Wikipedia:Oude koeien

Overzicht beheerpagina's
Dit is een essay. De pagina beschrijft niet een officiële regel of richtlijn, maar geeft enkel de mening weer van de auteur(s). Voel je vrij om aanpassingen te maken of erover te discussiëren op de overlegpagina.
Oude koeien laat je best in de sloot staan. Daar staan ze goed.

Op Wikipedia worden al je bijdragen opgeslagen. Ook elke bewerking die terug wordt gedraaid, zij het op een artikel of op een overlegpagina, wordt bewaard in de bewerkingsgeschiedenis van die pagina. Dat is nuttig omdat daardoor te allen tijde achterhaald kan worden wie welke bijdrage leverde. Het kan echter ook tegen je werken. Het is niet ongewoon dat geregistreerde gebruikers, maar soms ook anonieme gebruikers deze bewerkingsgeschiedenis gebruiken om oude koeien uit de sloot te halen. Het is dan ook aan te raden om altijd in het achterhoofd te houden dat alles wat je doet tegen je gebruikt kan worden en dat het waarschijnlijk is dat dat vroeger of later ook zal gebeuren.

Werksfeer bewerken

Wikipedia wordt opgebouwd in een samenwerkingsverband tussen vrijwilligers. Het komt de werksfeer ten goede als dit gebeurt in combinatie met wederzijds respect voor elkaar. Het oprakelen van oude problemen kan die werksfeer nadelig beïnvloeden. Als je van plan bent om een oude koe uit de sloot te halen, vraag je dan vooraf af of het in het belang van de (opbouw van de) encyclopedie wenselijk is dat een oude kwestie opnieuw ter discussie gesteld wordt. Bedenk je dat het als vervelend kan worden ervaren en dat met het oprakelen van oud zeer oude wonden opengereten kunnen worden. Dit kan de collegialiteit nadelig beïnvloeden en niet zelden beperkt de reikwijdte van deze invloed zich niet tot de gebruikers waar het probleem specifiek betrekking op heeft.

Verschijningsvormen bewerken

Een van de mogelijke gevolgen van het gegeven dat alles bewaard wordt is dat het tegen je gebruikt kan worden wanneer je je aanmeldt als moderator of kandidaat stelt voor een andere functie (Arbitragecommissie, Checkuser, OTRS...). Aangezien de mogelijkheid bestaat om een uitgebrachte stem toe te lichten en er ook van die mogelijkheid gebruik gemaakt wordt, is de kans groot dat er vroeger of later iemand zal aanhalen dat je een x-aantal jaar geleden een bewerking deed die volgens die persoon niet door de beugel kon en de persoon je die bewerking nog altijd kwalijk neemt. Of je je daarna uitsluitend goed gedragen hebt en geen van je bewerkingen ook maar op enige weerstand stuitte, zelfs niet van die specifieke gebruiker, heeft geen enkele invloed op het standpunt van die gebruiker.

Een andere mogelijkheid betreft pogingen van medediscussianten om je onderuit te halen in discussie door middel van het uit de sloot halen van oude koeien. Jouw oordeelvaardigheid of kredietwaardigheid zal in zulke gevallen in twijfel getrokken kunnen worden door een of meerdere zaken uit het verleden op te rakelen waaruit zou moeten blijken dat uw oordeel in een bepaalde discussie niet of minder van belang is of dat uw motiveringen om aan de discussie deel te nemen dubieus zijn.

Verweer bewerken

Er bestaat geen succesvolle methode om je te verweren tegen het levend houden van oude koeien anders dan het te negeren. Daardoor ook is het juist zo'n doeltreffend middel. De kans is zelfs reëel dat je jezelf nog meer in problemen brengt door je ertegen proberen te verweren, aangezien op dat moment ook weer geldt dat alles wat je zegt tegen je gebruikt kan worden.

Tips en suggesties bewerken

  • Ga uit van goede wil
  • Wees collegiaal
  • Laat de kwestie rusten. Als je echt ergens mee zit, praat het dan uit met die ander. Ga niet onnodig zitten oprakelen in discussies die niet direct verband houden met de kwestie maar praat het op een ander moment rustig uit.
  • Ga niet stoken tussen twee mensen wanneer je weet dat er sprake is van oud zeer.
  • Ga, als het enigszins kan, niet in op pogingen om oude zaken op te rakelen. Negeer echter niet botweg uw discussiepartner, aangezien het niet onwaarschijnlijk is dat dit leidt tot meer wrevel tussen u beiden.

Zie ook bewerken

Externe links bewerken