Overleg gebruiker:ARTol/archief 2019

Onderwerp toevoegen
Openstaande onderwerpen

I(C)T infrastructuurBewerken

Ik heb je wijzigingen aan bovengenoemd artikel teruggedraaid. Meerdere steekproeven leerde mij dat je tekst op talloze andere sites voorkwam. Zo veel dat de conclusie niet anders kon zijn dat je aanpassingen van een van die sites afkomstig is en daarmee een auteursrechtenschending kan inhouden. Van welke site is dan niet meer relevant. - RonaldB (overleg) 8 jan 2016 01:42 (CET)

De ontwikkelingen van de I(C)T- infrastructuur pagina van de afgelopen dagen baren mij zorgen. Op dit moment prevaleert het vermoeden van auteursrechtenschending boven dat van onjuistheid en irrelevantie. Ik wens op dit moment niet met u in te gaan op jargon en inhoud. Dat zal ik separaat doen met de evident vak onbekwame Marten de Vries. Ik kan u zeggen dat al mijn teksten authentiek van mijn hand zijn Ik mij niet voorstellen dat er gerenommeerde auteurs, tekstschrijvers en/of journalisten zijn die Wikipedia teksten gebruiken zonder bronvermelding. Op zich is dit een mooie kans voor u om uw steekproefmethodiek te heroverwegen. Ik vraag u om mij de auteursrechtelijk beschermde teksten te overleggen van vóór 6 jul 2010 09:39‎ (het moment dat ik de pagina herschreven heb).
Ik heb 34 jaar ervaring in de ICT, waarvan de laatste 15 jaar als IT-Architect (de functiebenaming op mijn visitekaartje luidt: ‘Architect Technical Infrastructure’ en ben zeer bedreven in het schrijven van Functioneel- en Technische Ontwerpen (FO & TO), Project Initiatie Documenten (PID), Master Test Plan (MTP) en Advies rapporten. Dit alles voor niet de minste organisaties, zoals IBM, ABN-AMRO, ING-Groep, Shell, NAM, Boskalis, Wehkamp, Dienst Justitiële Instellingen, Provincie Zuid Holland en gemeente Amsterdam. Verder ben ik Prince2, ITIL, TMAP, DYA, TOGAF, Microsoft en Novell gecertificeerd op de hoogste niveaus. De reden waarom mij dit zo aan het hart gaat is omdat de laatste wijzigingen juist de beleving onderstrepen van het leeuwendeel ondeskundige op dit vakgebied. Type maar eens in: ‘ICT-Infrastructuur’ op de Engelstalige Wikipedia. Ik wil u vragen de bewuste pagina terug te brengen in de staat van 7-1-2016. ARTol (overleg) 8 jan 2016 15:17 (CET)

Lijst van Radio 2-Top 2000'sBewerken

Sorry, ik heb de toevoeging van de kolom gemiddelde plaats op Lijst van Radio 2-Top 2000's teruggedraaid. Niet alleen is de gemiddelde plaats volkomen irrelevant, het is ook nog duidelijk eigen onderzoek/een eigen berekening. Conform Wikipedia:Geen origineel onderzoek is dat niet toegestaan. Sorry. The Banner Overleg 28 jan 2016 19:58 (CET)

