Monoïde

Voor het gelijknamige begrip uit de categorietheorie, zie Monoïde (categorietheorie).

In de abstracte algebra, een deelgebied van de wiskunde, is een monoïde een algebraïsche structuur die bestaat uit een verzameling, die is uitgerust met een enkele associatieve binaire operatie en een neutraal element, ook wel eenheids- of identiteitselement genoemd.

Een voorbeeld van een monoïde is de verzameling van de natuurlijke getallen met de operatie optellen en het getal 0 als neutraal element.

Een monoïde heeft een iets rijkere algebraïsche structuur dan een halfgroep waarvoor het bestaan van een neutraal element niet is vereist. Een monoïde wordt daarom wel aangeduid als een unitaire halfgroep, dat wil zeggen een halfgroep met een eenheidselement. De geschiedenis van de monoïden en een verdere discussie van enige aanvullende algemene eigenschappen van de monoiden wordt beschreven in het artikel over halfgroepen.

DefinitieBewerken

Algebraïsche structuur

Groep · Halfgroep · Ideaal · Lichaam/veld · Magma · Monoïde · Ring

Algebra · Moduul · Vectorruimte

Boolealgebra · Categorie · Tralie

Onder een monoïde   verstaat men een niet-lege verzameling   met daarop een associatieve binaire operatie:   en een voor deze bewerking neutraal element  , die dus voldoen aan de axioma's.

  • Associativiteit: voor alle   geldt  
  • Neutraal element: er is een element   waarvoor geldt dat   voor alle  .

Een monoïde is een tussenstadium tussen een halfgroep en een groep. Aan de ene kant is een monoïde een halfgroep met een identiteits element, aan de andere kant voldoet een monoïde op één uitzondering na aan alle axioma's, waar ook een groep aan moet voldoen; voor een monoïde is het alleen niet vereist dat elk element een inverse heeft. Een monoïde met inverses zou namelijk een groep zijn.

Als een operatie expliciet moet worden gemaakt, kan een monoïde worden aangegeven door het paar  . Het is gebruikelijk om   in plaats van   te schrijven voor het resultaat van de bewerking   toegepast op de elementen  .

Enkele voorbeeldenBewerken

  • De natuurlijke getallen met de optelling, genoteerd als  , is een monoïde met 0 als neutraal element.
  • De natuurlijke getallen zonder 0 met de optelling, genoteerd als  , is géén monoïde, want er is geen neutraal element. Uit   volgt namelijk noodzakelijk  .
  • De gehele getallen met de optelling, genoteerd als  , is een monoïde met 0 als neutraal element.
  • Elk singleton   geeft aanleiding tot een uit één element bestaande (triviale) monoïde. Voor een vaste   is deze monoïde uniek, aangezien de axioma's van de monoïde vereisen dat  .
  • Elke groep is een monoïde, en elke abelse groep is een commutatieve monoïde.
  • Elk begrensd halfrooster is een idempotente commutatieve monoïde.
  • Een halfgroep   kan eenvoudig worden veranderd in een monoïde door een element  , dat niet in   voorkomt toe te voegen en vervolgens   en   te definiëren voor iedere  .
  • De natuurlijke getallen   vormen een commutatieve monoïde onder optelling (neutraal element nul), of vermenigvuldiging (neutraal element een). Een deelmonoïde van   onder optelling wordt een numerieke monoïde genoemd.

Vrije monoïdeBewerken

De vrije monoïde van een verzameling   is de monoïde die bestaat uit de verzameling van alle eindige rijen van nul of meer elementen van  , met concatenatie (achter elkaar zetten) als operatie, en de rij van nul elementen als neutraal element.

In de context van een tekenset   (een verzameling schrifttekens zoals bijvoorbeeld letters, cijfers, leestekens e.d.) is de vrije monoïde de verzameling (eindige) tekenreeksen (strings) bij deze tekenset. In relatie tot computers wordt een tekenset vaak besproken in combinatie met de tekencodering.

Toepassing in de informaticaBewerken

Monoïden komen in aantal deelgebieden van de wiskunde voor. In de meetkunde representeert een monoïde het concept van een functiecompositie; dit idee is geabstraheerd in de categorietheorie, waar de monoïde een categorie met één object is. Monoïden worden ook gebruikt om een stevige algebraïsche fundering te geven aan de informatica.