Speciale unitaire groep

In de groepentheorie, een deelgebied van de wiskunde, is de speciale unitaire groep van graad , genoteerd als , de groep van unitaire -matrices met determinant 1. De groepsbewerking is die van de matrixvermenigvuldiging. De speciale unitaire groep is een deelgroep van de unitaire groep van unitaire -matrices, die zelf weer een deelgroep is van de algemene lineaire groep .

De groepen vinden een brede toepassing in het standaardmodel in de natuurkunde, speciaal de in de elektro-zwakke interactie en in de kwantumchromodynamica.

Het simpelste geval, , is de triviale groep, die slechts één enkel element heeft. De groep is isomorf met de groep van de quaternionen met absolute waarde gelijk aan 1, en zijn dus diffeomorf met de 3-sfeer. Aangezien eenheidsquaternionen worden gebruikt om rotaties in de driedimensionale ruimte weer te geven, hebben we een surjectief homomorfisme van met de rotatiegroep , waarvan de kern gelijk is aan .

Eigenschappen bewerken

De speciale unitaire groep   is een reële matrix lie-groep van dimensie  . Topologisch is de speciale unitaire groep compact en enkelvoudig samenhangend. Algebraïsch is het een enkelvoudige lie-groep (dit betekent dat zijn lie-algebra enkelvoudig is; zie onder). Het centrum van   is isomorf met de cyclische groep  . De uitwendige automorfismegroep, voor  , is  , terwijl de buiten automorfismegroep voor   de triviale groep is.

De   wordt als algebra gegenereerd door   operatoren die voor   voldoen aan de commutatorrelatie

 

In aanvulling hierop moet de operator

 

voldoen aan

 ,

wat impliceert dat het aantal onafhankelijke generatoren van   gelijk is aan  .[1]

SU(2) bewerken

Een algemene  -matrix heeft de vorm

 ,

waarin   staat voor de complex geconjugeerde en   en   complexe getallen zijn met

 

In de definiërende representatie zijn de generatoren   proportioneel aan de Pauli-matrices   via:

 

waarin:

 

Merk op dat alle generatoren, zoals vereist spoorloze hermitische matrices zijn.

De structuurconstanten voor   worden gedefinieerd door het Levi-Civita-symbool

 

De rest kan worden bepaald door antisymmetrie. Alle  -waarden verdwijnen.

SU(3) bewerken

De generatoren   van   worden in de definiërende representatie gegeven door:

 

waarin de Gell-Mann-matrices   voor   het analogon zijn van de pauli-matrix voor  :

     
     
   

Merk op dat alle generatoren, zoals vereist spoorloze hermitische matrices zijn.

Dit voldoet aan de relaties

 

waarin de structuurconstanten worden gegeven door

 
 
 

De  -waarden zijn:

 
 
 

Referenties bewerken

  1. R.R. Puri, Mathematical Methods of Quantum Optics (Wiskundige methoden van de kwantumoptica), Springer, 2001.