Wapen van Oud Beets

Het wapen van Oud Beets is het wapen van de Nederlandse buurtschap Oud Beets, in de Friese gemeente Opsterland. Het wapen werd in 2000 geregistreerd.[1]

Wapen van Oud Beets

Beschrijving

bewerken

De blazoenering van het wapen luidt als volgt:

Gegolfd doorsneden: I in goud drie groene linkerschuinbalken; II in rood een gouden klok, aan weerszijden vergezeld van een gouden lelie.[2]

De heraldische kleuren zijn: goud (goud), sinopel (groen) en keel (rood).

Symboliek

bewerken
  • Gouden en groene schuinbalken: verwijzen naar het grondgebruik en de verkaveling van Oud Beets. Het goud verwijst naar de zandgrond en graan. Het groen duidt op de graslanden.[3]
  • Rood veld: ontleend aan de wapens van de plaatselijke vooraanstaande families waarbij rood een dominante kleur is. Dit is onder meer het geval bij de families Fockens, Lycklama à Nijeholt, Van Lynden en Van Boelens. De golvende rand verwijst naar het deel Beets in de plaatsnaam wat duidt op een beek. Dit betreft het Koningsdiep.[3]
  • Gouden klok: symbool voor de "Beetster Brommers". Dit zijn twee kerkklokken uit 1482 en 1520 die na de afbraak van de plaatselijke Adelskerk overgebracht zijn naar Museum Opsterland in Gorredijk.[3]
  • Gouden fleurs de lis: ontleend aan het wapen van de familie Lycklama à Nijeholt. Tevens is de lis een plant die in het gebied rond Oud Beets veel voorkomt.[3]

Zie ook

bewerken