Tweede Kamerverkiezingen 1901

De Tweede Kamerverkiezingen 1901 waren verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van Nederland, gehouden op 27 juni 1901.[1]

AanleidingBewerken

De verkiezingen van 1901 waren periodieke verkiezingen. Voor het actieve kiesrecht gold de regeling zoals vastgelegd in de kieswet van Van Houten van 1896. Voor de verkiezingen is Nederland in honderd enkelvoudige districten ingedeeld.

BijzonderhedenBewerken

De Liberale Unie bleef verdeeld over de uitbreiding van het kiesrecht. Als gevolg daarvan had een grote groep leden de Unie verlaten. Samen met de Radicale Bond vormden zij de Vrijzinnig-Democratische Bond die voor het eerst meedeed. De vrije liberalen, die tot dan toe geen organisatie kenden, hadden zich nu verenigd in de Bond van Vrije Liberalen. Aan confessionele zijde was er sprake van nauwere samenwerking tussen katholieken en Anti-Revolutionairen

UitslagBewerken

partij % zetels
Liberale Unie 27,6 18
Bond van Vrije Liberalen 8
Anti-Revolutionaire Partij 27,4 23
Roomsch-katholieke Bond van Kiesverenigingen 15,7 25
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij 9,5 6
Vrije-Socialisten 1
Vrijzinnig Democratische Bond 7,3 9
Vrij-Antirevolutionaire Partij 6,7 7
Christelijk Historische Kiezersbond 1
Friese Christelijk Historische Unie 1
Christen-Democratische Partij - 1
Totaal - 100

FormatieBewerken

Gezien de duidelijke rechtse (confessionele) meerderheid wordt er een kabinet geformeerd door Abraham Kuyper bestaande uit leden van de ARP en katholieken: Kabinet-Kuyper.

ReferentiesBewerken