Kalkgrasland (BWK)

Een kalkgrasland is een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'hk'.

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door de kalkgrasland-associatie (Gentiano-Koelerietum) uit de klasse van kalkgraslanden (Festuco-Brometea).

Het dotterbloemgrasland staat gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Naamgeving, etymologie en codering bewerken

Kenmerken bewerken

Kalkgraslanden zijn te vinden op matig droge tot droge hellingen waar kalkrijke bodems dagzomen, vooral op hellingen die naar het zuiden georiënteerd zijn. Ze zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam en, waar aanwezig, soortenarm vergeleken met kalkgraslanden in Wallonië en Frankrijk.

Op kalkgraslanden gelijkende vegetatietypes zijn wel te vinden in mesofiele hooilanden (hu).

Kalkgraslanden zijn over het algemeen soorten- en bloemrijke graslanden met een zeer goed gestructureerde kruidlaag met zowel grassen, grasachtige planten en kruiden. Ook de moslaag is meestal goed ontwikkeld, met vooral bladmossen. De boomlaag is afwezig, de struiklaag zwak ontwikkeld.

Soortensamenstelling bewerken

Indicatieve soorten voor kalkgraslanden zijn in Vlaanderen de aarddistel, blauwgras, duifkruid, kleine pimpernel, grote centaurie, geel zonneroosje, gevinde kortsteel, kalkwalstro, ruige scheefkelk, smal fakkelgras en voorjaarsganzerik.

Voor een compleet overzicht van de indicatieve soorten en begeleidende soorten, zie de kalkgraslandassociatie.

Verspreiding en voorkomen bewerken

Kalkgraslanden vinden we nauwelijks in Vlaanderen. Ze komen enkel voor in het zuidoosten van Limburg, op de Tiendeberg in Kanne en op tumuli ten zuiden van Tongeren.

Zie ook bewerken

Lijst van BWK-karteringseenheden