Het wapen van Boer is het dorpswapen van het Nederlandse dorp Boer, in de Friese gemeente Waadhoeke. Het wapen werd in 2005 geregistreerd.[1]

Wapen van Boer

Beschrijving

bewerken

De blazoenering van het wapen in het Fries luidt als volgt:

yn goud in blauwe weagjende skeanbalke, belein mei in sulveren ielstekker (elger); de weagjende skeanbalke boppe beselskippe fan in reade roas en ûnder fan in griene klaver.[2]

De Nederlandse vertaling luidt als volgt:

in goud een blauwe golvende schuinbalk, belegd met een zilveren palingsteker (elger); de golvende schuinbalk boven vergezeld van een rode roos en onder van een groene klaver.

De heraldische kleuren zijn: goud (goud), azuur (blauw), zilver (zilver), keel (rood) en sinopel (groen).

Symboliek

bewerken
  • Blauwe schuinbalk: beeldt de stroom de Ried uit waar het dorp aan gelegen is.[2]
  • Roos: afkomstig uit het oude en het nieuwe wapen van Franekeradeel, de gemeente waar het dorp tot behoorde.[2]
  • Klaverblad: staat symbool voor het agrarische karakter van het dorp.[2]
  • Elger: verwijst naar de familie Elgersma die bij het dorp een state bewoonde. Tevens duidt de elger op het vissen op paling in de Ried.[2]
  • Kleurstelling: eveneens ontleend aan het oude wapen van Franekeradeel.[2]

Zie ook

bewerken