Beste ARTol, vier jaar (en drie dagen) geleden heeft u de oorspronkelijke versie van deze lijst neergezet, toen een bestand van 1,2 miljoen tekens. In deze lijst zat een kolom 'all time'. Er was niet duidelijk gespecificeerd wat de achterliggende berekening van die kolom was. De afgelopen vier jaar zijn er een hoop bewerkingen op dit bestand gedaan. Zo zijn alle nummers en artiesten van een link voorzien en zijn de gegevens over de afgelopen vier jaar toegevoegd. Ook is duidelijk te zien in welke jaren een bepaald nummer op de hoogst bereikte plaats stond. Bij al die ontwikkelingen is getracht om een berekening van een all-time plaats uit te voeren.
Afgelopen zomer is er een uitgebreide discussie geweest over deze lijst. Aan de omvang van het bestand kunnen we niet heel veel veranderen -al is dit wel in december 2012 (bijna) gehalveerd-, wel zijn de inleidende tekstjes verplaatst naar andere pagina's over de Top-2000. Bij deze discussie is ook gesproken over de all-timekolom. Uitkomst van deze discussie was dat deze kolom niet op een degelijke externe bron terug te leiden was, maar valt onder 'Origineel onderzoek'. Om die reden is deze kolom verwijderd bij het toevoegen van de gegevens over 2015. Wel is er, op verzoek van een aantal gebruikers, in mijn naamruimte een vergelijkbare lijst geplaatst, waarin wel een all-timescore berekend is. Op Gebruiker:RonnieV/Top2000 Gewogen vindt u deze lijst. Bij de berekening van de positie heb ik rekening gehouden met een aantal zaken. Zo is de lijst van 2008 buiten beschouwing gelaten, aangezien dit geen gestemde lijst was, maar een lijst die was gebaseerd op alle stemmen van de negen voorgaande jaren. Ook is er een (minimaal verschillende) factor toegekend aan de afzonderlijke jaren, zodat een 2000e plaats in 2015 net iets zwaarder weegt dan diezelfde plaats in 2014. Op die manier wordt voorkomen dat bij een herberekening opeens een ander nummer op die plaats zou komen. Bij de eerste plaatsen zal dit niet gebeuren, maar dat gebeurde wel met een paar nummers die alle enkel op de 1998e, de 1994e of de 1989e plaats hebben gestaan. Tot slot vindt er ook een correctie plaats voor het jaar verschijnen, aangezien een plaat die in 2015 is verschenen anders al direct met een enorme achterstand begint. In de 'gewogen lijst' zult u zien dat enkele nieuwkomers hoog staan, maar dat nummers van twee, drie jaar geleden vaak alweer ver wegzakken (Claudia de Breij is de spreekwoordelijke uitzondering).
Alle gegevens zitten, buiten Wikipedia, in een database, zodat de pagina's waarop deze lijst staat eenvoudig en volledig bijgewerkt kunnen worden. Wijzigingen in de hoofdlijst worden via die database overgenomen naar de andere pagina's en desgewenst kunnen hier nog andere gegevens aan ontleend worden.
Ik begrijp dat het terugdraaien van uw bewerking, waar u ongetwijfeld de nodige tijd in gestoken heeft, u rauw op uw dak valt. Ik hoop dat deze, uitgebreidere, uitleg minder vragen oproept dan de korte toelichting van The Banner hierboven. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 29 jan 2016 00:02 (CET)
Dank je RonnyV voor je uitgebreide onderbouwing. Ik heb vrede met de situatie. M.v.g ARTol (overleg) 29 jan 2016 00:29 (CET)

Project Initiation DocumentBewerken

Beste ARTok, ik heb het artikel Project Initiation Document voor verbetering voorgelegd aan de gemeenschap. Het lijkt op een handleiding en is n.m.m. niet voldoende begrijpelijk voor niet-ingewijden. Wikiwerner (overleg) 26 aug 2016 22:10 (CEST)

Beste Wikiwerner, ik zou het betreuren als deze pagina zou worden verwijderd, temeer omdat de geïnteresseerden dan naar de Engelstalige Wikipedia zullen moeten uitwijken waar notabene de oude 2005 editie van het PID beschreven staat en derhalve niet meer actueel is. Voor wat betreft de classificatie van deze pagina als handleiding kan ik meedelen dat mijn pagina verre is van dat, omdat dit onderwerp te complex is om in een eenvoudige handleiding gevangen te worden. Dit geldt overigens ook voor de PRINCE2 projectmanagement methodiek zelf, terwijl hier toch ook een Wikipedia pagina aan gewijd is. Projectmanagers gebruiken dit soort pagina’s met name om hun clientèle te overtuigen. Omdat er ten aanzien van een aantal behandelde onderwerpen hardnekkige misverstanden bestaan. Maar goed omdat Wikipedia de stem van de meerderheid vertegenwoordigd, zal ik het oordeel netjes afwachten en respecteren. Met vriendelijke groet, ARTol (overleg) 30 aug 2016 21:01 (CEST)
Ik wil ook niet per se dát het verwijderd wordt, maar in de huidige vorm vind ik het niet geschikt voor de encyclopedie. Er staat dan ook boven: Verbetering gevraagd. Wordt er bijvoorbeeld door andere niet-specialistische media over geschreven? Zijn er opzienbarende resultaten mee bereikt? Zijn er bedrijven die er bekend door geworden zijn (vgl. Ford met de lopende band, Toyota met de Lean manufacturing)? Als niemand er iets aan doet, dan is de kans inderdaad groot dat het verwijderd wordt. Wikiwerner (overleg) 30 aug 2016 21:18 (CEST)
P.S.: op de Beoordelingslijst mag je zelf ook argumenten aandragen. Wikiwerner (overleg) 30 aug 2016 21:21 (CEST)
OK, dank voor je toelichting. Ik ben echter niet van plan over mijn eigen werk te oordelen. Ik vind dat niet objectief. Groet ARTol (overleg) 30 aug 2016 21:26 (CEST)

Project Initiatie DocumentatieBewerken

Hallo ARTol, ik zag dat u een artikel hebt geschreven over Project Initiatie Documentatie. Ik vind dat dit artikel niet of nog niet geschikt is voor Wikipedia. Op de beoordelingslijst kunt u een omschrijving vinden van mijn bezwaren en daar ook op reageren. De komende twee weken kan iedereen, ook uzelf, zijn of haar mening geven over dit artikel. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst of het artikel op Wikipedia blijft staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden moeten) voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia. groeten, vis ←  )°///<  → overleg 13 nov 2016 21:45 (CET)

