Verbond van elzenbroekbossen

verbond uit de orde van elzenbroekbossen
(Doorverwezen vanaf Verbond van de elzenbroekbossen)

Het verbond van elzenbroekbossen (Alnion glutinosae) is een verbond uit de orde van elzenbroekbossen (Alnetalia glutinosae). Het omvat bosgemeenschappen die voorkomen op zeer natte standplaatsen in beekdalen en laagveengebieden, en gedomineerd worden door zwarte els en zeggen.

Verbond van elzenbroekbossen
Verbond van elzenbroekbossen
Verbond van elzenbroekbossen
Syntaxonomische indeling
Klasse:Alnetea glutinosae
(klasse van elzenbroekbossen)
Orde:Alnetalia glutinosae
(orde van elzenbroekbossen)
Verbond
Alnion glutinosae
Malcuit 1929
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Het verbond telt in Nederland en Vlaanderen twee associaties.

Naamgeving en coderingBewerken

De wetenschappelijke naam Alnion glutinosae is afgeleid van de botanische naam van de belangrijkste kensoort van deze klasse, de zwarte els (Alnus glutinosa).

SymmorfologieBewerken

Elzenbroekbossen wordt in de Lage Landen gekenmerkt door een matig open tot dichte bosvegetatie met een soortenarme boomlaag die 10 tot 20 m hoog wordt. Vooral de zwarte els is een veel voorkomende soort, soms zelfs de enige boom die zich in dergelijk milieu kan handhaven. De struiklaag is meestal slechts pleksgewijs ontwikkeld op plaatsen waar de bodem iets droger blijft.

De kruidlaag is meestal goed ontwikkeld maar weinig specifiek, ze omvat soorten die ook in natte strooiselruigten en rietlanden worden aangetroffen. Grassen en grasachtige planten, vooral de zeggen, zijn dominant.

In de moslaag spelen veenmossoorten een belangrijke rol, maar het gewoon sterrenmos is de meest voorkomende mossoort.

EcologieBewerken

Het verbond van elzenbroekbossen omvat plantengemeenschappen van zeer natte standplaatsen op veenbodems met beperkte jaarlijkse grondwatertafelschommelingen. In de zomer zakt het water ten hoogste 60 cm beneden het maaiveld.

Associaties in Nederland en VlaanderenBewerken

Het verbond van elzenbroekbossen wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door twee associaties.

Diagnostische taxa voor Nederland en VlaanderenBewerken

Het verbond van elzenbroekbossen heeft in Nederland en Vlaanderen geen specifieke kensoorten. Voor een overzicht van de voornaamste ken- en begeleidende soorten van de klasse, zie de klasse van elzenbroekbossen.

Zie ookBewerken

Zie de categorie Alnion glutinosae van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.