelijk overschot blijft het dagen besmettelijk - is natuurlijk net als bij andere ziektes afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid, UV-straling enz.
Waarom je denkt, dat het zich sneller zou moeten verspreiden leg je niet uit - in de landen waar het nu voorkomt leeft het (vermoedelijk) in dieren en mensen die toevallig besmet worden, worden vrij snel (1-2weken) ziek. De kans, dat ze de ziekte voordien ver weg dragen is daardoor niet direct groot en mensen zijn pas heel besmettelijk als ze al ziek zijn. Zwitser123 (overleg) 10 jul 2019 22:06 (CEST)
De reden waarom ik denk dat het zich sneller zou verspreiden is dat het mogelijk zeer besmettelijk is en al via aanraking, en dus is het vreemd dat er buiten Afrika geen besmettingen zijn. Vraag is hoe dit komt. Er zijn regelmatig vluchten en ander verkeer van en naar Afrika, en dus ook gebieden waar ebola voorkomt. En het is zeer besmettelijk, dus zouden mensen die besmet geraken in ebola-gebieden dit kunnen meenemen naar andere delen en landen van de wereld en zo andere mensen besmetten wanneer de symptomen opduiken bij terugkomst in andere landen. Bijvoorbeeld iemand raakt in Afrika met ebola besmet. Die persoon keert dan terug naar bv België of Nederland. Als die persoon later ziek wordt in België of Nederland, kan deze daar anderen besmetten en zo zou het verder kunnen verspreiden. Het is een raadsel waarom dit niet gebeurd is met al die uitbraken van ebola van de laatste jaren. En bovendien is het gevaarlijk en dodelijk. En waarom komt ebola alleen voor in Afrika en niet andere werelddelen?2A02:1810:41B:1400:7C50:7FDF:EBAE:E555 10 jul 2019 22:12 (CEST)
Afrika is groter dan je schijnt te denken, de plekken waar Ebola in wilde dieren voorkomt zijn ver weg van grote steden. Griep verspreidt zich snel doordat mensen in de incubatietijd al besmettelijk zijn, i.t.t. Ebola. Er is bij ebola maar een klein tijdvenster tussen besmettelijk worden en niet zo hondsziek zijn dat je niet meer kunt reizen.
Jou waarom vraag is niet te beantwoorden, als je bedoelt waardoor, dan is het antwoord dat het virus in de Afrikaanse jungle geevolueerd is. Het reist niet zelfstandig en zijn natuurlijke gastheren zijn kennelijk ook gebonden aan een leven in die jungle. Er zijn overigens vele ziektes die alleen lokaal voorkomen c.q. die pas door tussenkomst van de reizende mens zich verder verspreiden kunnen.
Jouw vragen zijn ver weg van de doelstelling van dit cafe: het bespreken van medische wikiepdia artikelen. Dit is geen hulpforum voor algemene medische vragen en onderwerpen. Zwitser123 (overleg) 11 jul 2019 08:32 (CEST)
Het is niet mijn bedoeling om hulp te zoeken maar voor een discussie om deze informatie toe te voegen aan het artikel ebola. 2A02:1810:41B:1400:7C50:7FDF:EBAE:E555 11 jul 2019 08:39 (CEST)
Onder het kopje "Externe link" in het Ebola artikel staan twee sterke bronnen (RIVM en WHO) die jouw vragen gedetailleerder beantwoorden dan ik hierboven. Zwitser123 (overleg) 11 jul 2019 09:08 (CEST)

Glucosedrempel vs nierdrempelBewerken

Ik kwam dit artikel tegen over glucosedrempel, na een korte research binnen wikipedia kwam ik op Glucosurie de term nierdrempel tegen. Is dit hetzelfde en/of welke term is meer gangbaar.Geerestein (overleg) 18 jul 2019 10:55 (CEST)

Beide termen zijn niet fout; het is maar net vanaf welk perspectief je kijkt: 'glucosedrempel' is gezien vanaf het perspectief van de nier; 'nierdrempel' is hetzelfde maar dan gezien vanaf het perspectief van de glucose. De termen betekenen hetzelfde en zijn dus in zekere zin synoniem. Mijns inziens is de meest correcte term 'nierdrempel voor glucose' of - iets meer potjeslatijn: 'renale glucosedrempel'.  Erik Wannee (overleg) 18 jul 2019 12:56 (CEST)

PlaqueBewerken

Op Arteriosclerose wordt gesteld dat atherosclerose een verharding is die specifiek wordt veroorzaakt door een atheroomplaat. Nu bestaat het artikel Plaque (vaatvernauwing), maar ik weet niet zeker of dit gebruikt kan worden, of dat dit toch te weinig specifiek is. BoH (overleg) 3 aug 2019 10:12 (CEST)

Het zijn inderdaad synoniemen. Ik heb er een rd van gemaakt.  Erik Wannee (overleg) 3 aug 2019 10:42 (CEST)
Top, bedankt! BoH (overleg) 3 aug 2019 11:04 (CEST)

EDSBewerken

Hanna Bervoets vertelde in het programma Zomergatsen over haar Syndroom van Ehlers-Danlos, type hypermobiliteit. Nu staan er op de NL-wiki typenummers, geen letters, achter de varianten. Op de Engelse wiki staan er wel letters, en heeft men het bijvoorbeeld over "type hEDS, formerly categorized as type 3". Hoe zit het internationaal? Is er daar ook een beweging naar letters? VanBuren (overleg) 5 aug 2019 21:02 (CEST)

TicBewerken

Tamelijk onsamenhangend geschreven, misschien kan iemand dit artikel een opknapbeurt geven? Mvg, Encycloon (overleg) 8 aug 2019 16:37 (CEST)