Verwijderingsnominatie Afbeelding:Premotorcortex.pngBewerken

Beste Albert Kok, je hebt één of meerdere afbeeldingen geüpload die zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om , Afbeelding:Premotorcortex.png. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20070508 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze afbeelding is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 9 mei 2007 03:03 (CEST)

Temporale kwabBewerken

Geachte professor Kok. Het volgende stuk van u van het lemma "temporale kwab": "In het mediale deel van de temporaal kwab liggen (van boven naar onder) twee windingen of gyri: de gyrus parahippocampalis, door de sulcus collateralis gescheiden van de gyrus occipitotemporalis medialis. Ventraal (aan onderzijde) ligt de gyrus occipitotemporalis lateralis, begrensd door de sulcus occipitotemporalis " heb ik veranderd, omdat in uw stuk het lijkt of er mediaal in de temporale kwab drie windingen zijn, namelijk een gyrus parahippocampalis, een gyrus occipitotemporalis medialis en een gyrus occipitotemporalis lateralis. Echter, de naam gyrus occipitotemporalis medialis wordt als overkoepelende naam gebruikt voor de gyrus parahippocampalis en gyrus lingualis. Een synoniem voor de gyrus fusiformis is in die indeling dan gyrus occipitotemporalis lateralis. Verder lopen er dan drie windingen aan de laterale zijde van de temporale kwab, i.e. de gyrus temporalis inferior, de gyrus temporalis medius en de gyrus temporalis superior. Maar dat stond correct beschreven. Met vriendelijke groet, Eus hierover Wimpus 9 mei 2007 14:44 (CEST)

Dank voor tip. Ja je hebt denk ik gelijk. Ik had mij in eerste instantie gebaseerd op het SESAM anatomie boekje. Vervolgens gekeken naar mediale plaatje uit atlas van Gray (dat ook getoond wordt bij artikel fusiforme gyrus). Dan zie je mooi die twee windingen die jij ook noemt. Er zijn nu twee plaatjes toegevoegd die zowel de laterale en mediale windingen verduidelijken. Groet!--Albert Kok 9 mei 2007 15:18 (CEST)

Motorische cortexBewerken

Geachte professor Kok,

In uw huidige herziening van het lemma “Motorische cortex” is het volgende “de primaire motorische schors (Brodmann gebied 4, soms ook M1 genoemd) , gelegen gedeeltelijk in de sulcus centralis en de gyrus praecentralis” verandert in “de primaire motorische schors (Brodmanngebied 4, soms ook M1 genoemd), gelegen voor de sulcus centralis in de gyrus praecentralis,”. Ik ben van mening dat deze verandering wellicht onterecht is. Geyer et al. (1996) en White et al. (1997) laten zien dat primaire motorische schors gedeeltelijk in de sulcus centralis en de gyrus praecentralis ligt. In vele handboeken daarentegen wordt voor het gemak de gyrus praecentralis ingekleurd en gezien als de locatie van de primaire motorische schors. Daarnaast wordt in dezelfde handboeken (ten onrechte) de gyrus postcentralis gezien als de locatie van de primaire somatosensibele schors. Vraag blijft dan, waar het schorsoppervlak van de sulcus centralis ondervalt?

De verwarring kan natuurlijk ook gedeeltelijk voortkomen uit het principe of men de voorste wand van de sulcus centralis toe laat behoren aan de sulcus centralis of aan de gyrus praecentralis. Maar in dat geval zou dan alleen de fundus sulci centralis tot de sulcus centralis behoren, hetgeen toch een beetje ongerijmd is.

Ik heb daarom de desbetreffende passage weer veranderd.

Geyer, S., Ledberg, A., Schleicher, A., Kinomura, S., Schormann, T., Burgel, U., Klingberg, T., Larsson, J., Zilles, K., Roland, P.E., 1996. Two different areas within the primary motor cortex of man. Nature 382, 805-807.

White LE, Andrews TJ, Hulette C, Richards A, Groelle M, Paydarfar J, Purves D (1997) Structure of the human sensorimotor system I. Morphology and cytoarchitecture of the central sulcus. Cerebral Cortex 7:18-30.

Met vriendelijke groet, Wimpus 9 mei 2007 15:36 (CEST)


Motorische cortex; antwoordBewerken

Na kleine aanpassing: meeste handboeken plaatsen primaire motor cortex (area 4) toch in de precentrale gyrus? Wat betreft de centrale sulcus: een sulcus is meen ik niets anders dan een anatomische scheiding tussen twee corticale areas (gyri). Een sulcus heeft per definitie geen oppervlak, en bevat daarom ook geen grijze stof, en dus geen zenuwcellen. De voorste wand van de sulcus centralis is dus m.i. inderdaad niets anders dan de achterste (binnen) wand van de precentrale gyrus. Zou het misverstand misschien niet bij U kunnen liggen? Groet--Albert Kok 9 mei 2007 20:59 (CEST)

9 mei 2007 17:47 (CEST)

Motorische cortex; Reactie op antwoordBewerken

Geachte professor Kok. Hartelijk bedankt voor uw antwoord.

Echter nu verwordt het tot de vraag waar een groeve (sulcus) uit bestaat. Een groeve (sulcus) bestaat in mijn opvatting uit een wand (Engels: bank, lip; Duits: Lippe; Latijn: labium) en een bodem (Latijn: fundus).

Men ziet in het moderne beeldvormende onderzoek ook een verschuiving van de manier van rapporteren van de activatiepatronen. Voorheen gebruikte men meer de labels van windingen. Nu ziet men ook vele studies rapporteren dat zij bijvoorbeeld activatie vinden in bijvoorbeeld de sulcus temporalis superior (e.g. Schultz et al., 2005 (Neuron) Thompson et al.(2005)(Journal of Neuroscience); Stevenson et al., 2007 (Experimental Brain Research); al deze studies zetten "superior temporal sulcus" in de titel van hun artikel!). Zij rapporteren dan niet dat zij de gyrus temporalis superior of de gyrus temporalis medius hebben gevonden, maar wel degelijk de sulcus temporalis superior.

Mede zou dit voor kunnen komen uit het principe dat een aantal studies werken met vlakke hersenkaarten (flat maps), waarbij de cortex cerebri uitgevouwd (schorsontvouwing (Engels: cortical unfolding) wordt zodat het werkelijk oppervlak van de windingen en groeven zichtbaar wordt. En daarbij wordt het duidelijk dat heel wat groeven nog een heel groot schorsoppervlak beziiten. Daarnaast kunnen zij ook werken met opgeblazen hersenen (inflated brains) waarbij het oppervlak van de groeve naar het hersenoppervlak wordt verplaatst. Programma's die de cortex cerebri opblazen (o.a. FreeSurfer, BrainVoyager) bekijken welke delen van het pallium cerebri, hol (concaaf) en welke delen van het pallium cerebri, bol (convex) zijn om vervolgens te bepalen wat de groeven en de windingen zijn.

Daarbij zijn er ook een aantal cytoarchitectonische studies, die het belang aandragen van het schorsoppervlak van de groeven. Choi et al. (2006, Journal of Comparative Neurology: "Cytoarchitectonic Identification and Probabilistic Mapping of Two Distinct Areas within the Anterior Ventral Bank of the Human Intraparietal Sulcus"), onderscheiden een area intraparietalis 1 en een area intraparietalis 2 in de sulcus intraparietalis. Bij deze manier van beschrijven en benoemen ziet men dus groeven niet alleen als grensgroeven (sulci limitantes) van cytoarchitectonische gebieden, zoals bijvoorbeeld de anatoom Elliot Smith (e.g., Elliot Smith, 1904: Proceedings of the Royal Society of London, vol. 73) wel zag, maar als aparte macroscopisch-anatomische structuren die zelf een schorsoppervlak bezitten.

Daarbij kunnen in de groeven ook weer kleine windingen en verhevendheden zitten. Zie bijvoorbeeld Alkadhi en Kollias (2004, American Journal of Neuroradiology), waar men spreekt over de pli de passage frontopariétal moyen van Broca, een overgangswinding (gyrus transitivus) tussen de gyrus praecentralis en gyrus postcentralis, die loopt door de sulcus centralis. Deze overgangswinding als een anatomisch orientatiepunt (Engels: anatomical landmark) voor het handgebied van de primaire motorische schors. Hierbij is het ook weer van belang om over de sulcus centralis als zelfstandige macroscopisch-anatomisch structuur te spreken.

Bij de afbeeldingen van de primaire motorische schors en de premotorische schors bij het lemma "Motorische cortex" is waarschijnlijk gebruikt gemaakt van de optie "render" in SPM (fMRI/PET-analyseprogramma). Daarbij wordt ook de activiteit die in de groeve zit als het ware meer naar de buitenkant getransporteerd/geprojecteerd, zodat men geen goed beeld heeft wat op de winding en wat in de groeve qua activiteit zit. Daardoor lijkt het bij deze afbeeldingen dan ook dat de gyrus praecentralis en niet daarbij de sulcus centralis geactiveerd is. Deze hersenen, zoals u ook kan zien, zien er redelijk lissencefaal uit, en zijn toch anders dan de standaardhersenen (genaamd Colin27, zie Holmes et al. 1998. J Comput Assist Tomogr) welke gebruikt worden in SPM om de activiteit op te bekijken. Op deze standaardhersenen kan men driedimensionaal doorheenwandelen, en kan men dus een beter beeld vormen van de diepte van de groeven.

