In de wiskunde is de unitaire groep van graad , aangeduid met , de groep van unitaire matrices, met de groepsbewerking matrixvermenigvuldiging. De unitaire groep is een ondergroep van de algemene lineaire groep .

In het simpele geval dat , correspondeert de groep met de cirkelgroep, bestaande uit alle complexe getallen met absolute waarde 1 onder vermenigvuldiging. Alle unitaire groepen bevatten kopieën van deze groep.

De unitaire groep is een echte lie-groep van dimensie . De lie-algebra van bestaat uit complexe scheef-Hermitische matrices, met de lie-haak gegeven door de commutator.

De algemene unitaire groep, ook wel de groep van unitaire gelijkenissen genoemd, bestaat uit alle matrices zodanig dat een ander veelvoud van de identiteitsmatrix is dan de nulmatrix, en alleen het product is van de unitaire groep met de groep van alle positieve veelvouden van de identiteitsmatrix.

Voorbeeld Bewerken

Bronvermelding Bewerken