Hallo Vis met 1 oog, Tja, het is een lang verhaal, dat ik maar eens helemaal uit de doeken zal doen. In de eerste instantie miste ik een pagina over de “PID” . Wat ik dan normaal gesproken doe is kijken op de Engelstalige Wikipedia of over dat onderwerp een pagina bestaat en zo ja, wat de inhoud is. PID staat (zoals je inmiddels wel weet) voor Project Initiation Document, en is een stuurelement bij projecten, die gemanaged worden volgens PRINCE2. Nu heb ik zelf vele tientallen PID’s geschreven en ook geredigeerd. Vooral bij mijn redactiewerk kwam ik bepaalde fouten keer op keer tegen. Met name onder de paragraaf ‘Scope and Exclusions’, Engels voor: ‘bereik en uitsluitingen’ oftewel alles dat binnen en buiten beeld is voor het project. Ik heb hier een letterlijke tekstdump uit een PID van een ander:
Binnen scope
Gemeente Alphen aan den Rijn is voornemens het achterstallig onderhoud, dat in de huidige situatie is ontstaan, op te ruimen. Bij de voorgenomen wijzigingen is het van belang dat de continuïteit van de huidige dienstverlening gewaarborgd blijft of wordt verbeterd.De gewenste veranderingen dienen in de komende twee jaar te worden uitgewerkt, waarbij de veranderingen moeten worden doorgevoerd ‘met de winkel open’.
Dit mankeert er allemaal aan:
 • De eerste zin hoort onder het hoofdstuk Aanleiding
 • De tweede zin is een randvoorwaarde
 • De derde zin is een uitgangspunt
En wat helemaal niet genoemd wordt zijn zaken die binnen of buiten beeld zijn voor het project. Misschien mag ik een voorbeeld geven van wat ‘Scope and Exclusions’ zou moeten bevatten. Stel een project moet leiden tot de realisatie van een huis… dan is:
 • het doel: comfortabel wonen
 • de (mogelijke )scope: de inzameling van de woonwensen, het regelen van de financiering en de bouwvergunning, het selecteren van een architect, etc.
 • het resultaat: een huis
Nee, in plaats daarvan staat onder scope een commercieel stuk dat op gemoed van de klant poogt in te spelen. In een wilde poging dit uit te leggen werd mijn eerste pagina Project Initiatie Document, beoordeeld als een handleiding zonder context. En ik zal je zeggen daar ben ik het achteraf nog mee eens ook. Ik heb toen de volledige PRINCE2 pagina herschreven (inclusief de illustraties) en daar het podium gevonden ook iets over de PID te zeggen. Volgens mij is het in orde zo. Wikipedia is niet het podium voor het voorbeeld wat ik gegeven heb. Ik heb even moeten slikken, maar ben tot inzicht gekomen. Met vriendelijke groet Lex Tollenaar / ARTol (overleg) 14 nov 2016 18:56 (CET)

Database administratorBewerken

Hi ARTol, gisteren heb je het artikel Database administrator aangemaakt. Ik heb op de overlegpagina al een opmerking gemaakt over de taalfouten in het artikel. Zo vraag ik me af of het lemma wel klopt. Ik heb echter nog twee opmerkingen. De tekst lijkt een vertaling te zijn van het Engelstalige artikel. Als dat zo is, dan dient het sjabloon Bronvermelding anderstalige Wikipedia toegevoegd te worden om schending van CC BY-SA te voorkomen. Verder is het artikel grotendeels een opsomming in plaats van een uitleg. Al met al kan het artikel wel een poets gebruiken. Zie je kans om hier naar te kijken? maarten|overleg 2 jan 2017 14:54 (CET)

Dank voor je bewerking. Je schreef zelf al dat de taalfouten "ietwat teruggedrongen" zijn. Ik heb het artikel een grondigere taalpoets gegeven. Ook heb ik het ter beoordeling aan de gemeenschap voorgelegd. De opsommingen komen triviaal op mij over, zeker omdat er geen bronnen bij staan. Waar kan ik bijvoorbeeld vinden wat de taken zijn van een database administrator? Ik werk zelf met data en databanken, ook ik kan wel een takenlijst verzinnen. Maar als een takenlijst wordt opgenomen in een encyclopedie, dan moet er toch wel een bron voor die taken te vinden kunnen zijn. Hier vind je de beoordeling terug. maarten|overleg 4 jan 2017 20:13 (CET)
Het wiu-sjabloon is inmiddels verwijderd. Er is denk ik nog altijd ruimte voor verbetering, zie bijvoorbeeld het Franstalige artikel waar ook iets over het salaris en andere zaken wordt gezegd. Maar een beoordeling lijkt me niet langer nodig. maarten|overleg 5 jan 2017 21:35 (CET)

