Hallo Jpmhk, en welkom op de Nederlandstalige Wikipedia!
Vlag van het Verenigd Koninkrijk Welcome message in English

Hartelijk dank voor je belangstelling voor Wikipedia! We werken hier aan het ideaal van een vrij beschikbare, vrij bewerkbare, volledige en neutrale gemeenschapsencyclopedie. We waarderen het enorm als ook jij hieraan wilt bijdragen!

De Nederlandstalige Wikipedia is sinds 19 juni 2001 online en telt inmiddels 2.098.405 artikelen. In de loop van de jaren zijn er voor het schrijven of bewerken van artikelen en voor de onderlinge samenwerking een aantal uitgangspunten en richtlijnen geformuleerd. Neem die als nieuwkomer ter harte. Lees ook eerst even de informatie in dit venster voordat je aan de slag gaat. Geen van de richtlijnen heeft kracht van wet, want Wikipedia is en blijft vóór alles vrij bewerkbaar, maar een beetje houvast voordat je in het diepe springt kan nooit kwaad.

Signature button.pngDeze pagina, die nu op je scherm staat, is trouwens je persoonlijke overlegpagina, de plaats waar je berichten van andere Wikipedianen ontvangt en ze kunt beantwoorden. Iedere gebruiker heeft zo'n pagina. Wil je een nieuw overleg met iemand anders beginnen, dan kan dat dus op zijn of haar overlegpagina. Sluit je bijdragen op overlegpagina's altijd af met vier tildes, dus zo: ~~~~. Een druk op de handtekeningknop (zie afbeelding) heeft hetzelfde effect: je bericht wordt automatisch ondertekend met je gebruikersnaam en de datum en tijd waarop je je boodschap voltooide. Versturen doe je met de knop "Wijzigingen publiceren".

Advocaat (beroep)Bewerken

Beste Jpmhk, u haalde in het artikel Advocaat (beroep) vrij veel informatie weg. Hoewel het artikel vast wel verbetering kan gebruiken, is het op Wikipedia gebruikelijk om wijzigingen (zeker grotere wijzigingen) toe te lichten in de samenvattingsregel onder het bewerkingsveld, zodat wijzigingencontroleurs en anderen uw gedachtegang kunnen volgen. Wanneer de samenvattingsregel onvoldoende ruimte biedt, of wanneer te verwachten valt dat een beoogde wijziging op kritiek zal stuiten, is het ook mogelijk de overlegpagina van het artikel te gebruiken om een uitgebreidere toelichting te geven of eerst een wijzigingsvoorstel te doen, waarop anderen dan kunnen reageren.

Vanwege het schrappen van vrij veel informatie heb ik om bovenstaande reden uw bewerking vooralsnog ongedaan gemaakt. Ik hoop op uw begrip.

Prettige voortzetting en vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 13 dec 2014 04:36 (CET)

Eerlijk gezegd weet ik niet wat mij nu overkomt. Ik ben onvoldoende met wikipedia vertrouwd om de door u aangehaalde gang van zaken te kennen of te begrijpen. Er is bij mij trouwens enkele geen behoefte daarvoor de kennis op te doen, omdat ik daarvoor te weinig actief ben. Ik bewerk al vanaf het bestaan van wikipedia artikelen als ik tijdens het lezen daarvan of fouten constateer of zie dat de toelichting te amateuristisch, niet to the point of voor lezers van het onderwerp verwarrend is. Alleen de laatste keer moest ik voor het eerst inloggen en daarvoor een naam aanmaken. Het gevolg is dat ik meteen terecht wordt gewezen. Het was misschien verstandiger geweest dat u in plaats van kritiek te spuien op mijn werkwijze (als amateur-wiki-auteur), mij had gevraagd naar de reden van de wijzigingen. Ik neem aan dat u hebt kunnen vaststellen dat ik nog geen wiki record had. M.a.w. het had allemaal wat sympathieker gekund. Als u trouwens de moeite had genomen mijn wijzigingen met de orginele tekst te vergelijken, had u kunnen vaststellen dat de correcties geen afbreuk doen aan de eerdere tekst en deze alleen maar duidelijker maakte. Ik begrijp dat u een vrijwillige "controleur" bent. Kennelijk zijn dat mensen die Wiki in de gaten houden en de kwaliteit van Wiki als een soort politieman bewaken. Ik vrees echter dat u op deze manier het tegendeel bereikt. Ik zal mij de volgende keer weer in anonimiteit terugtrekken uit vrees weer nieuwe politiemannen tegeh het lijf te lopen. Tot slot wil ik u er op wijzen dat ik hoogleraar ben aan een juridische faculteit.