Wellicht blijft dit een discussie over wat men onder de groeve en wat men onder de winding verstaat. Maar ik hoop dat ik door deze bovenstaande artikelen aan te halen, duidelijk heb kunnen maken, waar ik onder andere mijn opvattingen op baseer. Met vriendelijke groet, Wimpus 9 mei 2007 22:26 (CEST)

antwoordBewerken

Het wordt inderdaad een leuke discussie! Nog twee opmerkingen wil ik kwijt. Ten eerste: Het is denk een kwestie van definitie. Een gyrus is volgens mijn opvatting een winding. De grijze stof van de winding zit niet alleen aan de buitenzijde (de scalpzijde) maar ook aan de binnenzijde (meer mediaal): dus zet zich voort in de centrale sulcus. In Penfield plaatjes van de motor homunculus (de motor strip) is dat goed te zien. Vooral het gezichtsdeel van de motor homunculus bevat veel weefsel dat naar binnen stulpt: dus in de sulcus ligt. Hetzelfde principe geldt voor de voeten van de homunculus; die maken ook deel uit van de precentrale gyrus,maar in dit geval is de gyrus naar binnen geklapt in de fissura longitudinalis. Dit heeft ondermeer to gevolg dat elektrische dipolen van neuronen die met voeten geassocieerd zijn, gericht zijn naar de tegenovergestelde hemisfeer. Motor potentialen (ERPs) van voeten zijn daarom ook groter op de scalp van contra- dan ipsilaterale hersenhelft. Ten tweede: is het niet beter in het geval van Wikipedia gewoon aaan te sluiten bij de huis en tuin conventie: d.w.z. de motor cortex en somatosensorische cortex te verbinden met respectievelijk de pre- en postcentrale gyrus? Eventueel met een plaatje daaraan toegevoegd (coronaal doorsnede, indien beschikbaar) dat laat zien hoe de windingen c.q. groeven lopen? Een voordeel van de opvatting van de groeve als een soort niemandsland is m.i. dat deze ook makkelijker te rijmen is met het feit dat twee aangrenzende projectiegebieden (pre/post) zo'n totaal verschillende functie (motor/tast) hebben. Groet --Albert Kok 10 mei 2007 09:27 (CEST)

MonacantidaeBewerken

Hoi, is hier misschien iets misgegaan? Je nieuwe artikel heeft als inhoud enkel een categorie?? Ciell 13 mei 2007 09:08 (CEST)

Zal ik hem dan maar weggooien? Ciell 13 mei 2007 09:17 (CEST)
Vanwege het uitblijven van enige reactie dus maar gedaan. Ciell 13 mei 2007 09:24 (CEST)

Wat is dat nu? wat is er mis met vijlvissen of mononnathidae? Graag weer herstellen aub Albert Kok

Maar waarom maak je dan een pagina aan met enkel een categorie? Voor het aanmaken van een nieuwe categorie voeg je deze eerst toe aan de pagina (vijlvissen in dit geval) en klik dan de rode link aan die je krijgt. Zat daar misschien de fout? Ciell 13 mei 2007 09:39 (CEST)

Gebruik taxoboxBewerken

Beste Albert kok, bedankt voor uw bijdrage aan de vissen in de wikipedia. Ik zou u willen verzoeken voortaan gebruik te maken van de taxobox. In het artikel slijmkopvissen kunt u zien hoe deze gebruikt moet worden en hier is de volledige hulpagina te vinden. Met vriendelijke groet, dryke 14 mei 2007 00:33 (CEST)

Begcat 3Bewerken

Beste Albert,

Enige tijd geleden verzocht ik je om rekening te houden met het categoriseren van beginnetjes. Aangezien ik zojuist, wellicht toevallig overigens, de niet-gecategoriseerde artikelen Dascyllus en Pomacentridae tegenkwam, leek het me wenselijk even te rappelleren.

Daarom dus voor alle duidelijkheid: een beginnetje dat met de dierenwereld te maken heeft, kun je plaatsen in de Biologie-beginnetjescategorie door niet enkel {beg} toe te voegen, maar {beg|Biologie}. Overigens hoeft dit sjabloon überhaupt niet te worden geplaatst wanneer een artikel meer dan 3 voorname feiten bevat; in het geval van Pomacentridae heb ik het sjabloon dan ook weer verwijderd.

Vriendelijke groeten, Erik'80 · 15 mei 2007 12:51 (CEST)


Opmerking TaxoboxBewerken

Er zijn verschillende varianten van de taxobox voor biologische klassificatie in omloop. Het handigst vind ik persoonlijk het systeem waarbij elke regel begint met Taxobox. Zie bijvoorbeeld mijn rubrieken Dascyllus en Chromis..wat is er tegen dit systeem, vraag ik mij af?--Albert Kok 15 mei 2007 14:39 (CEST)

Beste Albert, ik kwam toevallig nog eens langs n.a.v. mijn opmerking hierboven toen ik deze vraag zag... Ik zou je willen aanraden om deze te stellen op de Helpdesk, dan heb je waarschijnlijk het snelst een antwoord. MvGr, Erik'80 · 15 mei 2007 15:48 (CEST)

Nederlandstalige titelBewerken

Beste Albert Kok, Het is gebruikelijk om de Nederlandstalige titel voor de vissenfamilies te gebruiken, itt de engelstalige wikipedia die het om-en-om gebruikt. Met betrekking tot de taxobox, de andere versie is gemaakt ter standarisering van alle taxoboxen. Ik geloof dat er al pogingen zijn ondernomen om m.b.v. bots de oude (die u gebruikt) te "vertalen" naar de nieuwere. Dit wordt warschijnlijik gedaan om tot een eenduidige en standaard sjabloon voor taxonomische artikelen. mvg, dryke 15 mei 2007 19:10 (CEST)

Laat ik duidelijk zijn dat er niks mis is met de opmaak van het door u gebruikte sjabloon, dit sjabloon wordt zelf weer gebruikt in de laatste. Alleen zijn de onderwerptitels in de nieuwe Nederlandstalig en daarom ook voor anderen makkelijker aan te passen . dryke 15 mei 2007 19:24 (CEST)

SulcusBewerken

Beste Albert kok

u had een kleinigheid geschreven over sulcus, maar hier betrekt u enkel de toepasbaarheid van de hersenen. is het niet beter om dit artikel wat breder te trekken naar de meer ruimere betekenis van het woord sulcus, of om de titel te veranderen zodat er geen misverstanden ontstaan? of heb ik het verkeerd?

ik vraag het u liever eerst dan u artikel zomaar aan te passen, want u anatomische kennis zal wel groter zijn dan een eerstejaarstudentje geneeskunde :)

mvg Bullock 22 mei 2007 23:24 (CEST)bullock

HersenanatomieBewerken

Hoi, ik hoop dat het niet fout is dat ik Anatomie hersenen naar Hersenanatomie heb verplaatst. Ik heb ook nogal knullig gelinkt naar hersenen en anatomie. Excuus. — Zanaq (?) 23 mei 2007 14:22 (CEST)

Verwijderingsnominatie van o.a. Afbeelding:Whitetip.jpgBewerken

Beste Albert Kok, je hebt één of meerdere afbeeldingen geüpload die zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om , Afbeelding:Whitetip.jpg, Afbeelding:Hersenbalk.PNG en Afbeelding:Somato.png. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20070620 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze afbeelding is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 21 jun 2007 03:06 (CEST)

Erg jammer dat je niet op de verwijdernominaties gereageert hebt: ik begreep van Dolph Konstamm dat dit je grote hobby is.... Jammer genoeg was de licentieinformatie niet compleet, dus heb ik ze vandaag moeten verwijderen. Ciell 4 jul 2007 09:57 (CEST)

MureneBewerken

Goedenavond, ik heb een al wat oudere bijdrage op Murene ongedaan gemaakt, omdat deze tekst geheel in het Engels was. M.v.g. mork | nanunanu 29 jun 2007 19:55 (CEST)

Mijn complimentenBewerken

Hallo Albert,

Ik heb het al eens eerder gezegd, maar wat een schitterende onderwaterfoto's maak je toch en echt helemaal top dat je deze upload naar Wikipedia. Bij deze een klein sterretje, je foto's zijn in mijn opinie een verrijking voor onze encyclopedie. Ciell 9 aug 2007 10:57 (CEST)

Detectie en detectorBewerken

Beste Albert Kok,

Ik heb dat "samenvoegsjabloon" op de pagina's "leugendetector" en "leugendetectie" gezet, omdat de inhoud van de pagina's gedeeltelijk overlapt. Toch staan er in beide artikelen dingen die niet in het andere artikel staan. Het veranderen van "leugendetector" in een redirect naar "leugendetectie" is daarom geen juiste oplossing, omdat het effectief neerkomt op het geheel wissen van het al bestaande artikel "leugendetector". De bedoeling is dat er een soort consensus komt over wat te doen met deze pagina's, op Wikipedia:Samenvoegen, en dat uiteindelijk ofwel de artikelen geïntegreerd worden, ofwel afzonderlijk blijven voortbestaan, maar dan met een duidelijk onderscheiden inhoud. Ik heb daarom de door jou aangemaakte redirect weer teruggedraaid, in afwachting van een inhoudelijke discussie. Vriendelijke groet, Paul B 24 aug 2007 13:29 (CEST)


leugdendetectorBewerken

ik heb proberen uit te leggen op de overleggpagina van het artikel leugendetector, waarom er hier beter een redirect kan komen. Leugendetector letterlijk genomen is een apparaat dat leugens detecteert. Dat apparaat bestaat helaas (?) niet. Dat zou science fiction zijn. Er is wel een leugendetectietest, waarbij een polygraaf wordt gebruikt. Wat dat is, staat uitgelegd in het artikel leugendetectie. --Albert Kok 24 aug 2007 14:44 (CEST)

Verwijderingsnominatie Afbeelding:Nassau grouper.JPGBewerken

Beste Albert Kok, je hebt één of meerdere afbeeldingen geüpload die zijn genomineerd voor verwijdering. Het gaat om , Afbeelding:Nassau grouper.JPG. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen afbeeldingen/Toegevoegd 20070904 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Uitleg over de procedure en een lijst met veelgestelde vragen staat op Help:Waarom staat mijn afbeelding op de verwijderlijst. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. NB Deze afbeelding is niet door Erwin85Bot genomineerd. Erwin85Bot stelt je slechts op de hoogte van de nominatie. --E85Bot 5 sep 2007 03:10 (CEST)

Albert, we kunnen de afbeelding op Commons niet vinden. Geef even een link, dan vul ik als je wilt de informatie voor je aan. grz, Ciell 5 sep 2007 10:17 (CEST)