Opknapnominatie Storage area networkBewerken

Beste ARTol, ik heb het artikel Storage area network ter beoordeling voorgelegd. Artikel staat vol vakjargon, zodat alleen een ICT-ingewijde het kan volgen. Eén voorbeeld: "Een RAID-groep is een fouttolerante set van harddisks. RAID-DP staat voor RAID "Double Parity" en is een variant op RAID-6. RAID-DP verschilt van RAID-6, zoals RAID-4 van RAID-5 verschilt. Zowel bij RAID-4 als PAID-DP wordt er met toegewijde pariteit schijven gewerkt, i.p.v. het distribueren van de pariteitsblokken over de gehele set." Wikiwerner (overleg) 14 feb 2017 19:56 (CET)

WereldkalenderBewerken

Beste ARTol, je hebt een Franse astronoom toegevoegd als eerste "uitvinder" van de wereldkalender. Je noemt geen bron bij deze toevoeging. Je hebt gelijk dat er reeds in de 19de eeuw pogingen zijn gedaan tot vergelijkbare kalenderhervormingen. Ik vond diverse namen toen ik ging goegelen. Ook de door jou genoemde astronoom, maar niet als enige. Volgens mij zou je toch op zijn minst een jaartal en een bron moeten opvoeren als je aan de orde stelt dat er veel vroegere bedenkers van de wereldkalender zijn. Groeten, HWN (overleg) 1 feb 2018 17:14 (CET)

Beste HWN, tot mijn eigen verbazing kan ik het zelf ook niet meer vinden. Ik heb zo goed en kwaad als 't ging alle bewerkingen teruggedraaid. Bedankt voor je opmerkzaamheid. Met vriendelijke groet, ARTol (overleg) 1 feb 2018 18:06 (CET)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:32 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:42 (CEST)

Beoordelingsnominatie Lijst van top 40's (1965 t/m 1985)Bewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Lijst van top 40's (1965 t/m 1985) dat is genomineerd door The Banner. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20180826 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 27 aug 2018 02:03 (CEST)

Beoordelingsnominatie Discografie van The BeatlesBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Discografie van The Beatles dat is genomineerd door The Banner. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20181013 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 14 okt 2018 02:02 (CEST)

Het is ook een goed plan om de verschillende albums een link te geven naar het reeds bestaande artikel. Daar staat al beschreven staat welke nummers op het album voorkomen en dat kan dus weg uit de discografie. The Banner Overleg 17 okt 2018 11:37 (CEST)

In principe zijn er slechts twee lijsten nodig: eentje over de singles en eentje over de albums (maar voor de dvd's is ruimte voor debat). Edoch, een discografie hoort kaal te zijn. Trivia hoort er niet in thuis. The Banner Overleg 20 okt 2018 20:18 (CEST)
Ik laat het hierbij, laat de Wikipedia-gemeenschap het maar verder uitvechten. ARTol (overleg) 20 okt 2018 21:36 (CEST)

Survey bewerkers Nederlandstalige Wikipedia 2018Bewerken

Dit jaar organiseert Wikimedia Nederland voor de derde keer een survey onder de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia. Misschien heb je de banner al voorbij zien komen. Er zijn in 2013 en 2015 soortgelijke surveys gehouden. Doel van de survey is om meningen van de bewerkers te peilen (bijvoorbeeld over de werksfeer) en inzicht te krijgen in de samenstelling van de gemeenschap.

Naar aanleiding van suggesties in De Kroeg benaderen we de meest actieve bewerkers persoonlijk om te vragen mee te doen. We zijn erg geïnteresseerd in je mening. Meedoen kan tot 17 december. Hier vind je de link naar de survey.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland 7 dec 2018 05:33 (CET)

Lijst van Radio 2-Top 2000's: nog bezig?Bewerken

Hallo ARTol, alvast bedankt voor het bijwerken van de pagina Lijst van Radio 2-Top 2000's! Ik hoop echter dat je nog bezig bent, want er zitten nog een aantal grote fouten in; zo zou "Oude Maasweg" er bijvoorbeeld niet meer in staan, terwijl "Our Day Will Come" (dat niet in de lijst voorkomt) juist op die plaats staat. Ook staan er een aantal nummers twee keer in de lijst (voor zover ik kan zien allemaal "nieuwe" noteringen van nummers die er vorig jaar ook in stonden), zijn verschillende links die vorig jaar zijn aangemaakt/verbeterd weer verwijderd en zo kan ik nog wel andere voorbeelden noemen. Mijn excuses voor als je inderdaad nog bezig bent, maar ik zou het graag voor mezelf duidelijk willen, zodat ik er niet zelf in ga zitten bewerken. Nogmaals bedankt voor het bijwerken, dat moet een groot karwei zijn! Jordyvandebunt (overleg) 23 dec 2018 20:19 (CET)

