Tweede Kamerverkiezingen 1917

Dit artikel bevat een overzicht van de Tweede-Kamerverkiezingen 1917.

AanleidingBewerken

Grondwetsherziening van 1917. Hiermee wordt het algemeen evenredig mannenkiesrecht ingevoerd, het publiek- en bijzonder onderwijs gelijkgesteld, en wordt met terugwerkende kracht het pensioen van Kamerleden verhoogd.

BijzonderhedenBewerken

Onder het motto "laat zitten wat zit" werden de wijzigingen doorgevoerd. De zeven zittende partijen spraken af om geen tegenkandidaten aan te voeren in elkaars kiesdistricten. Tegenstanders van de Grondwetsherziening waren onder meer verenigd in de Actie tegen aanhangige Grondwetsherziening.

UitslagBewerken

Alle Tweede Kamerleden behielden hun zetel. De verkiezingen werden gehouden op dinsdag 5 juni 1917. Toen werden vijftig Kamerleden herkozen. De stemming in de vijftig kiesdistricten waar wel een tegenkandidaat op de lijst stond vond plaats op vrijdag 15 juni 1917. Alleen in Amsterdam leidde dit tot een herstemming, waar uiteindelijk het SDAP lid Adriaan Gerhard kon aanblijven. Oud-minister Samuel van Houten stond te Groningen als tegenkandidaat op de lijst.

Partij 1913 1917 verschil
zetels zetels
RK 25 24 -1
ARP 11 12 +1
CHU 9 9 0
Liberale Unie 19 21 +2
Vrije Liberalen 10 10 0
VDB 7 8 +1
SDAP 18 15 -3
Overig / onafh. 1 1 0
Totaal 100 100