Autosoom

cellulaire componentAutosomaal
Caryotype.gif

Een autosoom is een chromosoom dat geen geslachtschromosoom (heterosoom) is; bij de mens dus niet het X of Y-chromosoom, maar een van de 22 paar andere chromosomen (het bijvoeglijk naamwoord (adjectief) afgeleid van dit woord is autosomaal). Autosomale eigenschappen zijn eigenschappen die op de autosomen liggen.

Ziekten waarvan de oorzakelijke genen op een autosoom gelegen zijn, vertonen geen geslachtsafhankelijk verdelingspatroon. Bijvoorbeeld, mucoviscidose komt evenveel bij jongens als bij meisjes voor, dit in tegenstelling tot geslachtschromosoom-afhankelijke aandoeningen zoals daltonisme, waar de ziekte zich vaker uit bij jongens, doordat deze slechts één X-chromosoom bezitten.

Zie ook: erfelijke aandoening.