Unitaire matrix

In de lineaire algebra is een unitaire matrix een complexe vierkante matrix waarvoor geldt dat

Daarin is de hermitisch toegevoegde matrix van en de eenheidsmatrix.

Merk op dat deze voorwaarde inhoudt dat een matrix unitair is dan en slechts dan als hij een inverse heeft die gelijk is aan haar geconjugeerde getransponeerde matrix

Een unitaire matrix waarvan alle elementen reëel zijn, is een orthogonale matrix. Evenals een orthogonale matrix bewaart ook unitaire matrix het inwendig product, immers voor van de orde en het standaard inwendig product op is:

voor alle complexe vectoren en . Verder zijn de volgende voorwaarden equivalent:

  1. is unitair
  2. is unitair
  3. De kolommen van vormen een orthonormale basis van met respect tot dit inwendig product
  4. De rijen van vormen een orthonormale basis van met respect tot dit inwendig product
  5. is een isometrie met respect tot de norm van dit inwendig product.

EigenwaardenBewerken

Uit de eigenschap van isometrie volgt dat alle eigenwaarden van een unitaire matrix complexe getallen zijn met absolute waarde gelijk aan 1. De eigenwaarden liggen dus op de eenheidscirkel in het complexe vlak. Voor de eigenwaarde   met bijbehorende eigenvector   geldt namelijk:

 ,

dus

 .

De reële eigenwaarden van een unitaire matrix kunnen dus alleen de getallen +1 en –1 zijn. Aangezien de complexe eigenwaarden in paren geconjugeerde waarden voorkomen, heeft een unitaire matrix van oneven orde ten minste een reële eigenwaarde +1 of –1.

DeterminantBewerken

Evenals de eigenwaarden heeft ook de determinant van een unitaire matrix de absolute waarde 1, want:

 
 .

Normaliteit en diagonaliseerbaarheidBewerken

Alle unitaire matrices zijn normaal, waardoor de spectraalstelling op de unitaire matrices van toepassing is. Elke unitaire matrix   heeft dus een decompositie van de vorm

 

waarin   unitair is, en   diagonaal en unitair is.

Unitaire groepBewerken

Voor elke n vormt de verzameling van alle unitaire matrices van orde n, uitgerust met de operatie matrixvermenigvuldiging, een groep, de unitaire groep.

GeneralisatieBewerken

Bij uitbreiding kan men ook unitaire operatoren definiëren op een Hilbertruimte. Een belangrijke eigenschap van unitaire operatoren en matrices is dat zij als operator op een vector de norm van die vector niet veranderen:

 .

Zie ookBewerken