Wapen van Roodhuis

Het wapen van Roodhuis is het dorpswapen van het Nederlandse dorp Roodhuis, in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân. Het wapen werd in 2001 geregistreerd.[1]

Wapen van Roodhuis

Beschrijving

bewerken

De blazoenering van het wapen in het Fries luidt als volgt:

yn sulver in blau krús en oer alles hinne in read hûs yn de foarm fan in boereskuorre fan siden sjoen; in grien skyldhaad, belein mei in omkearde gouden keper, útgeande fan de boppeside fan it skyld, de trochsnijingsline reitsjend.[2]

De Nederlandse vertaling luidt als volgt:

in zilver een blauw kruis en over alles heen een rood huis in de vorm van een boerenschuur van de zijkant gezien; een groen schildhoofd, belegd met een omgekeerde gouden keper, uitgaande van de bovenzijde van het schild, de doorsnijdingslijn rakend.

De heraldische kleuren zijn: zilver (zilver), azuur (blauw), keel (rood), sinopel (groen) en goud (goud).

Symboliek

bewerken

Zie ook

bewerken