Nassau Grouper from the NOAA library

This picture comes from the public domain source http://www.photolib.noaa.gov/aboutimages.html at http://www.photolib.noaa.gov/nurp/nur00526.htm

It is used by courtesy of the US National Oceanic and Atmospheric Administration/Department of Commerce on condition that their provision of the image is acknowledge.


nassau baarsBewerken

Ja die Nassay baars. Geplukt van de engelse Wiki onder Nassay Grouper. Komt dacht ik niet van Commons. Maar van NOAA. IK wist niet goed waar ik die moest plaatsen zie hieronder

Public Domain This image is a work of the National Oceanic and Atmospheric Administration, taken or made during the course of an employee's official duties. As works of the U.S. federal government, all NOAA images are in the public domain. Public domain --Albert Kok 5 sep 2007 10:31 (CEST)File history

Maar geef even de link naar de afbeelding op de engelse wikipedia dan: dat is namelijk onderdeel van je bronvermelding. Groet, Ciell 5 sep 2007 10:37 (CEST)

OK die is: http://en.wikipedia.org/wiki/Nassau_grouper, Dank voor moeite. --Albert Kok 5 sep 2007 10:40 (CEST)

Opgelost, graag gedaan hoor. Ciell 5 sep 2007 11:08 (CEST)

StenolaemataBewerken

Hoi. Ik zag je artikel Stenolaemata en heb er drie alinea's van gemaakt, ik hoop dat dat je goedkeuring heeft. Zou en:Stenolaemata een juiste interwiki zijn? Groetjes. — Zanaq (?) 7 sep 2007 10:26 (CEST)

Geen probleem. Overigens: ik ontdekte net dat deze titel fout is; dat moet zijn Gymnolaemata. en: Gymnolaemata. Daaronder valt namelijk de Sertella beaniana waarop het plaatje is gebaseerd. Het lukte mij echter niet dat te veranderen. Stenolaemata kan danweg. en: Gymnolaemata Groet --Albert Kok 7 sep 2007 11:09 (CEST)

Omdat Gymnolaemata een geschiedenis heeft kunnen alleen moderatoren de pagina verplaatsen. Verzoeken kunnen op Wikipedia:Verzoekpagina voor moderatoren/Artikelverplaatsen. Groetjes. — Zanaq (?) 7 sep 2007 11:28 (CEST)
Ik zie dat Londenp het net gedaan heeft. — Zanaq (?) 7 sep 2007 11:29 (CEST)

HaaiBewerken

Afbeelding:Parts_of_a_shark-nl.png Hej,

in de door jou geplaatse afbeelding zit volgens mij een foutje. De tekst neusgat staat bij de wijzer naar het oog terwijl de wijzer naar het neusgat zelf ongebruikt blijft. Ik kan me vergissen natuurlijk, maar daar lijkt het wel op.

Richard 27 sep 2007 15:40 (CEST)

Goed gezien!Bewerken

ik zal het het herstellen! Dank --Albert Kok 27 sep 2007 16:04 (CEST)

ZeenanemonenBewerken

Beste Albert Kok, zou je in het vervolg het sjabloon {{Taxobox}} willen gebruiken in plaats van het oudere {{Taxobox begin}} enzovoorts? (Uitleg staat op Help:Gebruik van de taxobox.) Zie dit niet als een aanval op je werk, ik vind het integendeel prachtig dat de bloemdieren op Wikipedia beschreven worden, maar het nieuwere sjabloon taxobox heeft een aantal grote voordelen op het oudere systeem. Ucucha 29 sep 2007 15:24 (CEST)

AntwoordBewerken

Het maakt mij niet uit welk systeem, en de voordelen van het nieuwe systeem waren (zijn) mij nog niet direct duidelijk. Ik heb trouwens de box nog verder aangevuld zoals je gemerkt zult hebben--Albert Kok 29 sep 2007 15:30 (CEST)

De voordelen zijn ten eerste dat het nieuwe systeem minder ruimte en minder verschillende sjablonen gebruikt, en daarnaast ook een aantal mogelijkheden die de oude sjablonen niet bieden, zoals het aangeven van een bron bij de beschermingsstatus van een soort. Overigens bestaan de oude sjablonen in feite alleen nog omdat ze nog niet op alle sjablonen zijn vervangen. Ucucha 29 sep 2007 15:33 (CEST)


AhaBewerken

ja het is momenteel nogal een chaos met al die verschillende taxobox sjablonen, zeker als je kijkt naar de Engelse, Duitse en Franse Wikis. Deze versie is inderdaad verrassend simpel. En je kan ook vrij makkelijk een lijst met subdivisies toevoegen, zag ik. Groet --Albert Kok 29 sep 2007 16:23 (CEST)

Wel, in feite is het niet helemaal de bedoeling dat een lijst met subdivisies wordt toegevoegd; jaren geleden heeft de gemeenschap besloten om dat niet te doen. Heel erg is het echter niet, en ik haal die lijst dan ook in de meeste gevallen niet weg als ik hem zie. Misschien wordt het eens tijd om de discussie erover opnieuw te openen.
Overigens zou ik je ook willen adviseren om niet steeds voor elk antwoord een nieuw tussenkopje te maken; dat is vrij onoverzichtelijk. Ucucha 29 sep 2007 16:37 (CEST)

Pietje preciesBewerken

U bent wel een pietje precies he? Dat kan ik erg waarderen! Dat verhoogt alleen maar de kwaliteit van onze artikelen! Over en uit--Albert Kok 29 sep 2007 16:45 (CEST)

HersenstimulatieBewerken

Geachte professor Kok, Ik heb in het door u gestarte artikel hersenstimulatie de beschrijving van diepe hersenstimulatie verwijderd, omdat 1. er werd gesteld dat dit voor ernstige gevallen van de ziekte van Parkinson wordt teoegepast, dit was vroeger zo, maar is achterhaald. DBS wordt nu ook in een vroeg stadium van de zvP ingezet. Bovendien werd gesteld dat het behandeldoel tremor is, terwijl rigiditeit en hypokinesie ook belangrijke behandeldoelen zijn, met name bij stimulatie van GPi en STN. Een en ander staat mi goed beschreven in het artikel diepe hersenstimulatie. De vraag die bij me opkomt, is, of er naast de artikelen over Penfield, Transcraniële Magnetische Stimulatie en diepe hersenstimulatie nog behoefte is aan het artikel over hersenstimulatie. Dit zou een doorverwijspagina kunnen worden mi naar deze drie artikelen. Koosg 3 okt 2007 20:47 (CEST)

OK.Het artikel was dacht ik oorspronkelijk niet van mij (?). De aanvullingen lijken mij terecht. Ik baseerde me deels op wat ik van Prof Brunia uit Tilburg, die met de techniek heeft gewerkt, heb vernomen. Nucleus subthalamicus is meen ik wel het kerngebied van stimulatie.

Er moeten mi niet teveel verschillende artikelen komen over dit onderwerp. Alleen als een rubriek te lang of teh heterogeen wordt, is het zinvol afsplitsingen te maken . Overigens zou het wel aardig zijn als U een plaatje van TMS zou kunnen bemachtigen. Groet--Albert Kok 4 okt 2007 08:27 (CEST) PS; misschien kan je wel een apart artikel maken over diepe stimulatie? Er is dan een artikel over TMS en een over diepe stimulatie. Het huidige artikel over hersenstimulatie is dan een soort 'aangever' of doorverwijzer. Het zou dan aardig zijn bij TMS ook iets te vertellen over onderzoek op het terrein van de cognitieve neurowetenscahp. Dat betreft deels stimulatie van visuele schors en deels stimulatie van de motor cortex en frontale cortex..--Albert Kok 4 okt 2007 08:45 (CEST)

Ik heb een doorverwijsbladzijde gemaakt van het artikel hersenstimulatie. Bent u het er zo mee eens? Ik had eerder het artikeltje diepe hersenstimulatie (DBS) al bewerkt; volgens mij staat het belangrijkste er wel in nu. De Engelse Wikipedia heeft een langer artikel over Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) dan de , maar er staan helaas geen plaatjes bij... Koosg 4 okt 2007 19:36 (CEST)

Ok; maar probeer ajb wel nauwkeurig en volledig te zijn met de details van alle drie de artikelen. Ook w.b. doorverwijzingen naar Penfields motor homunculus en zo. En vermeld belangrijke bronnen. En moet ook het dieronderzoek niet vermeld worden? En de ongunstige neveneffecten van diepe hersenstimulatie bij Parkinson patienten? Succes!--Albert Kok 4 okt 2007 20:10 (CEST)

De details van de artikelen Penfield en Transcraniële Magnetische Stimulatie ken ik niet; ik heb die artikelen ook niet geschreven. Die details stonden volgens mij ook niet in de vorige versie van hersenstimulatie. Het engelstalige artikel over TMS is veel uitgebreider, misschien wil iemand die er wat van af weet dat eens vertalen. Wat betreft de complicaties van DBS die staan volgens mij al genoemd in het artikel diepe hersenstimulatie, (waar ik wèl een bijdrage aan geleverd heb), met name de stemmingsstoornissen en de versnelling van dementie. Ik heb dit artikel ook voorzien van recente literatuurverwijzingen, met name over DBS-STN. met vriendelijke groet, Koosg 5 okt 2007 17:44 (CEST) Koosg 5 okt 2007 17:44 (CEST)

Inbreng gevraagdBewerken

Wat denk je van het artikel Zelfacceptatie? Op de verwijderpagina is het al eens eerder genomineerd en hier [1] is er al een discussie over geweest. Als het niet voldoet moet het gewoon weg. VanBuren 9 okt 2007 19:23 (CEST)

Elk begip dat in de literatuur opduikt en valt onder 'human interest' is denk ik geschikt voor Wikipedia. Maar probeer in het artikel wel achtergrond, meningen (pro en contra, indien aanwezig) en bronnen te vermelden. Zelfacceptatie is inderdaad een begrip dat stamt uit de Humanistische Psychologie van Carl Rogers, Maslov en dat soort mensen. Daar staar het begrip ZELF centraal. Was erg populair in de jaren 60. En raakt nu weer in zwang. Het lijkt me aardig dat soort zaken in het artikel wat uit te diepen. --Albert Kok 11 okt 2007 21:17 (CEST)

OnderscheidingBewerken

 

Hierbij de oranje ster van buitengewone verdiensten voor uw foto "Knotwilg Zeeuws Vlaanderen".

