In de wiskunde en de informatica is een -tupel (ook tuple) een rij van objecten. In een tupel is de volgorde van belang; als de objecten in een andere volgorde staan is het een ander tupel. Een tupel kan gelijke objecten bevatten. Anderzijds hoeven de objecten van een tupel niet van hetzelfde datatype te zijn.

DefinitieBewerken

Voor een formele constructie uit koppels, zie aldaar.

Cartesisch productBewerken

Een belangrijk voorbeeld van een verzameling  -tupels is een cartesisch product

 

waarin elke   afzonderlijk een verzameling is.

Een tupel is dan dus een eindige geordende rij:

 

met   voor  .

In het bijzondere geval dat   spreekt men van een koppel.

De objecten  , dus de elementen van de afzonderlijke verzamelingen  , worden ook de elementen van het tupel genoemd.

Voorbeeld 1Bewerken

Een voorbeeld van een tupel is: (Dorpsstraat, 123, Jan Janssen, 38) met straatnaam, huisnummer, naam en leeftijd.

Voorbeeld 2Bewerken

Verzamelingen met een wiskundige structuur kunnen worden gedefinieerd als tupel van een verzameling en een of meer elementen die voor de structuur zorgen, zie Ruimte (wiskunde).

Voorbeeld 3Bewerken

Een tupel van   elementen van een lichaam (Ned) / veld (Be)   is een element van de vectorruimte   en wordt in verband daarmee ook wel een vector genoemd.

Tupels in informaticaBewerken

In bepaalde programmeertalen, zoals Haskell, kan men gebruikmaken van tupels. De volgende functie levert de eerste waarde in een tupel op, waarbij het tupel een String en een Int bevat:

:fst :: (String, Int) -> String
:fst (c, _) = c