Verbond van de elzenbroekbossen

Het verbond van de elzenbroekbossen (Alnion glutinosae), kortaf elzenbroeken of elzenbroekbossen, is een verbond van de klasse van de elzenbroekbossen (Alnetea glutinosae), een groep van bosgemeenschappen die voorkomt op zeer natte standplaatsen in beekdalen en laagveengebieden, en gedomineerd wordt door zwarte els en zeggen.

Verbond van de elzenbroekbossen
Verbond van de elzenbroekbossen
Verbond van de elzenbroekbossen
Syntaxonomische indeling
Klasse:Alnetea glutinosae (Klasse van de elzenbroekbossen)
Orde:Alnetalia glutinosae
Verbond
Alnion glutinosae

Het verbond telt twee onderliggende associaties.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Synoniem: Alnion glutinosa-incanae
  • Frans: Formations boisées à base d'aulne glutineux et de bouleau pubescens sur sols acides
  • Duits: Erlen- und Eschenwäldern an Fließgewässern
  • Engels: Alder brook woodlands
  • Syntaxoncode (Nederland): 39Aa
  • Natura 2000 code: 91E0 - Vochtige alluviale bossen
  • Corine biotope: 41.91 Alder Swamp woods
  • BWK-karteringseenheid: Elzenbroek (vm)

De naam Alnion glutinosae is afgeleid van de wetenschappelijke naam van de belangrijkste kensoort van deze klasse, de zwarte els (Alnus glutinosa).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

Het verbond van de elzenbroekbossen omvat plantengemeenschappen van zeer natte standplaatsen op veenbodems met beperkte jaarlijkse grondwatertafelschommelingen. In de zomer zakt het water ten hoogste 60 cm beneden het maaiveld.

StructuurBewerken

Elzenbroekbossen wordt in de Lage Landen gekenmerkt door een matig open tot dichte bosvegetatie met een soortenarme boomlaag die 10 tot 20 m hoog wordt. Vooral de zwarte els is een veel voorkomende soort, soms zelfs de enige boom die zich in dergelijk milieu kan handhaven.De struiklaag is meestal slechts pleksgewijs ontwikkeld op plaatsen waar de bodem iets droger blijft.

De kruidlaag is meestal goed ontwikkeld maar weinig specifiek, ze omvat soorten die ook in moerasruigten en rietlanden worden aangetroffen. Grassen en grasachtige planten, vooral de zeggen, zijn dominant.

In de moslaag spelen veenmossoorten een belangrijke rol, maar het gewoon sterrenmos is de meest voorkomende mossoort.

OnderverdelingBewerken

Het verbond van de elzenbroekbossen heeft als vertegenwoordigers in België en Nederland:

SoortensamenstellingBewerken

Dit verbond heeft voor België en Nederland geen specifieke kensoorten. Voor een overzicht van de voornaamste ken- en begeleidende soorten van de klasse, zie de klasse van de elzenbroekbossen.

Zie ookBewerken