 

Proficiat! Die vandaal 31 okt 2007 21:43 (CET)

Dank! Ja ik heb iets met knotwilgen. Ik heb soms de neiging iets tegen ze te zeggen, zoiets van: wat heb je toch een mooie knobbels en knoesten! Schijnt dat prinses Irene dat ook doet. Misschien heb ik teveel in Tolkien gelezen. Groet!--Albert Kok 1 nov 2007 09:09 (CET)

BewustzijnBewerken

Hoi, Ik heb het artikel Bewustzijn en meerdere artikelen hieromheen omgewerkt tot een min of meer standaard lay out. Nou heb ik gezien, dat je nog geen maand terug het artikel Bewustzijn ook al heb zitten omwerken naar je eigen inzichten. Nou loop ik al een tijdje langer mee op de wikipedia en ben gewend geraakt aan de standaard, die ik nu heb geimplementeerd.

Het kan voor jou misschien even schrikken zijn. Misschien helpt het als ik uitleg, dat ik deze standaard recentelijk in een hele trits artikelen heb gestopt op dit gebied van wetenschap, universiteit, denken, gedachte, Geheugen (mens), mens, Maatschappij (sociologie) en noem maar op. Veel van deze artikelen beschouw ik als overzichtsartikelen... en een min of meer vaste standaard is heel handig, maar mischien wel wennen!? Nou ik hoop dat je je er met de tijd ook in kunt vinden. Gegroet. - Mdd 8 nov 2007 02:49 (CET)

P.S. Ik begrijp ook wel dat de opzet, die je hebt uitgewerkt past bij jou idee hoe een wetenschappelijk artikel opgebouwd moet worden. Bij andere websites als citizendium dat ook, maar hier is het toch anders.

Huh? Wat een arrogant geklets. VanBuren 8 nov 2007 09:57 (CET)
Sorry hoor. Er is hier waarschijnlijk sprake van een misverstand. Deze tekst was bedoelt als opening. - Mdd 8 nov 2007 10:17 (CET)

ReactieBewerken

Ik weet niet of dat nu een verbetering is wat je hebt gedaan. Ik vind het nu nogal verwarrend qua indeling, en minder logisch. Je kan niet zomaar onderwerpen aan elkaar rijgen omdat dat qua redactie beter oogst of meer 'standaard' is. Het gaat om de ordening vanuit de inhoud van het onderwerp. Juist met een onderwerp als bewustzijn is het van belang om aan te geven vanuit welke optiek/invalshoek (hersenen, psychologie, filosofie) je het benadert. Om een voorbeeld te geven. In het begin van het artikel is nu een paragraaf bewustzijn en hersenen. Maar wat je daar vindt is alleen een paar zinnen die zeggen dat volgens sommigen bewustzijn van God komt. Wees niet verbaast als ik het weer omgooi. --Albert Kok 8 nov 2007 09:35 (CET)

Voor je het weer omgooit stel ik voor dat we hier eerst over overleggen. De herschikking van dit artikel was een eerste stap... In feite heb ik hiermee alleen maar ruimte geschapen voor verdere uitwerking. Nu kan ik dit best nog wel uitleggen, maar ik stel voor dat we dit op de overlegpagina bij het artikel doen. - Mdd 8 nov 2007 10:23 (CET)
Op de overleg:bewustzijn heb ik hiertoe een aanzet gemaakt. - Mdd 8 nov 2007 10:48 (CET)
Geachte professor, ik ben zo vrij geweest om Uw reactie "verstandig", die bij overleg:Bewustzijn verborgen was, kenbaar te maken. Gepaste achting met vriendelijke groet: 86.83.155.44 12 nov 2007 10:14 (CET) Oorspronkelijk geplaatst door D.A. Borgdorff 9 nov 2007 23:15 (CET)

Bewustzijn is voorbijBewerken

Sorry maar ik heb vanavond besloten de discussie over het artikel Bewustzijn te staken. Ik heb het idee dat het huidige artikel (mijn bewerking van een aantal voorgaande rommelige versies) heel goed in elkaar steekt. Het kan natuurlijk beter of meer volledig en daar wil ik ook best aan meewerken, maar niet op de manier die MDD voor ogen staat. Ik heb nu zo'n 4 of 5 maal proberen uit te leggen waarom je van de huidige vorm en inhoud niet te veel moet gaan afwijken. Als andere gebruikers het toch willen omgooien, dan moeten zij dat vooral maar doen, maar dan neem ik ook geen verantwoordelijkheid meer voor de inhoud. Bekijk het maar. --Albert Kok 11 nov 2007 20:40 (CET)

Jammer dat je er niet mee doorgaat. Wel begrijpelijk. We hebben nog een lange winter voor de boeg. En het kan wel eens een erg koude worden... Zolang je maar warm blijft van binnen. :). VanBuren 11 nov 2007 20:52 (CET)

Verwerking opmerking slaapBewerken

Geachte professor Kok,

U heeft een opmerking geplaatst bij het artikel over slaap (rust). U was met name ontevreden over de stelligheid waarmee de hypothese dat slaap een rol speelt bij leren naar voren werd gebracht, alsmede het gebrek aan literatuur verwijzingen. Ik ben het met u eens dat het goed zou zijn wanneer een specialist zich over de pagina buigt. Een specialist mag ik mijzelf niet noemen, ik ben docent biologie en geen neurowetenschapper, maar for the time being, heb ik in ieder geval uw aanmerkingen verwerkt. In ieder geval bedankt voor uw opmerkingen. hoogachtend, IJsbrand

Beste Ijsbrand. Dank voor de reactie. Er wordt over de functie van slaap (en de verschillende stadia) veel gespeculeerd. Ook in de neurowetenschap. Ik weet er wel wat van af, omdat ik aardig wat jaren ook promovendi heb begeleid over het onderwerp slaap. Maar waartoe de slaap (psychologisch of qua brein mechanismen)) nu eigenlijk dient? Behalve natuurlijk het aloude: 'herstel'of 'uitrusten'. Daarover kan je hoogstens een paar opinies uit de wetenschap weergeven met verwijzing naar de bronnen. Dat lijkt me de juiste weg om te bewandelen. Een expert die je zou kunnen raadplegen is Dr. Eus van Someren van het Herseninstituut in Amsterdam. Groet en succes, --Albert Kok 28 nov 2007 20:24 (CET)

Bekkersyndroom?Bewerken

Beste Albert Kok,

Al geruime tijd blijkt op Wikipedia het artikel Bekkersyndroom te bestaan. Inmiddels is dat door iemand genomineerd voor verwijdering aangezien het onzin zou zijn. Zou u, vanuit uw materiedeskudingheid, er eens naar kunnen kijken? Is het "Bekkersyndroom" echt bestaand of heeft iemand dit artikel eens vanuit ballorigheid aangemaakt? De verwijdernominatie is hier terug te vinden. Alvast bedankt voor uw hulp! Met vriendelijke groeten, Tjipke de Vries 24 dec 2007 15:09 (CET)

Kleine bijdragenBewerken

Hallo Albert Kok, bij het bekijken van uw bijdragen valt me 1 ding op. Uw markeert vele van uw wijzigingen als zijnde klein. De wijzigingen zijn misschien wel klein in omvang, maar volgens de definitie van kleine wijzigingen zijn uw wijzigingen niet klein te noemen. Zou u in het vervolg alleen uw bewerkingen als klein willen markeren indien: correcties van spelfouten, stijl- en typefouten en het corrigeren of aanbrengen van (inter)wikilinks. Alvast bedankt en veel succes verder! Romaine (overleg) 3 feb 2008 21:57 (CET)

Franse keizersvisBewerken

Hallo Albert, Blijkbaar is er iets niet in orde met de categorie bij de Franse keizersvis. Kijkt u er even naar? Beste groet, We El 6 feb 2008 15:30 (CET)

Musculus_zygomaticus_maiorBewerken

Helaas ben ik het niet eens met uw hernoeming (maior vs major, eigenlijk terugdraaien van eerdere hernoeming). Zie betreffende overlegpagina. Heeft u een Sobotta oid bij de hand? Met vriendelijke groeten, Spijkerg 5 mrt 2008 19:54 (CET)

Nervus facialisBewerken

Volgens mijn geneeskundig woordenboek heet de glandula parotidea (glandula parotis) toch echt oorspeekselklier en niet (de meer letterlijke vertaling, dus ik snap hem wel) bijoorspeekselklier. Ik heb hem daarom weer terugveranderd. Ilmatar 6 mrt 2008 17:47 (CET)

Verwijderingsnominatie Convergente en divergente productieBewerken

Beste gebruiker, één of meerdere pagina's die vanaf dit ip-adres zijn gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat iemand het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Convergente en divergente productie. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20080331 en dat is ook de plek waar je kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht heb je er iets aan om de conventies door te lezen; daar kun je zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Aangezien dit bericht automatisch is geplaatst, heeft het geen zin hier te reageren. Als je vragen hebt, kun je die stellen op Help:Helpdesk. --E85Bot 1 apr 2008 02:07 (CEST)

VerwijderingsnominatieBewerken

Hallo,

Ik heb uw afbeelding Afbeelding:Hammerheadnet.jpg op de verwijderlijst geplaatst aangezien er met de afbeelding mogelijk auteursrechten worden geschonden. Zie alstublieft de relevante beleidspagina. Als u toestemming heeft gekregen voor het gebruik van deze afbeelding stuur deze dan even naar OTRS. Indien u nog vragen heeft over deze nominatie bent u welkom op mijn overlegpagina.

