Verbond van droge, kalkrijke duingraslanden

verbond uit de fakkelgras-orde

Het verbond van droge, kalkrijke duingraslanden (Polygalo-Koelerion) is een verbond uit de fakkelgras-orde (Cladonio-Koelerietalia). Het verbond omvat zeer soorten- en bloemrijke plantengemeenschappen van droge graslanden op kalkrijke en humusrijke zeeduinen.

Verbond van droge, kalkrijke duingraslanden
Verbond van droge, kalkrijke duingraslanden met ruw vergeet-mij-nietje en zandhoornbloem
Verbond van droge, kalkrijke duingraslanden met ruw vergeet-mij-nietje en zandhoornbloem
Syntaxonomische indeling
Klasse:Koelerio-Corynephoretea
(klasse van droge graslanden op zandgrond)
Orde:Cladonio-Koelerietalia
(fakkelgras-orde)
Verbond
Polygalo-Koelerion
(Boerboom 1960) Weeda, Doing & Schaminée

Naamgeving en codering bewerken

De wetenschappelijke naam Polygalo-Koelerion is afgeleid van de botanische namen van een belangrijke differentiërende soort van dit verbond, de gewone vleugeltjesbloem (Polygala vulgaris), en van een kensoort van de bovenliggende orde, smal fakkelgras (Koeleria macrantha).

Symmorfologie bewerken

De plantengemeenschappen worden gekenmerkt door een vrij dichte, zeer soorten- en bloemrijke kruidlaag met zowel grassen, overblijvende en - minder belangrijk - eenjarige kruidachtige planten. De moslaag kan zeer belangrijk zijn en omvat zowel bladmossen als korstmossen. Een struiklaag kan aanwezig zijn met vooral kleinblijvende dwergstruiken.

Ecologie bewerken

Het verbond van droge, kalkrijke duingraslanden komt voor op kalk- en humushoudende, droog tot matig vochtig duinzand, voornamelijk op de noordhellingen van zeeduinen.

Associaties in Nederland en Vlaanderen bewerken

Het verbond van droge, kalkrijke duingraslanden wordt in Nederland en Vlaanderen vertegenwoordigd door twee associaties.

Diagnostische taxa voor Nederland en Vlaanderen bewerken

Het verbond van droge, kalkrijke duingraslanden heeft voor Nederland en Vlaanderen als belangrijkste kensoorten nachtsilene, echt bitterkruid, scherpe fijnstraal, ruige scheefkelk en driedistel en de mossoorten pluimstaartmos en glanzend etagemos. De naamgevende gewone vleugeltjesbloem is geen kensoort, maar differentieert deze gemeenschap tegenover de andere verbonden in de klasse van droge graslanden op zandgrond, samen met dauwbraam, duinriet, grote tijm, kruipwilg, gewone rolklaver, gewone veldbies, zachte haver, gaffeltandmos en glanzend etagemos.

Ken- en differentiërende soorten voor het verbond van droge, kalkrijke duingraslanden
Kensoort Diff.soort Presentie Triviale naam Botanische naam Opmerking Afbeelding
Boomlaag
Geen soorten
Struiklaag
Geen soorten
Kruidlaag
kV - nachtsilene Silene nutans  
kV - echt bitterkruid Picris hieracioides  
kV - scherpe fijnstraal Erigeron acer in de duinen  
kV - ruige scheefkelk Arabis hirsuta subsp. hirsuta in de duinen  
kV - driedistel Carlina vulgaris in de duinen  
- dV dauwbraam Rubus caesius t.o.v. andere verbonden uit de klasse  
- dV duinriet Calamagrostis epigejos t.o.v. andere verbonden uit de klasse  
- dV gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris t.o.v. andere verbonden uit de klasse  
- dV kruipwilg Salix repens t.o.v. andere verbonden uit de klasse  
- dV glad walstro Galium mollugo t.o.v. andere verbonden uit de klasse  
- dV gewone veldbies Luzula campestris t.o.v. het duinsterretjes-verbond  
- dV gewone rolklaver Lotus corniculatus subsp. corniculatus t.o.v. duinsterretjes-verbond  
- dV grote tijm Thymus pulegioides t.o.v. het duinsterretjes-verbond  
- dV zachte haver Helictotrichon pubescens t.o.v. het duinsterretjes-verbond  
bg - mannetjesereprijs Veronica officinalis  
kO - smal fakkelgras Koeleria macrantha  
kO - ruw vergeet-mij-nietje Myosotis ramosissima  
kO - kruipend stalkruid Ononis repens subsp. procurrens  
kO - duinviooltje Viola curtisii  
kO - kleine steentijm Clinopodium acinos buiten Limburg  
kO - akkerhoornbloem Cerastium arvense ook voor de struisgras-orde  
kO - zandpaardenbloem Taraxacum laevigatum agg. ook voor de struisgras-orde  
kO - veldereprijs Veronica arvensis ook voor de struisgras-orde  
kO - lathyruswikke Vicia lathyroides ook voor de struisgras-orde  
kK - geel walstro Galium verum  
kK - gewoon biggenkruid Hypochaeris radicata  
kK - zandzegge Carex arenaria  
kK - zandhoornbloem Cerastium semidecandrum  
kK - vroegeling Erophila verna  
kK - kleine leeuwentand Leontodon saxatilis  
Moslaag
kV - pluimstaartmos Rhytidiadelphus triquetrus  
kV - glanzend etagemos Hylocomium splendens  
- dV gaffeltandmos Dicranum scoparium t.o.v. het duinsterretjes-verbond  
- dV groot laddermos Pseudoscleropodium purum t.o.v. het duinsterretjes-verbond  
kO - vals rendiermos Cladonia rangiformis  
kO - duinbekermos Cladonia pocillum  
kO - buizerdmos Rhytidium rugosum  
kO - zomersneeuw Cladonia foliacea buiten Limburg  
kO - gevorkt heidestaartje Cladonia furcata ook voor de buntgras-orde  
kO - bleek dikkopmos Brachythecium albicans ook voor de struisgras-orde  
kK - gewoon klauwtjesmos Hypnum cupressiforme  
kK - grijze bisschopsmuts Racomitrium canescens  
kK - gewoon purpersteeltje Ceratodon purpureus  
kK - klein leermos Peltigera rufescens  

Biologische Waarderingskaart bewerken

In de Biologische Waarderingskaart (BWK) van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze associatie opgenomen als Droog duingrasland van kalkrijke milieus (hd).

Dit vegetatietype staat gewaardeerd als 'biologisch zeer waardevol'.

Zie ook bewerken