Onder absolute waarde of modulus van een reëel getal of andere grootheid verstaat men in het algemeen de lengte of grootte daarvan, daarmee afziend van andere eigenschappen, zoals teken of richting. Men kan ook zeggen dat met de absolute waarde wordt aangegeven hoe ver dat reële getal van nul afligt.

In de wiskunde noteert men een absolute waarde door het argument tussen twee verticale strepen te zetten: .

Gewone absolute waarde bewerken

Reële getallen bewerken

De absolute waarde van een reëel getal  , aangegeven door  , of ook door  , is   zelf als   een positief getal is en   als   een negatief getal is. De absolute waarde is dus altijd positief of 0. Om precies te zijn:

 

Eigenschappen bewerken

  •  
  •  
  •  
  •  

Voorbeelden bewerken

  •  
  •  

Met behulp van de absolute waarde kan men schrijven:

 

Dit berust op het feit dat de vierkantswortel gedefinieerd is als een niet-negatief getal.

Complexe getallen bewerken

De definitie voor reële getallen laat zich uitbreiden naar complexe getallen. De absolute waarde of modulus van een complex getal  , aangegeven door   of ook door  , is gedefinieerd als:

 .

Hierbij is   de notatie voor de complex geconjugeerde van  .

De waarde   kan worden gevisualiseerd als de lengte van de vector z in het complexe vlak. Deze wordt berekend met de stelling van Pythagoras.

Gegeneraliseerde absolute waarde bewerken

Een gegeneraliseerde absolute waarde op een integriteitsgebied   is een afbeelding   van   naar   zo dat:

  •  
  •  
  •  
  •  

Hieruit kan via   worden afgeleid dat  .

De p-adische norm is voor alle priemgetallen gedefinieerd en is een gegeneraliseerde absolute waarde op de rationale getallen.

Triviale absolute waarde bewerken

De triviale absolute waarde is gedefinieerd door   als   en   als  .

Deze induceert de discrete metriek.

Equivalentie van absolute waarden bewerken

Twee absolute waarden   en   op een verzameling   zijn equivalent als  .

Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Absolute value op Wikimedia Commons.