Met vriendelijke groet,SterkeBakoverleg 14 jun 2008 18:50 (CEST)

ParamuriceaBewerken

Beste Albert Kok, In het bovengenoemde artikel kwam ik Paramuricea chamaeleon tegen. Op de overlegpagina heb ik hierover om uitleg gevraagd. Met vriendelijke groet, dryke 2 aug 2008 13:43 (CEST)

afscheidBewerken

Jammer dat je je afscheid zo ongemerkt voorbij laat gaan. Veel dank voor je bijdragen aan de wiki. Ik hoop dat er enig genoegen aan hebt beleefd. Geluk verder. aleichem groet 21 aug 2008 22:41 (CEST)

Excuses. aleichem groet 22 aug 2008 20:35 (CEST)

herziening paginaBewerken

geen afscheid van Wiki, allleen een update van de gebruikerspagina!--146.50.216.138 23 aug 2008 09:41 (CEST)

Antwoord / terugdraaien editsBewerken

Beste, zoals bekend moeten alle "ano-edits" gecheckt worden, zo ook die van jou als je vergeet in te loggen, en de vraag op je O.P. was al gesteld om in te loggen en geen anonieme edits te doen op je (een) G.P. . Vandaar mijn actie. Als je wilt inloggen met Albert Kok, kun je het ook zelf reverten? Weet de rest ook meteen dat het snor zit. Kleine moeite toch? MVG, --EdwinB 27 aug 2008 12:07 (CEST)

@EdwinB: Je kunt het ook anders bekijken. Als Albert Kok bezwaren heeft tegen deze wijzigingen, dan kan hij die zelf toch ook terugdraaien? Maak je niet druk om andermans gebruikerspagina. Maar ik vertrouw het wel, dat deze IP-er gewoon Albert Kok is. Val mensen niet lastig met deze onnodige formaliteiten.
Vriendelijke groet, Josq 27 aug 2008 12:12 (CEST)
Eens met Josq. Alle anonieme bewerkingen komen van de reeks 146.50.... en lijken in de verste verte niet op vandalisme. Trouwens, ik heb de laatste dagen al die wijzigingen zelf gecontroleerd en afgevinkt. En daar heb ik geen probleem mee. Komt allemaal goed. --VanBuren 27 aug 2008 12:17 (CEST)

Helemaal mee eens. Aanmelden moet natuurlijk. Maar soms is het wat hinderlijk dat, elke keer als je een kleine wijziging wilt aanbrengen, je ahw weer moet 'inloggen'. Kan dat niet automatisch aan het IP adres worden gelinked? --Albert Kok 27 aug 2008 18:07 (CEST)

Technisch zal dat wel mogelijk zijn, maar praktisch brengt dat helaas teveel bezwaren met zich mee. Hoe garandeer je dat een bepaalde gebruiker de enige is die vanachter een bepaald IP-adres ? Vriendelijke groet, Josq 27 aug 2008 18:14 (CEST)

NuCommons: Afbeelding:Apogon.jpgBewerken

Afbeelding:Apogon.jpg is nu beschikbaar op Wikimedia Commons als Commons:Image:Apogon.jpg. Commons is een centraal archief van vrije media die gebruikt kunnen worden op alle Wikimedia wikis. De afbeelding zal verwijderd worden van Wikipedia, maar dit heeft geen gevolg voor het gebruik in artikelen. Je kunt een afbeelding die is geüpload naar Commons op dezelfde manier gebruiken als een afbeelding geüpload naar Wikipedia, in dit geval: [[Afbeelding:Apogon.jpg]]. NB dit is een automatisch bericht. --Erwin85TBot 21 sep 2008 13:35 (CEST)

Afbeelding:PRP.png is nu beschikbaar als Commons:Image:PRP.png. --Erwin85TBot 23 sep 2008 21:56 (CEST)
Afbeelding:Hammerheadnet.jpg is nu beschikbaar als Commons:Image:Hammerheadnet.jpg. --Erwin85TBot 10 okt 2008 09:32 (CEST)
Afbeelding:Decadence.jpg is nu beschikbaar als Commons:Image:Decadence.jpg. --Erwin85TBot 5 dec 2008 21:28 (CET)
Afbeelding:Artemis.jpg is nu beschikbaar als Commons:Image:Artemis Louvre2.jpg. --Erwin85TBot 5 dec 2008 21:29 (CET)

El IndjanBewerken

Beste Albert, Zou je zo goed willen zijn even te kijken naar El Indjan. Volgens mij is alles wel correct, maar een check kan geen kwaad. Dag! We El 10 okt 2008 12:50 (CEST)

meerdere puntjesBewerken

Ik heb een klein aantal edits uitgevoerd in het artikel Cognitieve veroudering. Referenties (links) naar andere artikelen zijn bij (wikipedia-)voorkeur in de enkelvoudige versie. Meervoudige versies zijn vaak redirects. Vandaar [[vaardigheid|vaardigheden]] en [[100-plusser]]s. In dat laatste geval: [[100-plussers]] zou een ander artikel (kunnen) zijn dan [[100-plusser]]. Er is (nog geen) artikel [[post mortem]]. De Engelse wikipedia redirects en:post mortem naar en:autopsy. Deze op zijn beurt verwijst naar het artikel Autopsie. Veel anderstalige links in het Engelse artikel verwijzen ook naar "autopsie". Maar is dit de betekenis van "post mortem" die je bedoelt? Zo ja, dan kan die link naar autopsie veranderd worden, zo nee, dan is er een artikel met de titel post mortem nodig. :). Groet. --VanBuren 4 dec 2008 23:00 (CET)

Representatie (in de psychologie)Bewerken

Hallo professor Kok, Uw artikel over representatie is erg verhelderend, en verklaart mij een hoop over "grootmoedercellen" en ensemblecodering, waarvoor ik mijn waardering wou uitspreken! Ik vroeg me echter af of er ook voordelen zijn aan de grootmoederceltheorie, behalve dat het een simpele verklaring geeft voor een ingewikkeld probleem, en of er ook echte nadelen zitten aan de ensemblecodering. Nogmaals, een erg goed artikel, precies zoals Wikipedia-artikelen zouden moeten zijn; een ingewikkeld probleem wordt helder en duidelijk uitgelegd.

MvG, Cambyzez nl 19 feb 2009 14:38 (CET), tweededejaars psychologiestudent in Maastricht

Budd BoetticherBewerken

Dag Albert Kok, via de anoniemencontrole kwam ik op bovenstaande pagina (ik neem aan dat je even oningelogd op je gebruikerspagina toevoegde dat je dat lemma hebt aangemaakt). Het viel me op dat er op die pagina 9 externe links staan. Nou heb ik niet zoveel verstand van deze acteur, maar zijn die 9 alle nodig? Zou jij er nog eens naar kunnen kijken? Met vriendelijke groet, Vinvlugt 3 mrt 2009 22:54 (CET)

Haaien!Bewerken

Wat heb je weer schitterende nieuwe foto's van haaien geplaatst. Vr. gr. --Dolph Kohnstamm 12 mei 2009 21:04 (CEST)

Verwijderingsnominatie Saliency MapBewerken

Beste Albert Kok, één of meerdere pagina's die u hebt gestart zijn genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat iemand het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Saliency Map. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20091101 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die stellen aan de helpdesk. --E85Bot 2 nov 2009 01:05 (CET)

Geachte Albert Kok,
U heeft zojuist zelf een Wiu-sjabloon verwijderd van een door u gestart artikel. Begrijpelijk, maar daarmee doorkruist u echter het systeem wat op Wikipedia gehanteerd wordt. Een sjabloon blijft twee weken staan, waarna een moderator beslist over het al dan niet behouden van het artikel. Ook kan de nomineerder tussentijds langskomen en de nominatie verwijderen. Zou u zo vriendelijk willen zijn het sjabloon even terug te zetten? Ik vertouw erop dat gebruiker:)°///< goed kan lezen, en bereid is om tussentijds het door hem genomineerde artikel nog eens te bekijken. Zelfs als hij zou vinden dat de bezwaren niet zijn weggenomen, maar de moderator vindt dat dat wél zo is, blijft het artikel behouden. Groet, Vier Tildes 2 nov 2009 09:33 (CET)

Antwoord Kok Het wiu schabloon leek mij nogal voorbarig. Er zijn kort na de eerste versie nog allerlei aanvullingen door mij aan toegevoegd. Ik heb dat ook aan gebruiker Vis met 1 oog gemeld. Bovendien staat er toch bij dat men het schabloon kan verwijderen nadat wijzigingen op de verwijderpagina zijn gemeld? Hopelijk kan de nominator er nog even tussentijds naar kijken. Dat zou mooi zijn. Het artikel lijkt mij nu redelijk helder. --Albert Kok 2 nov 2009 09:46 (CET)

Ja, dat gebeurt vaker, dat de veegploeg langskomt terwijl de schrijver nog maar nauwelijks begonnen is, soms al na de eerste zin. Dat is ongelukkig, en juist in die gevallen haalt de schrijver vaak zelf het sjabloon uit het artikel. Begrijpelijk, maar toch ongewenst. Die veegploeg mag dan af en toe wat steekjes laten vallen, maar is toch belangrijk om zaken in goede banen te leiden. Wat mij betreft is het artikel duidelijk en goed geformuleerd, en is de herkomst van de term nu duidelijk. Ik vertrouw erop dat Gebruiker:Vis met 1 oog en Gebruiker:ErikvanB er nu ook tevreden over zullen zijn, ik vraag het ze nog even. Bedankt voor dit mooie artikel. Groet, Vier Tildes 2 nov 2009 10:10 (CET)
Beste Albert Kok, heb je de discussie over dit artikel op de Te Verwijderen-pagina's gevolgd? Het is een nodeloos moeilijk artikel, dat met een beetje moeite doen toch wel voor anderen begrijpelijk zou moeten worden uitgelegd. Wat er ten enenmale in ontbreekt zijn referenties naar Nederlandstalige boeken. Op het moment hangt het een beetje in de lucht. Glatisant 12 nov 2009 01:30 (CET)