hallo Jordyvandebunt, ik dacht dat ik klaar was, maar ik moet het overdoen. Normaliter bereid ik off-line de hele lijst voor om deze daarna ik één keer te publiceren. het blijkt idd dat er fouten in zitten. Ik wil het dus overdoen. Geef mij even een paar dagen. Is er trouwens een manier om een Wikipedia-pagina "op slot te zetten" voor een bepaalde tijd? M.v.g.ARTol (overleg) 23 dec 2018 21:28 (CET)
Bedankt voor je antwoord. Dat is wel balen dan, maar het is gelukkig op te lossen. Ik denk dat er voor ons "normale" gebruikers geen mogelijkheid om een pagina enkele dagen te blokkeren voor bewerkingen. Je kunt wel een verzoek indienen tot het (semi)beveligen van de pagina, maar aangezien er vrijwel nooit vandalistische bewerkingen op gedaan worden, acht ik de kans niet heel groot dat dit verzoek zal worden geaccepteerd. Jordyvandebunt (overleg) 23 dec 2018 21:43 (CET)
Je zou er een meebezig-sjabloon boven kunnen zetten, met daarin eventueel verdere toelichting. Mvg, Encycloon (overleg) 24 dec 2018 11:29 (CET)
Controleer ook even *alle* links. Voor de links naar doorverwijspagina's kun je wellicht hier een heel handige visuele tool ophalen. Ik heb er gisteren bijna een uur ingestoken om alle dp-links weg te halen, maar dat is allemaal weer teruggedraaid, omdat om onbegrijpelijke redenen ook een stuk van de lijst is verdwenen. De lijst is dan ook onwerkbaar groot, zelfs voor een i7 met 16Gb geheugen. Maar links naar een doorverwijspagina kloppen niet, en dat betekent ook dat andere links die wel naar een artikel gaan, mogelijk *ook* naar een ander artikel linken dan jij had gehoopt. Je weet het pas zeker als je iedere link bekijkt, titels van muzieknummers zijn nu eenmaal vaak gelijk aan namen van personen, plaatsen, situaties of nummers van andere artiesten. Edoderoo (overleg) 24 dec 2018 09:21 (CET)
Edoderoo, Een beetje raar om te verwachten dat ARTol álle links gaat controleren, inclusief alle links die in het verleden foutief zijn opgenomen of door anderen foutief zijn gemaakt door niet volledig doorgevoerde hernoemingen. Ga er maar van uit dat heel veel links wel gecontroleerd zijn op het moment dat ze zijn aangemaakt. Dat iemand anders later die link zonder enige controle voor een ander nummer ingevuld heeft, is niet de fout van degene die link heeft geplaatst en nog minder van ARTol die de link nu gewoon laat staan. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 24 dec 2018 11:01 (CET)
Nog een foutje gevonden zie hier, maar ik vrees dat er nog veel meer in staan. Japiot (overleg) 24 dec 2018 16:55 (CET)
Bedankt Japoit. Op de valreep nog aangepast. ARTol (overleg) 24 dec 2018 23:16 (CET)

10+ jaarBewerken

Om exact te zijn: sinds 2008-08-24T14:21:44. Proficiat en dank voor al je bijdragen, Klaas `Z4␟` V:  24 dec 2018 17:17 (CET)
Ik sluit mij Klaas aan. Het is monnikenwerk en geeft altijd discussie in de kroeg, maar ik houd er wel van. Japiot (overleg) 24 dec 2018 17:38 (CET)

Top 2000 / 2018 klaar (onder voorbehoud)Bewerken

Allen, Het “Mee bezig” logo staat nog bovenaan de pagina, maar ik denk dat dit ‘m zou moeten zijn. Ik wil vragen om de lijst te controleren op numerieke missers en even te wachten met aanpassen van linkjes e.d.. Pas wanneer meerdere mede-Wikipedianen denken dat ‘t in orde is, kam het wiu2 logo er af. Dan kan vervolgens iedereen zich uitleven. ARTol (overleg) 24 dec 2018 23:16 (CET)

