Wikipedia:Omgaan met diva's

Dit is een essay. De pagina beschrijft niet een officiële regel of richtlijn, maar geeft enkel de mening weer van de auteur(s). Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.
Zie WP:DIVA
Notendop Deze pagina in een notendop: Diva's of haantjes zijn bewerkers, veelal mannelijk, die snel verongelijkt gedrag vertonen of dreigen het project te verlaten. Laat ze gaan en moedig ze niet aan door steunbetuigingen.
Uitbundig geklede diva's kunnen in het echte leven het aanzien waard zijn, maar op Wikipedia kunnen ze problematisch zijn.

Een diva of haantje op Wikipedia is een ervaren, langer bijdragende gebruiker die gelooft dat hij of zij belangrijker is dan andere gebruikers en constant zoekt naar bevestiging van die overtuiging. Deze bevestiging wordt vaak gezocht door het project beledigd te verlaten (door {{wikibreak}} of {{vertrokken}} op de gebruikers- of overlegpagina te zetten). Het (tijdelijke) vertrek wordt voorafgegaan door een tirade over het punt waarop de diva geen gelijk kreeg, met als doel veel opschudding te veroorzaken onder andere gebruikers. De tirade en het vertrek trekken een vloedgolf van "kom alsjeblieft terug"-berichtjes en steunbetuigingen aan op de overlegpagina van de diva. Dit is precies waar het haantje op hoopte: bevestiging en steun. Daarna kan de diva triomfantelijk terugkeren op het project, tenminste: tot het volgende meningsverschil waarin hij/zij geen gelijk krijgt.[1]

Hoe een diva te herkennen bewerken

De volgende dingen kunnen erop wijzen dat je met een diva van doen hebt:

  • De gebruiker zoekt kleine meningsverschillen op en verkondigt daarin luidkeels zijn/haar mening. Er is geen kwestie te onbelangrijk of marginaal voor een diva: het doel is niet verdere opbouw van het project maar de eigen status en het eigen gelijk bevestigd te zien.
  • Diva's scheppen graag op over hun bijdragen aan het project, bijvoorbeeld door links naar hun editcount te geven. Een diva wil dat andere gebruikers denken dat hij/zij onmisbaar is voor het project en zal daarom voortdurend de eigen waarde voor het project onder de aandacht proberen te brengen. Door de eigen waarde te benadrukken, benadrukken ze impliciet ook dat de opponenten "minder" waarde hebben, wat een vorm van zelfbevestiging is.
  • Diva's hebben vaak lange opsommingen van hun bijdragen op hun gebruikerspagina. Op de gebruikerspagina van een diva is ook vaak een prominente plek voor bedankjes en steunbetuigingen van anderen ingericht.
  • Diva's zijn vaak te herkennen aan herhaaldelijke dreigementen zich geheel of gedeeltelijk van het project "terug te trekken". Dit is het belangrijkste wapen van de diva, dat de diva zo veel mogelijk probeert in te zetten. Hoewel diva's vaak vertrekken, blijven ze nooit lang weg, meestal niet langer dan een paar dagen. De diva zal de terugkomst echter zo lang mogelijk verborgen proberen te houden voor anderen, zodat de steunbetuigingen zo lang mogelijk aan kunnen houden. Hoewel een diva met slaande trom vertrekt, is de terugkomst meestal onopvallend.

Hoe met een diva om te gaan bewerken

Net als trollen, zijn diva's uit op aandacht. In tegenstelling tot trollen, die vooral destructief zijn, zijn diva's vaak productieve en constructieve gebruikers.

Het verschil met andere constructieve gebruikers is dat diva's hun bijdragen aan het project als een wapen gebruiken tegen anderen. Voor diva's is het constructief bijdragen aan het project zelf niet een doel, maar een manier om bevestiging en macht te verwerven. Een diva beschouwt zijn/haar bijdragen als ruilmiddel, dat ingezet wordt om in discussies met wat de diva als "mindere gebruikers" ziet gelijk te krijgen. De eigen bijdragen werken ten tweede ook als ruilmiddel voor steunbetuigingen tijdens de momenten dat de diva geheel of gedeeltelijk "vertrokken" is.

De beste manier om met diva's om te gaan, is hun tirades en aandachtszoekerij te negeren. Als een diva zich verongelijkt uit een discussie of deel van het project terugtrekt, laat hem/haar gaan. Verzoeken te blijven, versterken de vicieuze cirkel en geven de diva het gevoel dat zijn/haar tactieken zin hebben. De diva zal dan zeker binnen een paar maanden opnieuw in een verongelijkte bui "vertrekken". Wanneer je ze het beste wenst en laat gaan, zullen ze sneller terugkomen, meestal met een verbeterde instelling. Een diva die geen bevestiging krijgt, zal zich snel realiseren dat hij/zij niet zoveel belangrijker is dan andere gebruikers als hij/zij dacht. Een enkele gebruiker is in een project met de omvang van Wikipedia nooit onmisbaar.

Een diva zal vrijwel altijd terugkomen na vertrek, omdat de gezochte bevestiging alleen op het project gevonden kan worden. Zelfs als een diva voorgoed weg blijft, zal de leeg gevallen plek snel worden ingenomen door andere gebruikers die niet zoveel aandacht en energie van anderen vergen. Gebruikers wier doel het niet is om zichzelf te promoten en bevestigen, maar het project vooruit te brengen.

Zie ook bewerken

  1. Bij gebruik van de term diva, en de eigenschappen die er in dit artikel aan worden verbonden, moet de kanttekening worden geplaatst dat zowel het gedrag als de omschrijving bij Wikipedia vooral op gebruikers van het mannelijke geslacht betrekking heeft