Hoofdmenu openen

In de groepentheorie, een deelgebied van de wiskunde, is de speciale unitaire groep van graad n, genoteerd als SU(n), de groep van n×n unitaire matrices met determinant 1. De groepsbewerking is die van de matrixvermenigvuldiging. De speciale unitaire groep is een deelgroep van de unitaire groep U(n), die uit n×n unitaire matrices bestaat, die zelf weer een deelgroep is van de algemene lineaire groep GL(n, C).

De SU(n) groepen vinden een brede toepassing in het standaardmodel in de natuurkunde, speciaal SU(2) in de elektro-zwakke interactie en SU(3) in de kwantumchromodynamica.

Het simpelste geval, SU(1), is de triviale groep, die slechts een enkel element heeft. De groep SU(2) is isomorf met de groep van de quaternionen met absolute waarde gelijk aan 1, en zijn dus diffeomorf met de 3-sfeer. Aangezien eenheids quaternionen worden gebruikt om rotaties in de driedimensionale ruimte weer te geven, hebben we een surjectief homomorfisme van SU(2) met de rotatiegroep SO(3), wiens kern gelijk is aan .

EigenschappenBewerken

De speciale unitaire groep SU(n) is een reële matrix Lie-groep van dimensie n2 − 1. Topologisch is de speciale unitaire groep compact en enkelvoudig samenhangend. Algebraïsch is het een enkelvoudige Lie-groep (dit betekent dat zijn Lie-algebra simpel is; zie onder). Het centrum van SU(n) is isomorf met de cyclische groep Zn. De uitwendige automorfismegroep, voor n ≥ 3, is Z2, terwijl de buiten automorfismegroep voor SU(2) de triviale groep is.

De SU(n) algebra wordt gegenereerd door n2 operatoren, die voldoen aan de commutator relatie (voor i,j,k,l = 1, 2, ..., n)

 

In aanvulling hierop moet de operator

 

voldoen aan

 

wat impliceert dat het aantal onafhankelijke generatoren van SU(n) n2−1 is.[1]

SU(2)Bewerken

Een algemene SU(2) matrix heeft de vorm

 

Let op   in de tweede rij van de hierboven afgebeelde matrix staat voor de complexe conjugatie operatie en zijn a en b complexe getallen die voldoen aan

 .

In de definiërende representatie zijn de generatoren   proportioneel aan de Pauli-matrices   via:

 

waar:

 

Merk op dat alle generatoren, zoals vereist spoorloze Hermitische matrices zijn.

De structuurconstanten voor SU(2) worden gedefinieerd door het Levi-Civita-symbool

 

De rest kan worden bepaald door antisymmetrie. Alle d-waarden verdwijnen.

SU(3)Bewerken

De generatoren van SU(3), T, worden in de definiërende representatie gegeven door:

 

waar  , de Gell-Mann-matrices het SU(3) analogon is van de Pauli-matrix voor SU(2):

     
     
   

Merk op dat dit, zoals vereist, allen spoorloze Hermitische matrices zijn.

Dit gehoorzaamt aan de relaties

  •  
waar de f's, zoals eerder gedefinieerd, de structuurconstanten zijn. De waarden worden gegeven door
 
 
 

De d's hebben de waarden:

 
 
 

ReferentiesBewerken

  1. R.R. Puri, Mathematical Methods of Quantum Optics (Wiskundige methoden van de kwantumoptica), Springer, 2001.