Hallo ARTol, ik heb even gekeken naar de lijst. Gelukkig had ik alle pagina's in de afgelopen paar dagen al nagekeken, dus alle links waren nog actief voor mij en kostte het niet zoveel tijd om eventuele DP's eruit te vissen. Het goede nieuws is dat ik deze zogauw niet heb gevonden. Er zijn wel nog een aantal nummers die er dubbel instaan of verkeerd zijn aangepast, te weten:
Jay Z vs Linkin Park - Numb/Encore (dubbele notering);
George Michael & Mary J. Blige - As (dubbele notering);
The Beatles - Twist and Shout (dubbele notering);
Joe Jackson - Slow Song (dubbele notering);
Propaganda - Duel (dubbele notering);
Lou Reed - Intro/Sweet Jane (versie van The Velvet Underground staat in de lijst als huidige notering);
The Hollies - He Ain't Heavy, He's My Brother (verwisseld met Michael Bublé - Haven't Met You Yet);
The Kinks - Lola (studioversie staat in de lijst als huidige notering i.p.v. de liveversie);
The Beatles - Here, There and Everywhere (was dubbele notering, inmiddels verwijderd maar de juiste tabelregel staat nog wel onderaan).
Daarnaast zijn de nieuwe noteringen uiteraard nog niet gelinkt en zijn er bij deze noteringen nog geen gekleurde vakjes ingevuld indien het al uitgebracht was (maar dat wist je misschien al wel). Ik ben zelf in de afgelopen dagen nog een aantal nummers tegengekomen die toch al niet goed gelinkt stonden, maar deze pas ik zelf wel aan nadat de lijst definitief is goedgekeurd. Daarna ga ik zelf weer verder met het aanmaken van artikelen over de nummers. Verder wens ik je fijne feestdagen en veel luisterplezier! Jordyvandebunt (overleg) 24 dec 2018 23:47 (CET)
Hoi Jordy, je bent erg vlot met je bevindingen. Ik zal morgen de aanpassingen maken. Ik heb de lijst in Excel en via een Word macro zet ik deze om naar een Wiki-tabel. Het belangrijkst zijn de dubbelingen. Als deze zijn verholpen, kunnen de linkjes worden aangepast. Ik laat wel weer weten wanneer dir klaar is. Bedankt voor je input en jij ook fijne dagen. Mvg ARTol (overleg) 25 dec 2018 00:00 (CET)
Hallo ARTol, bedankt voor de wijzigingen tot nu toe! Ik heb nog eens gekeken, en ik heb gisteren toch nog een notering over het hoofd gezien: niet Wasted Words van The Motions staat op 1856, maar Wasted Time van de Eagles. Ook heb ik gevonden dat de kolom "hoogste positie" nog niet is bijgewerkt. Verder heb ik nog een vraagje: waarom staan de eerder opgenomen nummers nu niet meer gesorteerd op naam van de artiest, maar op jaar van uitkomen? Alvast bedankt. Jordyvandebunt (overleg) 25 dec 2018 22:56 (CET)
Hallo Jordyvandebunt, laatste wijziging doorgevoerd + sorteervraagstuk opgelost (was vergeten hoe ik het verleden jaar had gedaan).
Hallo ARTol, ziet er goed uit! Nu nog de links naar de nieuwe nummers en dan is het wat mij betreft klaar. Doe je deze zelf? Ik wil het wel doen, maar dat gaat niet lukken voor morgenavond. Nogmaals bedankt! Jordyvandebunt (overleg) 26 dec 2018 22:02 (CET)
Hoi Jordy, Blij dat het zo in orde lijkt. Wat de laatste linken betreft, die laat ik even over aan de anderen. Ik ben n.l. een beetje murw. Eigenlijk zoek ik een opvolger voor dit klusje. Denk jij dat je dit volgend jaar kan overnemen? Ik wil je evt. wel op weg helpen.
Hallo ARTol, ik heb nu (hopelijk!) alle links toegevoegd. Wat het bijwerken van de gehele lijst betreft, ik weet op dit moment niet of ik daar volgend jaar genoeg tijd voor heb. Als de volgende lijst nadert, mag je het mij opnieuw vragen. Jordyvandebunt (overleg) 27 dec 2018 21:52 (CET)

Beoordelingsnominatie Lijst van gelukkigste landen ter wereldBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia.

Het gaat om Lijst van gelukkigste landen ter wereld dat is genomineerd door Erik Wannee.

De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20190411#Lijst van gelukkigste landen ter wereld en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel eruit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld, dan zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --Nlwikibots (overleg) 12 apr 2019 00:55 (CEST)

Top 2000, editie 2019Bewerken

Hallo ARTol, opnieuw hartelijk bedankt voor je inzet om de lijst van 2019 in te voeren! Ik ben de lijst nog even nagelopen, en ik ben nog een paar noteringen tegengekomen die niet kloppen (met uitzondering van de laatste heeft het allemaal met de spelling van de titel te maken):

 • Wonderful Days (575)
 • Blaosmuziek (848)
 • Waiting on a Sunny Day (867)
 • Since I've Been Loving You (1052)
 • Comptine d'un autre été (1233)
 • Wij zullen doorgaan (1294)
 • American Trilogy (1656)
 • I've Had the Time of My Life (1669)
 • Liquid Spirit (1750)
 • Sweet Jane (1899; Lou Reed ipv Velvet Underground)

