Het wapen van Wier is het dorpswapen van het Nederlandse dorp Wier, in de Friese gemeente Waadhoeke. Het wapen werd in 2007 geregistreerd.[1]

Wapen van Wier

Beschrijving

bewerken

De blazoenering van het wapen in het Fries luidt als volgt:

yn blau in griene, út de skyldfoet opriizjende terp, mei dêroerhinne twa gouden weetieren mei elts twa blêdden en pleatst as in V; yn it skyldhaad, tusken de ieren in ôfskuorde liuwekop fan goud.[2]

De Nederlandse vertaling luidt als volgt:

in blauw een groene, uit de schildvoet oprijzende terp, met daaroverheen twee gouden tarwearen met elk twee bladeren en geplaatst als een V; in het schildhoofd, tussen de aren een afgescheurde leeuwenkop van goud.

De heraldische kleuren zijn: azuur (blauw), sinopel (groen) en goud (goud).

Symboliek

bewerken
  • Heuvel: duidt op een terp, hetgeen de plaatsnaam "wier" ook letterlijk betekent.[2]
  • Leeuwenkop: ontleend aan het oude wapen van het geslacht Lauta dat in het dorp een stins bewoonde.[2]
  • Tarwearen: eveneens als pars pro toto voor de korenschoof afkomstig uit het wapen van de familie Lauta. Tevens staan ze voor de landbouw in de omgeving van het dorp.[2]

Zie ook

bewerken