Klasse van de droge graslanden op zandgrond

klasse van plantengemeenschappen

De klasse van de droge graslanden op zandgrond (Koelerio-Corynephoretea) is een klasse van plantengemeenschappen die graslanden en pioniervegetatie omvat op droge, voedselarme zandgronden.

Klasse van de droge graslanden op zandgrond
Klasse van de droge graslanden op zandgrond met o.a. smal fakkelgras
Klasse van de droge graslanden op zandgrond met o.a. smal fakkelgras
Syntaxonomische indeling
Klasse
Koelerio-Corynephoretea
Klika in Klika et Novák, 1941
Afbeeldingen op Wikimedia Commons Wikimedia Commons

Vegetatie uit deze klasse wordt vooral gekenmerkt door de dominantie van grassen, grasachtige planten en kruiden, en soms ook mossen en/of korstmossen.

Naamgeving en coderingBewerken

 • Frans: Pelouses sur sables, prairies mésiques, formations ouvertes thermophiles dominées par des thérophytes, sur terrain sableux ou rocheux
 • Duits: Sandtrockenrasen und Felsgrusfluren von der submeridionalen bis zur borealen Zone
 • Engels: Open sand grasslands, pioneer grassland vegetation on sand and shallow soils of rock outcrops
 • Syntaxoncode voor Nederland (RVvN): r14
 • Corine biotope: 35 Pelouses silicicoles sèches
 • Eunis Habitat Types: E1 Dry grasslands

De wetenschappelijke naam van de klasse, Koelerio-Corynephoretea, is afgeleid van de botanische namen van twee belangrijke kensoorten van deze klasse, smal fakkelgras of gewoon fakkelgras (Koeleria macrantha) en buntgras (Corynephorus canescens).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

De klasse van de droge graslanden op zandgrond omvat pioniervegetaties van droge, voedselarme tot matig voedselrijke, kalkloze tot zeer kalkrijke zandgronden op diepgaande, losse sedimenten.

De gemeenschappen uit de klasse vindt men vooral op kustduinen, op pleistocene dekzanden en in de stroomdalen van rivieren.

VegetatiestructuurBewerken

Deze klasse omvat zeer open tot min of meer gesloten pioniervegetatie en laagblijvende graslanden, zonder boom- en struiklaag. Ze zijn meestal zeer soortenarm, maar kunnen in optimale omstandigheden - vooral op kalkrijke bodem - soortenrijk worden.

In de kruidlaag zijn grassen en grasachtige planten als zandzegge, fijn schapengras, gewoon struisgras en de naamgevende grassen buntgras en smal fakkelgras dominant, met daarnaast laagblijvende, eenjarige- en overblijvende kruiden als geel walstro, gewoon biggenkruid, zandhoornbloem en vroegeling.

De moslaag is vaak opvallend aanwezig, met bladmossen als het gesnaveld klauwtjesmos en korstmossen als het klein leermos.

Onderliggende syntaxa in Nederland en VlaanderenBewerken

De klasse van de droge graslanden op zandgrond is in Nederland en Vlaanderen rijk vertegenwoordigd met drie orden.

 • Derivaatgemeenschap van grijs kronkelsteeltje (DG Campylopus infroflexus-[Koelerion-Corynephoretea])
 • Rompgemeenschap van ruig haarmos (RG Polytrichum piliferum-[Corynephorion canaescentis])
 • Rompgemeenschap van zandstruisgras (RG Agrostis vinealis-[Corynephorion canaescentis])
 • Rompgemeenschap van trekrus en Noors mos (RG Juncus squarrosus-Oligotrichum hercynicum-[Corynephorion canaescentis])
 • Rompgemeenschap van eekhoorngras (RG Vulpia bromoides-[Plantagini-Festucion])
 • Rompgemeenschap van gewoon struisgras en gewoon biggekruid (RG Agrostis capillaris-Hypochaeris radicata-[Trifolio-Festucetalia ovinae])
 • Rompgemeenschap van groot schapengras (RG Festuca lemanii-[Trifolio-Festucetalia ovinae])
 • Rompgemeenschap van sint-janskruid (RG Hypericum perforatum-[Trifolio-Festucetalia ovinae])
 • Rompgemeenschap van duinroosje (RG Rosa pimpinellifolia-[Polygalo-Koelerion])
 • Rompgemeenschap van dauwbraam (RG Rubus caesius-[Polygalo-Koelerion])
 • Rompgemeenschap van echt bitterkruid (RG Picris hieracioides-[Corynephorion canaescentis])
 • Rompgemeenschap van zandkweek (RG Elymus athericus-[Cladonio-Koelerietalia])
 • Rompgemeenschap van kruipend stalkruid (RG Ononis spinosa subsp. repens-[Cladonio-Koelerietalia])
 • Rompgemeenschap van duinriet (RG Calamagrostis epigejos-[Cladonio-Koelerietalia])
 • Rompgemeenschap van gewone eikvaren (RG Polypodium vulgare-[Cladonio-Koelerietalia])
 • Rompgemeenschap van vroege haver (RG Aira praecox-[Koelerio-Corynephoretea])
 • Rompgemeenschap van gewoon gaffeltandmos (RG Dicranum scoparium-[Koelerio-Corynephoretea])
 • Rompgemeenschap van cipreswolfsmelk (RG Euphorbia cyparissias-[Koelerio-Corynephoretea])
 • Rompgemeenschap van zandzegge (RG Carex arenaria-[Koelerio-Corynephoretea])
 • Rompgemeenschap van schapenzuring (RG Rumex acetosella-[Koelerio-Corynephoretea/Arrhenatheretalia])
 • Rompgemeenschap van smalle weegbree (RG Plantago lanceolata-[Koelerio-Corynephoretea/Arrhenatheretalia])
 • Rompgemeenschap van jakobskruiskruid (RG Jacobaea vulgaris-[Koelerio-Corynephoretea])

Diagnostische taxa voor Nederland en VlaanderenBewerken

Ken- en differentiërende soorten voor de klasse van de droge graslanden op zandgrond
Kensoort Diff.soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking Afbeelding
Boomlaag
Geen soorten
Struiklaag
Geen soorten
Kruidlaag
kK - geel walstro Galium verum
kK - gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata
kK - zandzegge Carex arenaria
kK - zandhoornbloem Cerastium semidecandrum
kK - vroegeling Erophila verna
kK - kleine leeuwentand Leontodon saxatilis
kK - buntgras Corynephorus canescens
kK - vroege haver Aira praecox
- dK gewone veldbies Luzula campestris t.o.v. de klasse van de pioniergraslanden op gruis- en steenbodems en de klasse van de kalkgraslanden
- dK fijn schapengras Festuca filiformis idem
- dK schapenzuring Rumex acetosella idem
Moslaag
kK - gesnaveld klauwtjesmos Hypnum cupressiforme
kK - grijze bischopsmuts Racomitrium canescens
kK - gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus
kK - klein leermos Peltigera rufescens
- dK gaffeltandmos Dicranum scoparium t.o.v. van de klasse van de pioniergraslanden op gruis- en steenbodems en de klasse van de kalkgraslanden

Zie ookBewerken

Zie de categorie Koelerio-Corynephoretea van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.