Best irritant trouwens, Radio 2 schuift nogal eens met de titels, dus het is niet volledig aan jou aan te rekenen. Ik heb ook gezien dat de links bij de nieuwe binnenkomers nog niet toegevoegd zijn, maar daar zal ik na de kerst wel naar kijken. Alvast bedankt! Jordyvandebunt (overleg) 24 dec 2019 18:19 (CET)

Hoi Jordy, bedankt voor het nalopen. Ik had er al op gerekend dat er wat aan zou mankeren. In één keer goed, is een zeer lastige opgave. Ik ga het e.e.a. nalopen. Breng maar even geen wijziging aan. Ik zal het wiu2 sjabloon weer toevoegen. We houden contact. Groet ARTol (overleg) 24 dec 2019 20:02 (CET)
Jordi, kijk ook even naar Kool & The Gang nummer Fresh. groet Japiot (overleg) 25 dec 2019 14:25 (CET)
Geen Jordy, de geadresserde moet natuurlijn ARTol zijn. Japiot (overleg) 25 dec 2019 16:06 (CET)
"Fresh" staat al goed volgens mij (al kan dat ook zo zijn door de update, het duurt nogal lang om die volledig door te nemen). ARTol, volgens mij heb je nog twee noteringen over het hoofd gezien: "Since I've Been Loving You" en "Wij/we zullen doorgaan" hebben nog steeds twee aparte noteringen. Voordat je hiermee begint, zal ik eerst wel even de links doorvoeren, zodat ik hierna weer verder doorkan ipv te moeten wachten. Wat betreft de opmerkingen hieronder (over de grootte van de lijst): ik zou zelf een voorkeur hebben voor een splitsing voor elke 10 jaar van de lijst (dus 1999-2008, 2009-2018 en 2019-heden), en dat de huidige pagina een DP wordt met uitleg. Dit zodat de wachttijd niet te lang wordt, zowel bij het laden van de pagina als bij het sorteren van de tabel. Maar ik denk dat daar volgend jaar nog wel een discussie over op gang zal worden gebracht. In ieder geval bedankt voor je inzet, en ik hoop dat je een fijne afsluiter van het jaar hebt. Jordyvandebunt (overleg) 26 dec 2019 13:16 (CET)
Volgens mij klopt het nu allemaal, je kunt hier nu mee aan de slag. Overigens lijkt het mij handig als je documenten volgend jaar toch ergens online beschikbaar zijn (bijvoorbeeld via Office 365), zodat niet iedereen altijd bij jou aan hoeft te kloppen als er iets verkeerd staat. Dat is niet alleen onpraktisch, maar het lijkt me dat het toch ook irritant voor jou moet zijn als je iedereen op je dak krijgt wanneer er (wéér) een fout in is geslopen. Jordyvandebunt (overleg) 26 dec 2019 14:16 (CET)
OK Jordy, ontzettend bedankt voor je inspanningen. Erg blij mee. Ik wil er trouwens de brui aan geven, omdat ik hier ook te oud voor wordt (63). Ik zal alles wat ik heb (voornamelijk macro's voor Word en Excel), t.z.t. op jou overlegpagina plaatsen. Je mag er vervolgens mee doen wat je wilt. Je bent een van de weinigen die deze pagina al jaren goed verzorgd. Ik beschouw jou als mijn opvolger. Ik vermoed dat je ook nog wel in staat bent een procedure te ontwikkelen die alles in één keer perfect regelt. Mij is het nooit gelukt in ieder geval, maar ik ben ook maar een simpele hobbyist. Groetjes ARTol (overleg) 26 dec 2019 21:59 (CET)


Top 2000 links naar DP'sBewerken

Hoi ARTol, allereerst dank voor alle moeite in het artikel. Ik heb echter een kleine aanmerking, een aantal van je links gaan naar doorverwijspagina's. Zou je die links ook weer kloppend willen maken zodat ze naar het juiste artikel gaan? Je kan ze hier vinden. Groet, Tina (overleg) 25 dec 2019 21:42 (CET)

