Wikipedia:Nederlands-Nederlands

Overzicht beheerpagina's
Pagina's met betrekking tot Wikipedia-richtlijnen en beleidsvoorstellen

Zie ook Artikelen bewerken
Zie ook Regels en richtlijnen

Er bestaat niet één Nederlandse taal. Er bestaat wel een grootste gemene deler tussen de verschillende versies van het Nederlands dat gesproken wordt in het Nederlandse taalgebied. De bedoeling van Wikipedia is om met respect voor ieders eigenheid een duidelijke en begrijpbare taal te hanteren, die iedereen kan begrijpen.

Hieronder staat een lijst van woorden, uitdrukkingen en constructies die tot het Nederlands-Nederlands behoren, die met andere woorden bijna alleen in Nederland gebruikt worden en in het zuidelijke deel van het taalgebied (met name Vlaanderen), maar ook Noord-Brabant en Nederlands Limburg niet of amper gebruikt en mogelijk niet begrepen worden. Zij zullen wellicht voor verwarring of onduidelijkheid zorgen bij een niet onbelangrijk deel van de lezers van deze Nederlandstalige Wikipedia.Het verdient dan ook aanbeveling in deze gevallen een alternatief te gebruiken dat in het hele taalgebied begrepen wordt, zoals aangedragen in deze lijst.

Onderstaande lijst kan zowel Nederlanders als Belgen helpen om elkaar beter te begrijpen. Een soortgelijke lijst bestaat voor het Belgisch Nederlands.

Zie Lijst van Nederlands-Nederlandse woorden voor de lijst.