Reactie AKBewerken

O ja moeilijk? En dan nog nodeloos moeilijk? Dat valt wel mee dacht ik ook na de aanpassingen die ik later heb aangebracht, Het lijkt me zelfs vrij helder, ook voor een niet ingewijde. Dan is er nog een punt dat mij soms opvalt in de Nederlandse Wikipedia. Dat is wat ik zou willen noemen een afkeer van lastige of complexe onderwerpen. Wetenschap moet als het ware in hapklare brokken geconsumeerd kunnen worden. Dat is helaas niet altijd mogelijk, denk ik. Vaak geldt dat voor artikelen met een psychologische strekking. Als ik naar overeenkomstige artikelen kijk op de Engelse Wikipedia, dan valt mij op dat daar niet zo'n schroom bestaat om lastige onderwerpen aan te pakken of uit te leggen. Wikipedia is inderdaad een publiekscatalogus, maar onderschat het niveau van het publiek niet! Maar, ik zal nog eens kijken of er referenties uit Nederland te vinden zijn, dat moet wel lukken, denk ik. Nog even geduld. Niet te snel verwijderen, anders is die moeite voor niets geweest.--Albert Kok 12 nov 2009 09:00 (CET)

Hapklare brokken, dat is inderdaad de vorm waarin ik artikelen graag zou zien. Complexe onderwerpen, die voor ingewijde en leek te begrijpen zijn, idealiter. Glatisant 12 nov 2009 10:54 (CET)
Hm ja. Het ligt er ook een beetje aan wel type consument je voor ogen hebt.. Wikipedia mikt toch niet op de fast-food consument, dacht ik. Maar alle gekheid op een stokje. Dat Saliency map artikel lijkt mij in zijn huidige vorm echt niet te complex en ook voor een geinteresseerde (c.q. intelligente) leek te begrijpen. Een punt dat Glatisant ook niet begrijpt, is dat 99% van de vakliteratuur (in mijn vakgebied althans) momenteel in het Engels verschijnt. Dus, wat mij betreft is deze discussie nu gesloten.--Albert Kok 12 nov 2009 16:52 (CET)
Jammer voor de vakliteratuur. Glatisant 13 nov 2009 04:34 (CET)

EmotieBewerken

Ik merk dat je een aantal aanpassingen hebt gedaan aan de pagina Emotie? Mag ik je er misschien vriendelijk op wijzen dat je daar geen kleine bewerkingen deed, zoals je aangaf? Zie Help:Kleine bewerking voor meer info. Als iedereen zich hieraan houdt, dan is dat wel gemakkelijk. Het is maar eens zeggen :-). De beste groeten van Michiel! 3 dec 2009 10:50 (CET)

antwoordBewerken

Ik heb die bewerkingen nog even bekeken. Het ging om twee grotere aanpassingen die ik beiden bij 'uitleg' heb genoemd; figuren toevoegen en tekst cultuur & emotie etc. wat inkorten en aanpassen. Niet echt substantiele wijzigingen. Plus nog wat kleine aanpassingen, zodat de zinnen beter lopen. M.i. is de pagina hierdoor beter leesbaar geworden. Groet--Albert Kok 3 dec 2009 13:53 (CET)

link en categorieBewerken

Klopt de engelse interwikilink in Getalbegrip nu wel? De Categorie:Wiskunde is erg veelomvattend, is er een "betere"? Zie Dyscalculie en Acalculie, hoewel, deze zijn ook niet categorieconsistent.
Nog een tip voor uw overlegpagina: wanneer u een reactie plaatst begin dan de zin met een dubbelepunt. Dat creëert een ingesprongen paragraaf en is duidelijk als een reactie te herkennen. Zoals hierboven, een reactie met een geheel nieuwe kop maakt het verband tussen opmerking en reactie tamelijk onoverzichtellijk. Groet. Een gezond 2010 gewenst. --VanBuren 24 dec 2009 23:35 (CET) en 25 dec 2009 09:47 (CET)

JappenkampBewerken

Beste Albert,

In het artikel Jappenkamp klopt dit stukje tekst niet:


Met de capitulatie van het KNIL op 8 Maart 1942 verkeerden ongeveer 42.240 Europese militairen (waaronder ook Indo-Europese militairen) in Japanse krijgsgevangenschap. Een aantal van hen, naar schatting 15.000 vooral inheemse beroepsmilitairen werd later weer vrijgelaten. Daarnaast bestonden er de burger-interneringskampen. Hierin werden in principe alle Europeanen opgesloten, waaronder naar schatting 65% Nederlanders van gemengde afkomst.


  • die 15.000 staan los van dat getal van 42.240 die zitten/waren niet in dat cijfer
  • mij lijkt 15.000 vrijgelaten niet-Europese KNILlers een te laag getal
  • en ik dacht dat een paar duizend van die 42.240 niet als Europeaan werden beschouwd.
  • In de burger interneringskampen werden NIET in principe alle Europeanen opgesloten Buiten Java wel, maar op Java was het streven vooral hen die in Europa waren geboren of veel blanke Europese voorouders hadden op te sluiten
  • die 65% is een schatting van het aantal indo's van de hele groep Europeanen?

zoals het geformuleerd is lijkt het als het streven was ook die te interneren . Buiten Java wel, maar niet op Java..

  • in de burgerkampen was een meerderheid blank en niet indo-europeaan, maar er zijn schattingen dat 30% van de burgergeinterneerden indo-europeaan was

Indisch4ever 10 jan 2010 22:16 (CET)

JappenkampBewerken

Dank voor notities. Ik zal het allemaal mog eens goed doorlopen. Ik gebruikt de Atlas van v. Dulm e.a. als leiddraad.. Maar de tekst blijft soms lastig te volgen..Vooral w.b. de aantallen krijgsgevangenen. en het aantal overleden krijgsgevangenen. Groet--Albert Kok 11 jan 2010 08:49 (CET)


Beste Albert,

Onder het kopje Cijfers schrijf je dat 27.000 Nederlanders krijgsgevangen waren? Hoe kom je aan dat getal? Staat dat letterlijk in de Geillustreerde atlas ? Ik begreep altijd dat 42.000 man van de Nederlandse legers gevangen waren.. in principe tot het eind van de oorlog of het eind van hun leven en niemand werd in principe vrijgelaten. Wat ik ook nergens gelezen heb zijn duidelijke cijfers over hoeveel van die 42.000 de Nederlandse nationaliteit hadden. Zoals het er nu nog staat suggereer je dat 42.000 minus 15.000 die vrijgelaten werden in 1942 is dus 27.000 pows en allemaal met de Nederlandse nationaliteit.. Dit klopt niet, zover ik het altijd wist.


website http://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/ schrijft:


Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het Oost-Azië in de periode maart 1942 - augustus 1945 ongeveer 41.000 Nederlandse krijgsgevangenen geïnterneerd.


het NIOD schrijft:http://www.niod.nl/canon/details.aspx?CIT_ID=28


De circa 65.000 geïnterneerde militairen van het Nederlands-Indisch leger (KNIL)


Stichting herdenking 15 augustus 1945 (die de nationale herdenking op 15 augustus te Den Haag organiseert) schrijft op haar website:http://www.indieherdenking.nl/cms/publish/content/showpage.asp?pageid=83


Bij de capitulatie op 8 maart 1942 maakte het Japanse leger op Java bijna 90.000 krijgsgevangenen: 67.000 KNIL-militairen en bijna 22.000 Britten, Australiërs en Amerikanen. Van de KNIL-militairen ontsnapten er 9200 en werden 15.000 inheemsen geronseld als Heiho-hulpsoldaten voor het Japanse leger. Uiteindelijk gingen bijna 43.000 mannen in krijgsgevangenschap, waaronder bijna 5000 inheemse militairen die Nederlands-Indië trouw bleven.


Indisch4ever 13 jan 2010 20:51 (CET)

Reactie A.K. Kijk nog even op blz 5, derde alinea van de Atlas. Dat heb ik aangehouden. Het gaat om globale cijfers. Die ruim 42.000 man krijgsgevangenen waren ‘Europeanen’, d.w.z. volbloed Nederlanders, Indische Nederlanders en 25.000 ‘gelijkgestelden’, ik neem aan hiermee bedoeld wordt de inheemse bewoners van de Archipel in dienst van Nederland (soldaten uit o.a. Ambon, Menado, Javanezen en Soendazen etc.). Van die laatste groep werd 15.000 man vrijgelaten . Blijft over ongeveer 27.000 man Europese krijgsgevangene, waaronder ca 17.000 Nederlanders en Indische Nederlanders, en 10.000 man Inheemse militairen die Nederland trouw waren gebleven. Hoop dat deze rekensom juist is! Groet;--Albert Kok 13 jan 2010 21:46 (CET)


Ik denk toch dat het in de atlas verwarrend is geformuleerd. Zodat het lijkt dat 25.000 gelijkgestelden in dat cijfer van 42.000 pows zit. Weet je zeker dat het in dat cijfer pow's zit of dat die 25.000 betrekking heeft op het hele KNIL-leger van ca 69.000 ? Als men zegt Europeanen dan bedoelt men niet gelijkgestelden .. Er waren 290.000 europeanen (burgerlijkestandcijfers) in december 1941... Doe maar een inschatting als men 30% van de mannen mobiliseert in december 1941 De cijfers van NIOD en st Herdenking 15 aug staan haaks op de Atlas..

citaat andere NIOD-pagina


After the capitulation of the KNIL on 9 March 1942, the KNIL troops were made prisoners-of-war by the Japanese. The Indonesian prisoners-of-war were released after a short while, but the 42,000 Dutch remained prisoners.


http://niod.nihon.nl/en/diary_historinroduction.htm#spring42

Indisch4ever 14 jan 2010 01:29 (CET)

ReactieBewerken

Ik denk dat je gelijk hebt. Ik heb de teksten nog eens doorgelopen. Het verwarrende is dat men soms zegt 42.000 Nederlanders waaronder 25.000 Inheemse militairen of niet-Europeanen. Die 25.000 waren volgens de Atlas blz. 5 in dienst van KNIL en Kon.Marine samen Van die 25.000 inheemse militairen is 15.000 vrijgelaten en/of nam dienst als heiho. Een ander deel ontsnapte en een deel (de soldaten uit Ambon?) bleef trouw aan Nederland. Ik heb nu de tekst aangepast, zodat de 25.000 of 24.000 extra zijn. Het KNIL plus Kon. Marine telt dan begin 1942 ongeveer 66.000 of iets meer manschappen. Groet en dank. --Albert Kok 14 jan 2010 10:14 (CET)

okeeee.. gelezen Indisch4ever 14 jan 2010 14:31 (CET)

Jappenkamp3Bewerken

Ik heb het artikel jappenkamp gewijzigd. Zover ik weet kwamen de meeste Molukse en Menadonese Knilmilitairen al na een korte tijd vrij.. Een onbekend aantal (enige honderden of duizenden?)bleven gevangen tot augustus 1945

Reactie AKBewerken

Ik heb hier eigenlijk weinig specifieks over kunnen vinden. In het boek van van Witsen staat op blz. 28: 'Een grote groep inheemse militairen blijft aanvankelijk in krijgsgevangenschap: de Ambonnezen,en Menadozen en de inheemse officieren.' . Op blz 65 staat dan: 'Inheemsen zijn merenendeels in April-Mei 42 losgelaten, behalve Ambonnezen en Menadonen'. 'Menadonezen gaan meer naar het japanse hulpleger over. De meeste Ambonnezen blijven echter in verzet' Dit laatste (de loyaliteit van de Ambonnezen bedoel ik) lijkt me wel een belangrijk gegeven. Het gaat hier vooral over Java.

