Kanton Mechelen

kieskanton en gerechtelijk kanton in België

Kanton Mechelen is een kanton in de provincie Antwerpen en het arrondissement Mechelen. Het is de bestuurslaag boven die van de desbetreffende gemeenten, tevens is het een gerechtelijk niveau waarbinnen één vredegerecht georganiseerd wordt dat bevoegd is voor de deelnemende gemeenten. Beide types kanton beslaan niet noodzakelijkerwijs hetzelfde territorium.

Gerechtelijk kanton Mechelen

bewerken

Het gerechtelijk kanton Mechelen is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en organiseert een vredegerecht voor de gemeenten Mechelen, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver. Het is gevestigd in de Voochtstraat 7 te Mechelen.

De vrederechter is bevoegd bij gezinsconflicten, onderhoudsgeschillen, voogdij, voorlopige bewindvoering, mede-eigendommen, appartementseigendom, burenhinder ...

Mechelen Supranationaal Nationaal Gerechtelijk gebied Provincie Arrondissement Kanton
Gebied   Europese Unie   België Antwerpen   Antwerpen Antwerpen Mechelen
Sociaal recht Hof van Justitie Hof van Cassatie Arbeidshof Arbeidsrechtbank
Handelsrecht Hof van Beroep Rechtbank van Koophandel Vredegerecht
Burgerlijk recht Rechtbank van eerste aanleg Vredegerecht / Politierechtbank
Strafrecht Hof van Beroep Assisenhof

Kieskanton Mechelen

bewerken

Het kieskanton Mechelen ligt in het provinciedistrict Mechelen, het kiesarrondissement Mechelen-Turnhout en ten slotte de kieskring Antwerpen. Het beslaat de stad Mechelen en de gemeente Willebroek en bestaat uit 78 stembureaus.

Structuur

bewerken
Mechelen Supranationaal Nationaal Gemeenschap Gewest Provincie Arrondissement Provinciedistrict Kanton Gemeente District
Administratief Niveau   Europese Unie   België   Vlaanderen   Antwerpen Mechelen   Mechelen
  Willebroek
-
Bestuur Europese Commissie Belgische regering Vlaamse regering Deputatie Gemeentebestuur Districtscollege
Raad Europees Parlement Kamer van
volksvertegenwoordigers
Vlaams Parlement Provincieraad Gemeenteraad Districtsraad
Kiesomschrijving Nederlands Kiescollege Kieskring Antwerpen Mechelen-Turnhout Mechelen Mechelen Mechelen
Willebroek
-
Verkiezing Europese Federale Vlaamse Provincieraads- Gemeenteraads- Districtsraads-

Uitslagen Verkiezing Vlaams Parlement

bewerken

In 1999 waren er 72.283 stemgerechtigden, in 2004 74.211 en in 2009 nam dit aantal toe tot 76.095. Hiervan brachten respectievelijk 66.094 (1999), 67.756 (2004) en 69.418 (2009) een stem uit.

Partij 1999 2004 2009
PVDA 0,78% 0,46% 1,05%
Agalev / Groen! / Groen! 11,82% 7,64% 7,23%
SP / sp.a-Spirit / sp.a 18,53% 21,35% 20,89%
VU-iD21 / sp.a-Spirit / SLP 7,63% 0,88%
VU-iD21 / CD&V-N-VA / N-VA 21,08% 13,97%
CVP / CD&V-N-VA / CD&V 17,26% 17,74%
Vivant / VLD-Vivant / Open Vld 1,92% 16,71% 13,61%
VLD / VLD-Vivant / Open Vld 17,03%
VLD / VLD-Vivant / LDD 5,06%
Vlaams Blok / Vlaams Belang 23,99% 31,24% 18,73%
Andere Partijen 1,04% 1,53% 0,84%
Blanco of Ongeldig 4,08% 4,45% 4,58%
  Zie ook: provinciedistrict Mechelen voor verkiezingsuitslagen provincieraad