Element (wiskunde)

onderdeel van een wiskundige verzameling

In de verzamelingenleer is een element een onderdeel van een verzameling of, meer algemeen, van een klasse. Alle elementen samen vormen de verzameling of klasse.

Element is in de wiskunde een ruim begrip. De getallen die bijvoorbeeld in een matrix of in een rij staan worden ook de elementen van die matrix of rij genoemd.

Elementen van een verzameling bewerken

Bij een verzameling   noemt men de getallen   en   de elementen van verzameling  . Een groep van elementen uit  , bijvoorbeeld de verzameling   noemt men een deelverzameling van  . Een element van een verzameling kan zelf ook een verzameling zijn. Zo bestaat de verzameling   uit drie elementen, namelijk de getallen   en   en de verzameling  . De elementen van een verzameling kunnen van alles zijn. De verzameling

 ,

is bijvoorbeeld de verzameling waarvan de elementen de woorden rood, groen en blauw zijn die de overeenkomstige kleuren aanduiden.

Twee verzamelingen zijn volgens het gelijkheidsaxioma hetzelfde dan en slechts dan als zij dezelfde elementen hebben.

Notatie bewerken

De uitspraak dat   een element van de verzameling   is, wordt genoteerd als:

 

Er geldt bijvoorbeeld  . Deze notatie met het teken   is in 1889 door Giuseppe Peano bedacht.

De uitspraak is equivalent met de uitspraak dat de verzameling   het element   bevat, genoteerd als:

 

De ontkenning van het lidmaatschap van een verzameling

 

wordt aangegeven door  :

 

Dit betekent dat   geen element van de verzameling   is. Er geldt bijvoorbeeld  .

Kardinaliteit bewerken

  Zie kardinaliteit voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Het aantal elementen in een verzameling wordt de kardinaliteit genoemd. Informeel gezegd is dit de grootte van een verzameling. De kardinaliteit van de bovengenoemde verzamelingen   en   is bijvoorbeeld 4 en 3. Een oneindige verzameling bevat een oneindig aantal elementen. De gegeven voorbeelden zijn voorbeelden van eindige verzamelingen. Een voorbeeld van een oneindige verzameling is de verzameling van de natuurlijke getallen  .

Voorbeelden bewerken

Enkele voorbeelden:

  5 is een element van de natuurlijke getallen
  3/4 is een element van de verzameling rationale getallen
  de wortel van 2 behoort tot de verzameling reële getallen
  de wortel van 2 behoort niet tot de verzameling rationale getallen