Dotterbloemgrasland

Het dotterbloemgrasland is een karteringseenheid in de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als code 'hc'.

Dotterbloemgrasland nabij Ernsthausen, Duitsland

In de vegetatiekunde wordt dit biotoop vertegenwoordigd door het gewone en spindotterbloem-verbond (Calthion palustris) en zijn onderliggende associaties, uit de klasse van de matig voedselrijke graslanden (Molinio-Arrhenatheretea).

Het dotterbloemgrasland staat gewaardeerd als 'Biologisch zeer waardevol'.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

KenmerkenBewerken

Dotterbloemgraslanden zijn te vinden op vochtige tot natte, matig voedselrijke, mineraal- en basenrijke bodems, vooral in beek- of riviervalleien, die 's winters kortstondig kunnen overstromen en ook in de zomer een hoge grondwaterstand kennen.

Door gradiënten in de kenmerken van de standplaats treden vaak overgangen naar andere vegetatietypes voor, zoals naar zuur laagveen (ms), moerasspirearuigte (hf), vochtige duinpannen (mp) of naar duingrasland.

Dottergraslanden zijn over het algemeen soorten- en bloemrijke graslanden met een zeer goed gestructureerde kruidlaag met zowel grassen, grasachtige planten en kruiden. De boom- en struiklaag zijn afwezig, en de moslaag is meestal beperkt.

Verspreiding en voorkomenBewerken

Dotterbloemgraslanden vinden we in Vlaanderen verspreid over zowat alle provincies, met het zwaartepunt in de grotere riviervalleien zoals die van de Schelde, de Durme en de Demer, in het Hageland, in de Vlaamse Ardennen en in de Kempen. Daarbuiten is de verspreiding meestal beperkt tot natuurreservaten.

SoortensamenstellingBewerken

Indicatieve soorten voor het dottergrasland zijn de naamgevende gewone dotterbloem, echte koekoeksbloem, brede orchis, gevleugeld hertshooi en tweerijige zegge, maar een aantal andere soorten komen zeer vaak voor in dottergraslanden, maar zijn er niet tot beperkt.

Indicatieve soorten en begeleidende soorten voor het dotterbloemgrasland
Indicatief / Begeleidend Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
I Gewone dotterbloem Caltha palustris
I Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi
I Brede orchis Dactylorhiza majalis
I Gevleugeld hertshooi Hypericum tetrapterum
I Tweerijige zegge Carex disticha
Veldrus Juncus acutiflorus
Bosbies Scirpus sylvaticus
Gewone waterbies Eleocharis palustris
Scherpe zegge Carex acuta
Trosdravik Bromus racemosus
Holpijp Equisetum fluviatilis
Lidsteng Hippuris vulgaris
Waterkruiskruid Pastinaca sativa
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus
Kale jonker Cirsium palustre
Watermunt Mentha aquatica
Moerasvergeet-me-nietje Myosotis scorpioides
Moeraswalstro Galium palustre
Egelboterbloem Ranunculus flammula
Pijptorkruid Oenanthe fistulosa

Zie ookBewerken

Lijst van BWK-karteringseenheden