Autosoom

cellulaire componentAutosomaal

Een autosoom is een chromosoom dat geen geslachtschromosoom, geen heterosoom is, bij de mens dus niet het X- of Y-chromosoom, maar een van de 22 paar andere chromosomen is. Het bijvoeglijke naamwoord afgeleid van autosoom is autosomaal. Autosomale eigenschappen zijn eigenschappen die op de autosomen liggen.

Wanneer de genen van een erfelijke aandoening op een autosoom liggen, vertoont die aandoening geen geslachtsafhankelijk verdelingspatroon. Bijvoorbeeld, taaislijmziekte komt evenveel bij jongens als bij meisjes voor, dit in tegenstelling tot geslachtschromosoom-afhankelijke aandoeningen, zoals kleurenblindheid, die meer onder jongens voorkomt, omdat zij maar een X-chromosoom bezitten.