Zuur eikenbos

Het zuur eikenbos is een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'qs'.

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door drie sub-associaties van het beuken-eikenbos.

Het zuur eikenbos staat gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

KenmerkenBewerken

Zure eikenbossen zijn te vinden op droge tot vochtige, voedselarme bodems op zand- of leemgronden. Het kunnen zowel oude, min of meer natuurlijke bossen zijn als recentere aanplantingen. Ze komen op dezelfde standplaatsen voor als het zuur beukenbos, waarbij het vooral de aanvankelijke aanplant is die het type bepaalt.

SoortensamenstellingBewerken

 
Zomereik
 
Hulst
 
Lelietje-van-dalen
 
Dalkruid
 
Adelaarsvaren

De boomlaag bestaat vooral uit zomereik, aangevuld met ruwe berk, tamme kastanje en Amerikaanse eik. De struiklaag en de kruidlaag zijn meestal soortenarm en weinig ontwikkeld, en soms zelfs beperkt tot bramen.

Ind.soort Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
Boomlaag
Zomereik Quercus robur
Ruwe berk Betula pendula
Tamme kastanje Castanea sativa
Amerikaanse eik Quercus rubra
Struiklaag
x Hulst Ilex aquifolium
Kruidlaag
x Lelietje-van-dalen Convallaria majalis
x Dalkruid Maianthemum bifolium
x Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum
x Adelaarsvaren Pteridium aquilinum
x Ruige veldbies Luzula pilosa
x Valse salie Teucrium scorodonia
x Pilzegge Carex pilulifera
x Witte klaverzuring Oxalis acetosella
x Bosgierstgras Milium effusum
Gewone braam Rubus fruticosus
Moslaag
-

Verspreiding en voorkomenBewerken

Het verspreidingsgebied van de zure eikenbossen is beperkt tot Noordwest-Europa, waarbinnen Vlaanderen een belangrijk oppervlakte-aandeel heeft. Het komt onder meer voor in het Zoniënwoud en het Meerdaalwoud in Vlaams Brabant, in de Zandstreek tussen Brugge en Gent, in de Voorkempen in de provincie Antwerpen en in het noordoosten van de provincie Limburg.