Verwijderingsnominatie Hypothalamus-hypofyse-bijnierschors asBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Hypothalamus-hypofyse-bijnierschors as dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20100802 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot 3 aug 2010 02:20 (CEST)

N.B. Ik begrijp het ook niet.. het is gewoon standaard basiskennis met referenties..wat zijn de argumenten?--Albert Kok 6 okt 2010 20:28 (CEST)

Probleemoplossend denkenBewerken

Beste Albert Kok,
Ik heb nogal straffe uitspraken gedaan op de OP van dit artikel. Misschien zit ik er helemaal naast. Wil je zo vriendelijk zijn mij daar dan op te wijzen? Groet, Vier Tildes 24 sep 2010 22:48 (CEST)

Overleg op gebruikerspaginaBewerken

Dag Albert Kok, ik heb deze bewerking, waarbij je een overlegbijdrage plaatste op de gebruikerspagina van Vier Tildes, ongedaan gemaakt en de door jou toegevoegde tekst naar de overlegpagina verplaatst. Ik hoop dat je het hiermee eens bent. ;) Met vriendelijke groet, Mathonius 6 okt 2010 10:40 (CEST)

Geheel accoord, dank!--Albert Kok 6 okt 2010 20:30 (CEST)


Vrije wilBewerken

Ik heb geprobeerd dit interessante uitvoerige artikel wat meer structuur te geven. En de momenteel actuele psychologische zienswijzen meer tot hun recht te laten komen. Ik heb daarbij de paragrafen over Hindoeistische en Boeddhistische visies geschrapt, omdat die m.i. nogal langdradig zijn en weinig informatie toevoegen aan de reeds uitvoerig besproken filosofische en theologische visies. Beter lijkt me dit in een apart artikel op te nemen waarin deze Oosterse zienswijzen, inclusief het aspect vrije wil, worden besproken--Albert Kok (overleg) 4 jan 2011 20:33 (CET)

tonische immobilitieitBewerken

Hallo Albert, Toen ik bezig was met een artikel over de Kon-Tiki expeditie en weer las hij de reizigers met blote handen haaien vingen, begreep ik dat dit ook voorbeelden uit 1948 van tonische immobiliteit zijn. Bijzonder is echter dat de (o.a.marien bioloog) Thor Heyerdahl een andere verklaring geeft voor die verstarring. Hij schrijft dat de haai immobiel wordt omdat de "losse maagzak naar de kop begon te zakken, geraakte de haai ten slotte a.h.w. geheel verlamd". Zou dit verhaal de moeite waard zijn te plaatsen bij de sectie tonische immobilitiet bij haaien? Groeten, Henrik de Nie, --HWN (overleg) 10 mrt 2011 10:45 (CET)

Ik weet het niet: die tonische immobiliteit treedt onder water op als er geen werking is van zwaartekracht of zo. Als je een haai uit het water tilt bij de staart, kunnen er allerlei dingen gebeuren...misschien ook een inwendige verwonding. Overigens kan ik je een filmpje laten zien waarbij een citroenhaai uit het water wordt getild bij de staart, zonder dat die immobiliteit optreedt. --Albert Kok (overleg) 13 okt 2011 21:20 (CEST)

A c u punctureBewerken

Beste Albert, waarom verwijder je al tweemaal het woord "A c u puncture" hier: [2] in de aanhef?

vreemdBewerken

he wat vreemd ik heb niet aan die aanhef gezeten... het moet aan de opmaak liggen van die eerste regel.. of het woordje zelf-- ik zag dat ook twee figuren aan het begin zijn weggevallen??Albert Kok (overleg) 17 okt 2011 17:52 (CEST)

Het lijkt erop dat uw op de een of andere manier automatisch het woord 'acupunctuur' verwijdert (bijv. ook hier en hier). Heeft uw misschien een spellingscontrole die dit veroorzaakt?
Met vriendelijke groet, MrBlueSky (overleg) 17 okt 2011 18:59 (CEST)

Hier alweer: [3]. --VanBuren (overleg) 17 okt 2011 19:16 (CEST)

Misschien kun je hier, Wikipedia:SHEIC, eens vragen waarom dat ene woord (dat blijkbaar niet genoemd mag worden), engels of nederlands, steeds wegvalt? --VanBuren (overleg) 18 okt 2011 13:25 (CEST)
Het verdwijnen van het woord dat niet genoemd mag worden beperkt zich blijkbaar tot de versie die in het Engels (of Frans) wordt gebruikt, zoals vandaag: [4]. --VanBuren (overleg) 18 okt 2011 22:00 (CEST)

waarom worden sommige woorden geskipt?Bewerken

ik ben er nog niet achter waardoor die fout ontstaat. zou het te maken kunen hebben met een optie die heet? Het woordje dat niet genoemd mag worden is soms onderstreept met een een aantal stippeltjes. Als je op dat woordje klikt ga je naar een pagina die Fast Search heet. M.i. is dit een Microsoft optie--Albert Kok (overleg) 19 okt 2011 10:21 (CEST)

Je reactie hierboven resulteerde in het verdwijnen van een drietal andere woorden: [5]. Heb je een "virus"? Iemand die je computer kan manipuleren? --VanBuren (overleg) 19 okt 2011 21:52 (CEST)

Hmmm niet dat ik weet..alles is goed beveiligd. Maar er is een programma dat heet surfcanon: dat doet het volgende:

As you browse the web, Surf Canyon converts some of the text on the web pages you visit into Search Links. Text is converted into a Search Link when it is deemed to be potentially interesting or relevant. Clicking a Search Link will run a query for you on Surf Canyon's search engine.

Dit is een add on (extension) van Firefox.. het kan zijn dat het niet goed werkt binnen het Wiki zoeksysteem. De geskipte woordjes zijn meen ik vaak dezelfde woordjes die ge-hyperlinked worden door surf canyon en die uit de Wiki pagina verdwijnen. Ik heb het nu uitgezet... --Albert Kok (overleg) 20 okt 2011 08:42 (CEST)

photo of a tiger sharkBewerken

Dear Albert, maybe this use of your photo of a tiger shark is interesting for you: [6] - unfortunately it's not dedicated to you by name. Cheers -- Achim Raschka (overleg) 16 nov 2011 19:13 (CET)

photo tiger sharkBewerken

Hi Thanks for the note I think your right: the picture in the article refers to the Wikipedia upload..it does not refer directly to the person who made the picture (being me!). I dropped a reaction to the article... Regards

Verwijderingsnominatie Cortex cingularis anteriorBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor verwijdering. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Cortex cingularis anterior dat is genomineerd door JethroT. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te verwijderen pagina's/Toegevoegd 20120102 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de verwijderingsnominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de verwijderlijst.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 3 jan 2012 01:08 (CET)

Naar aanleiding van bovenstaand het volgende: eigenlijk is mijn bedoeling niet om het artikel te laten verwijderen, maar om het nog eens onder de aandacht te brengen in de hoop dat iemand het oppakt en er een ook voor leken begrijpbaar artikel van te maken. Zie ook mijn opmerking hier. Ik heb het dus genomineerd als "werk in uitvoering". M.v.g. Jethro 3 jan 2012 14:09 (CET)

Trick filmpjeBewerken

Als onderwaterfotograaf vind je dit filmpje misschien leerzaam :) [7]. Fijn nieuwjaar. --VanBuren (overleg) 3 jan 2012 20:32 (CET)

Lijst van emotiesBewerken

Beste Albert Kok, ik heb het door jou aangemaakte artikel Lijst van emoties voorgelegd ter beoordeling omdat ik het in de huidige vorm zeer twijfelachtig vind. Het hoofdgedeelte (zo zie ik het tenminste) - de eigenlijke lijst van emoties - lijkt willekeurig samengesteld te zijn, los van bronnen. Het is dan ook niet duidelijk of dit allemaal wel emoties zijn. Het filosofiegedeelte behandelt alleen Aristoteles. Van het laatste deel - de kunsttaal - is het volstrekt onduidelijk wat het belang ervan is in deze context. Ik heb niet nagekeken in hoeverre dit allemaal van jou komt, maar had het artikel toch graag even laten nakijken en eventueel bijwerken. Groeten, Queeste (overleg) 26 mei 2013 09:46 (CEST)