Hoi Tina, Het op orde brengen van de links laat ik (als ik zo vrij mag zijn) aan mijn medewikipedianen over. Het is al een hele opgave om een kalenderjaar toe te voegen. wat het vooral lastig maakt is dat de spelling die radio 2 hanteert in veel gevallen afwijkt van wat in de lijst op Wikipedia staat. Ik maak gebruik van VBA scripts, Word en Excel om het e.e.a. voor elkaar te krijgen. Ook de truc die de tabel juist laat sorteren komt uit mijn koker. Al met al, ben ik elk jaar weer blij als ik het voor elkaar heb. Volgend jaar gaat het niet meer lukken op deze manier, omdat je niet meer dan 2MB aan data in een pagina kan plaatsen. Dit is dus de laatste lijst op deze manier. Een aantal oplossingen zouden zijn: 1. alle links laten vervallen of 2. afstand te doen van het juist sorteren. Ik verneem graag van de Wikipedia gemeenschap waar de voorkeur naar uitgaat. M.v.g ARTol (overleg) 26 dec 2019 11:10 (CET)
Ik denk niet dat anderen aan de gang blijven. Ik heb eerder al een poging gedaan maar dat is allemaal gewist door jouw laatste update. Het sjabloon dat je geplaatst had is namelijk niet te zien vanuit de tool die we hebben voor het herstellen/corrigeren van de links. Ik heb zelf geen zin om dubbel werk te gaan doen. Dan blijft het maar liggen voor anderen. Maar ik vind het (eigenlijk) de verantwoordelijkheid van de bewerker dat de links kloppen. Zie ook het berichtje op deze pagina van Edoderoo vorig jaar, het is heel simpel om de links zichtbaar te maken en aan te passen. Tina (overleg) 26 dec 2019 11:48 (CET)
Als ik het goed begrijp heb je het verbeterwerk van anderen kapot gemaakt, en vind je het wel logisch dat ze het nog een keer gaan doen? Sorry hoor, maar daar heb ik echt geen goed woord voor over. Edoderoo (overleg) 26 dec 2019 12:26 (CET)
Ik heb duidelijk vermeld bij het wiu2 sjabloon dat alle veranderingen vanaf bepaalde datums verloren zullen gaan, omdat de lijst met een omvang als deze, alleen offline bewerkt kan worden. Dat mijn waarschuwing genegeerd wordt is niet mijn probleem. ARTol (overleg) 26 dec 2019 13:35 (CET)
"Het sjabloon dat je geplaatst had is namelijk niet te zien vanuit de tool die we hebben voor het herstellen/corrigeren van de links." Tina (overleg) 26 dec 2019 16:07 (CET)

Top 2000: herstartBewerken

Hallo ARTol,

Je geeft aan dat je hele lijst opnieuw hebt aangemaakt, omdat er tientallen vermeldingen zouden zijn weggevallen. De eerste die ik zag, was

 • David Bowie & Queen Under pressure

die je nu laat binnenkomen als

 • Queen & David Bowie Under Pressure

Vorig jaar stond deze, met Bowie voorop, als 38e genoteerd, dit jaar gezakt naar 54.

Zeg me dat het niet zo is, van de Frank Boeijen Groep, staat dit jaar op 115, maar is bij je laatste bewerking helemaal verdwenen.

 • Guns N' Roses Knocking On Heaven's Door

laat je nieuw binnenkomen op 198, terwijl

 • Guns N' Roses Knockin' on heaven's door

opeens uit de lijst verdwenen zou zijn (stond vorig jaar 202).

 • Kiss I was made for lovin' you

komt volgens jou op 328 nieuw binnen, maar

 • KISS I Was Made For Loving You

stond vorig jaar nog op 312.

Ik vrees dat je een iets te strikte vergelijking op de titel hebt doorgevoerd. Het valt niet mee om deze lijsten over verschillende jaren goed samen te stellen, weet ik uit ervaring. Maar ik hoop dat je met deze drie voorbeelden er toch nog eens goed naar wil kijken. Met vriendelijke groet, RonnieV (overleg) 30 dec 2019 14:48 (CET)

Lijst van Radio 2-Top 2000's (3)Bewerken

Beste ARTol, ter informatie: zie Wikipedia:Te_beoordelen_pagina's/Toegevoegd_20200106#Lijst_van_Radio_2-Top_2000's. Met vriendelijke groet, Wutsje 6 jan 2020 22:26 (CET)

Hallo Wutsje, het bijzondere van deze lijst is dat alle uitvoeringen van alle top 2000's in één overzicht staan. Dit overzicht is niet te vinden op nporadio2.nl/top2000/statistieken. Ik geef toe dat de lijst niet eeuwig door kan groeien. De oplossing die gegeven wordt om lijst op te splitsen in tijdvakken van 10 jaar, gaat niet werken omdat hiermee het totaaloverzicht verloren gaat.
Het grootste probleem was het sorteren, omdat de Wikipedia parser eerst de symbolen doet en daarna pas de cijfers. Het probleem zou opgelost zijn als er een sorteeroptie mogelijk zou zijn zoals Microsoft Excel dat doet. Nu heb ik een truc moeten toepassen met: style="font-size:0 om getallen verborgen te houden (iets waar de Wikipedia gemeenschap een hekel aan heeft.).
Een geluk bij een ongeluk is wel dat de lijst volgend jaar in 2020 niet meer zou passen in deze vorm, omdat de 2MB grens dan overschreden wordt. Wellicht is het een idee om de lijst nog dit jaar te laten staan en bij het verschijnen van de nieuwe Top 2000 eind 2020 te verwijderen. Ik zou dus willen opteren voor nu nog niet verwijderen. M.v.g. ARTol (overleg) 8 jan 2020 11:20 (CET)
Terugkeren naar de gebruikerspagina van "ARTol/archief 2019".