Klasse van de droge graslanden op zandgrond

klasse van plantengemeenschappen

De klasse van de droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea) is een klasse van plantengemeenschappen van droge graslanden op voedselarme zandbodems, met drie onderliggende ordes.

Klasse van de droge graslanden op zandgrond
Klasse van de droge graslanden op zandgrond met o.a. smal fakkelgras
Klasse van de droge graslanden op zandgrond met o.a. smal fakkelgras
Syntaxonomische indeling
Klasse
Koelerio-Corynephoretea
Klika in Klika et Novák, 1941

De klasse omvat vooral pioniersvegetaties met dominantie van grassen, grasachtige planten en kruiden.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Nederlands: Klasse van de droge graslanden op zandgrond
  • Frans: Pelouses sur sables, prairies mésiques, formations ouvertes thermophiles dominées par des thérophytes, sur terrain sableux ou rocheux
  • Duits: Sandtrockenrasen und Felsgrusfluren von der submeridionalen bis zur borealen Zone
  • Engels: Open sand grasslands, pioneer grassland vegetation on sand and shallow soils of rock outcrops
  • Syntaxoncode (Nederland): r14
  • Corine biotope: 35 Pelouses silicicoles sèches
  • Eunis Habitat Types: E1 Dry grasslands

De wetenschappelijke naam van de klasse, Koelerio-Corynephoretea, is afgeleid van de botanische namen van twee belangrijke kensoort van deze klasse, het smal fakkelgras of gewoon fakkelgras (Koeleria macrantha) en de buntgras (Corynephorus canescens).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De klasse van de droge graslanden op zandgrond omvat pioniersvegetaties van droge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkloze tot zeer kalkrijke zandgronden op diepgaande, losse sedimenten.

Deze pioniersvegetaties vinden we vooral op kustduinen, op pleistocene dekzanden en in de stroomdalen van rivieren.

StructuurBewerken

Deze klasse omvat pioniersvegetaties, zeer open tot min of meer gesloten, laagblijvende graslanden, zonder boom- en struiklaag. Ze zijn meestal zeer soortenarm, maar kunnen in optimale omstandigheden - vooral op kalkrijke bodem - soortenrijk worden.

In de kruidlaag zijn grassen en grasachtige planten als zandzegge, fijn schapengras, gewoon struisgras en de naamgevende grassen buntgras en smal fakkelgras dominant, met daarnaast laagblijvende, eenjarige- en overblijvende kruiden als geel walstro, gewoon biggenkruid, zandhoornbloem en vroegeling.

De moslaag is vaak opvallend aanwezig, met zowel bladmossen als het gesnaveld klauwtjesmos, en korstmossen als het klein leermos.

OnderverdelingBewerken

De klasse van de droge graslanden op zandgrond heeft als vertegenwoordigers in België en Nederland:

SoortensamenstellingBewerken

Ken- en differentiërende soorten voor de Klasse van de droge graslanden op zandgrond
Kensoort Diff.soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
Boomlaag
Geen soorten
Struiklaag
Geen soorten
Kruidlaag
kK - Geel walstro Galium verum
kK - Gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata
kK - Zandzegge Carex arenaria
kK - Zandhoornbloem Cerastium semidecandrum
kK - Vroegeling Erophila verna
kK - Kleine leeuwentand Leontodon saxatilis
kK - Buntgras Corynephorus canescens
kK - Vroege haver Aira praecox
- dK Gewone veldbies Luzula campestris t.o.v. klasse van de pioniergraslanden op gruis- en steenbodems en klasse van de kalkgraslanden
- dK Fijn schapengras Festuca filiformis idem
- dK Schapenzuring Rumex acetosella idem
Moslaag
kK - Gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme
kK - Grijze bischopsmuts Racomitrium canescens
kK - Gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus
kK - Klein leermos Peltigera rufescens
- dK Gaffeltandmos Dicranum scoparium t.o.v. klasse van de pioniergraslanden op gruis- en steenbodems en klasse van de kalkgraslanden

Zie ookBewerken

  Commons heeft mediabestanden in de categorie Koelerio-Corynephoretea.