Geachte prof. Kok en Queeste. Ik ben het met Queeste eens dat de lijst nu nog wat willkeurig lijkt. Het lijkt mij dan ook goed om een indeling te nemen die meer algemeen aanvaard is. Wellicht zouden we uit kunnen gaan van de basisemoties van Paul Ekman als eerste opzet.
In de Engelstalige literatuur zijn die begrippen van Ekman redelijk makkelijk terug te vinden. In de Nederlandse literatuur worden bepaalde emotienamen nog op meerdere manieren uit het Engels vertaald. Het werk Ekman is ook verschenen in Nederlandse vertaling. Naast artikelen heb ik tot mijn spijt maar twee boeken van Ekman in mijn kast staan, waarvan Emotiona revealed in het Engels en Unmasking the face'(1975) in een Nederlandse vertaling. Dat laatste werk kan wel als bron dienen voor deze vertalingen. Ook het boek van Frijda The emotions is in het Nederlands vertaald (en vrij verkrijgbaar op de internetpagina van de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren). Daarnaast ben ik met bekend met Frijda's (1958) Gelaat en karakter (met de Nellies), welke ook weer een bron kan zijn voor Nederlandse emotiebegrippen. Het Nederlandstalige proefschrift van Vlaander (1981) Structuur in de waargenomen gelaatsuitdrukkingen van emotie geeft in een aantal gevallen ook vertalingen van Engelstalige emotiebegrippen.
Daarnaast zijn er nog tal van handboeken Inleiding in de psychologie die soms oorspronkelijk Nederlands zijn (Roels (1934); Duijker, Vuijk. Vroon, Palland in wisselende samenstelling en vele drukken, Handboek der Psychonomie(1976)) of vertalingen uit het Engels (Zimbardo et al., Woodsworth). Van de laatste twee vetalingen heb ik alleen de eerste ook in de Engelse uitgave, maar jammer genoeg van Woodsworth niet (al kan ik wellicht overeenkomstige informatie halen uit twee drukken van zijn uitvoerige Experimental Psychology). Maar ook de verscheidene Woordenboeken van de psychologie in het Nederlandse taalgebied (de drie drukken van Van Essen) of de vetaling van Reber (vertaling en Engelse versie) zouden een bijdrage kunnen leveren. Overigens zijn een aantal van de werken die ik noem van voor de tijd van Ekman.
Ik zou zelf wel een voorstander zijn om de precieze term te voorzien met een verwijzing, zodat de lezer weet dat het uit een 'vertaling van het werk van ...' komt of uit een oorspronkelijk Nederlandstalig werk. Dan is ook beter te traceren wie het begrip zo schrijft/gebruikt en dat er niet een onderliggende Engelstalige bron aan ten grondslag ligt, waarvan het Engelstalige begrip voor gebruik op Wikipedia ter plekke is vertaald. Als precies de begrippen van Ekman gebruikt worden, dan lijkt het mij wel correct om zijn Engelse begrippen tussen haken erbij te zetten. Dat vind ik overigens ook bij de bespreking van Aristoteles. Ik heb zelf niet de uitgave in het Grieks van het werk van Aristoteles, maar in sommige woordenboeken, bijvoorbeeld die van Lalande(1951 Vocabulaire technique et critique de la philosophie kom je nog sommige Griekse begrippen in oorspronkelijk Grieks schrift tegen, maar of ik de volledige lijst kan terugvinden, dat weet ik nu nog niet.
Ik hoor graag van u wat u vindt van deze aanpak. Met vriendelijke groeten, Wimpus (overleg) 26 mei 2013 10:57 (CEST)
Lijkt me een goed idee. Queeste (overleg) 28 mei 2013 20:02 (CEST)

Die lijst van emoties heb ik niet bedacht. Ik ben niet zo'n voorstander van lijsten meer van theorieën en basis-dimensies.Albert Kok (overleg) 30 mei 2013 18:21 (CEST)

En dat volg ik volledig. Queeste (overleg) 30 mei 2013 19:07 (CEST)

Beoordelingsnominatie Tonische immobiliteitBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Tonische immobiliteit dat is genomineerd door Brimz. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20130607 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 8 jun 2013 02:03 (CEST)

M.b.t. Tonische immobiliteit, niet-wegBewerken

Geachte Albert Kok, zojuist heb ik een bijdrage geplaatst op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20130607, die je wellicht kan interesseren. Vriendelijke groet, Corriebert (overleg) 19 jun 2013 12:18 (CEST)

nabootsingBewerken

Beste Albert, op 4 aug 2009 heb jij een kopje toegevoegd onder het onderwerp camouflage nl nabootsing en je verwijst naar mimicry. Daar stond tot voor kort dat mimicry een vorm van camouflage is. Dat is niet zo. Camouflage of schutkleur (is niet hetzelfde volgens van dale) is het opgaan in de omgeving. Bij mimicry is het juist het tegenovergestelde. Het dier laat zien aan de hele wereld dat hij bestaat en staat juist uit tegen de achtergrond, onterecht natuurlijk maar wel opvallen onterecht. Ik wil dit kopje bij camouflage verwijderen omdat het wel gerelateerd is maar absoluut niet een onderdeel van camouflage is. Er zou een kopje moeten zijn 'er niet uitzien als wat je bent' daar valt dan mimicry, camouflage en nog wat systemen onder (bv lijken op een vrouwtje en stiekem vrouwtjes bevruchten terwijl de rest van de mannetjes er mannelijk uitzien en vechten om de vrouwtjes.) Die verzamelterm bestaat helaas niet dus moet het apart. Dank voor je positieve bijdragen aan wikipedia. met vriendelijk groet, Mart Ottenheim

I use one of your photosBewerken

Hello Albert!

I have use a photo of Spirastrella cunctatrix in my free software educational proyect "Animalandia" (http://animalandia.educa.madrid.org)

You can see directly in the follow links an clic over "Siguiente" ("Next"):

http://animalandia.educa.madrid.org/imagen.php?id=38751

If you wish (and I hope yes), you can send me (via fernando.lison@educa.madrid.org) some letters or/and a photo for your "contributor profile" in Animalandia:

http://animalandia.educa.madrid.org/autor.php?nombre=Albert+Kok

I want show to my students (and so everybody) that Animalandia is make for "real person", and I can tell them about "generosity", "share" and other similar words that we use very few at this time...

This is my "contributor profile" and others, for example:

http://animalandia.educa.madrid.org/autor.php?nombre=Fernando%20Lis%F3n%20Mart%EDn

http://animalandia.educa.madrid.org/autor.php?nombre=Carmen%20Jim%E9nez

http://animalandia.educa.madrid.org/autor.php?nombre=David%20P%E9rez

http://animalandia.educa.madrid.org/autor.php?nombre=Boris%20Loboda

http://animalandia.educa.madrid.org/autor.php?nombre=Steve%20Garvie%20%28Rainbirder%29

In the future, I use more of your registers, I sure!

Thank you for the licence and, of course, for your splendid photos!! Regards! Fernando Lisón

--Fernando.lison (overleg) 9 feb 2014 18:41 (CET)

ReferentiesBewerken

Beste Albert Kok, bedankt voor uw toevoegingen op Materialisme (filosofie). Ik hecht veel waarde aan zorgvuldige bronvermelding, zodat het te verifiëren is. Ik ga er vanuit dat u uw informatie uit een of verschillende bronnen heeft. Zou u de referenties willen toevoegen? Ik zag dat u al informatie uit een boek van Van Peursen heeft gehaald. Wellicht komt meer informatie uit datzelfde boek. Ik wil u vragen om ook bij die informatie een referentie neer te zetten. Ik heb deze voor Van Peursen alvast gedefinieerd zodat u kunt volstaan met eenvoudigweg <ref name="vanpeursen"/> achter een deel dat u uit zijn boek heeft geput. Als ik u kan assisteren met het aanbrengen van overige referenties, dan hoor ik dat graag. Mvg, Timelezz (overleg) 2 apr 2014 12:11 (CEST)

Dag Timelezz, Je kunt vragen om bronvermelding, maar het is in encyclopedische artikelen niet de bedoeling om elke zin van een voetnoot te voorzien. Wie wel eens een serieuze encyclopedie heeft ingekeken, ziet dat daar een opgaaf wordt gedaan van de voornaamste (en uiteraard ook geraadpleegde) literatuur. In dit geval is vragen om bronvermelding overigens een teken van totale onkunde. Theobald Tiger (overleg) 2 apr 2014 13:12 (CEST)
Beste Theobald Tiger, je hebt helemaal gelijk dat in een gedrukt uitgegeven encyclopedie niet bij iedere regel een bronvermelding wordt gegeven. Maar zo zie je ook geen drukbare linkjes en zijn er veel onderwerpen die er niet besproken worden (zoals minder bekende Nederlandse straatjes, dienstregelingen, reviews van vrijwel iedere film, enzovoorts). Voorts is de Grote Winkler Prins ook geen publiek-collectief project zoals Wikipedia. We hebben gezamenlijk afgesproken dat Al het materiaal op Wikipedia direct verifieerbaar moet zijn in betrouwbare bronnen. Uiteraard is men niet verplicht om de bron ook aan te geven, maar een zorgvuldige bronvermelding helpt vaak wel om aan te tonen dat er geen sprake is van origineel onderzoek. Mvg, Timelezz (overleg) 2 apr 2014 21:41 (CEST)

AntwoordBewerken

Ik heb het artikel wat genuanceerd aan de hand van van Peursens boekje dat een goed overzicht geeft van het werk van La Mettrie en Feuerbach. Het beste is om hun werk zelf ook te lezen. L'Homme Machine en Essence of Christianity (vertaling van Eliot). Zie hiervoor de Wiki artikelen over beide personen. Groet Albert kok (overleg) 6 mei 2014 22:05 (CEST)

TjimahiBewerken

Hoi Albert Kok, ik heb geantwoord op H:H. Mvg, Taketa (overleg) 5 mei 2014 22:07 (CEST)

Zie Overleg:Cimahi (stad). Het artikel is teruggeplaatst. Vriendelijke groet, Taketa (overleg) 6 mei 2014 18:52 (CEST)

DankBewerken

Voor de snelle reactie.

VuurkoraalBewerken

Moi Alber Kok, klopt dit: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuurkoraal&redirect=no groeten, vis ←  )°///<  → overleg 16 dec 2015 17:41 (CET)

Picture creditBewerken

Is this your picture (sorry about typing in English) : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silvertip.JPG HYanWong (overleg) 18 dec 2015 15:37 (CET)