Ik zag wel dat u helder formuleerde, maar ook dat er nogal wat informatie was verdwenen. Omdat zoiets vrij vaak gebeurt zonder duidelijke reden, ben ik met u in overleg getreden. Wanneer het, zoals bij sommigen, puur vandalisme of geklieder of onnozelheid betreft, doe ik dat niet, maar in uw geval zag ik dat het anders lag en heb ik u dus vriendelijk gevraagd dergelijke grotere wijzigingen voortaan toe te lichten, zodat de reden ervan voor controleurs beter te begrijpen valt. Ik heb er vandaag echter langer naar gekeken en na nauwkeurige herlezing moet ik toch beamen dat u de tekst op diverse punten verbeterd had en dat de gedetailleerde cijfers die u gewist had inderdaad wel gemist konden worden. Ik voeg er nog aan toe dat terugtrekking in de anonimiteit er eerder toe zal leiden dat uw wijzigingen nog sneller en nog kritischer gecontroleerd en beoordeeld zullen worden. De slechtste wijzigingen zijn namelijk afkomstig van gebruikers zonder account. Het is maar dat u het weet. Overigens durf ik te stellen dat 98% van mijn terugdraaiingen terecht is, maar ik ben niet feilloos. Ik dank u voor het bondiger maken en verbeteren van de tekst, en wens u nog een plezierige dag. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 29 dec 2014 21:25 (CET)

Kan ik u ook voordragen voor onmiddellijke verwijdering als moderator?

Ik zou een beetje vriendelijker doen tegen Erik als ik u was. Allereerst is hij geen moderator (dus voordragen voor verwijdering heeft geen zin). Bovendien doet hij een keurige poging om u te helpen! vr groet Saschaporsche (overleg) 29 dec 2014 23:03 (CET)

Konings (auto)Bewerken

De "Konings 600", ook "Konings 4 HK", is een in 1898 in de plaats Swalmen nabij Roermond door Peter Konings samen met zijn vader Michael ontwikkelde auto. Het betrof het derde Nederlandse automerk, na de Simplex-auto en de door de firma Trompenburg ontwikkelde Spyker. Aan de ontwikkeling van de auto is door de Amsterdamse koopman Ferdinand Anderheggen bijgedragen. Voor het testrijden van het eerste voor de handel bestemde exemplaar werd op 14 april 1902 toestemming verleend door de toenmalige Minister van Waterstaat met als bijzondere voorwaarde dat niet sneller dan 20 km per uur mocht worden gereden. De productie is in 1904 gestaakt toen bleek dat er in Frankrijk en België verschillende automobielfabrikanten kort na elkaar failliet gingen en zware concurrentie dreigde van de in serie geproduceerde auto's uit Amerika. Het bedrijf van Konings bestaat nog steeds en is in 2015 onderdeel geworden van de VDL Groep, waarvan VDL Nedcar als producent van de Mini deel uitmaakt.


Ik begrijp niet waarom dit een onderwerp is dat onmiddellijk verwijderd moet worden. De informatie is zinnig en zeker in Limburg niet geheel onbekend. De pers heeft er herhaaldelijk aandacht aan besteed en ik lees er zojuist over in een proefschrift uit 1969. Aan dit proefschrift ontleen ik de informatie, De persoon Anderheggen wordt zelfs in de duitse wikipaedia met (deze) auto in verband gebracht. Ook op de website van VDL Nedcar wordt deze informatie gegeven.

  • Ik heb de onmiddellijke verwijdering (voorgesteld door iemand anders) omgezet in 14 dagen beoordelingstijd. Onmiddellijke verwijdering was inderdaad onterecht. Vriendelijke groet, ErikvanB (overleg) 29 dec 2014 21:52 (CET)


Kan ik u ook voordragen voor onmiddellijke verwijdering als moderator?

Ik zou een beetje vriendelijker doen tegen Erik als ik u was. Allereerst is hij geen moderator (dus voordragen voor verwijdering heeft geen zin). Bovendien doet hij een keurige poging om u te helpen! vr groet Saschaporsche (overleg) 29 dec 2014 23:03 (CET)
Meneer Jpmhk, u weet niet half hoe lief ik ben. ErikvanB (overleg) 30 dec 2014 01:24 (CET)

Ik heb twee bijdragen geleverd, die vrijwel meteen door ErikvanB werden afgestraft. Kort daarna werd de afstraffing deels ongedaan gemaakt! Het zal allemaal wel correct zijn en passen binnen jullie conventies. Mijn opmerking is daarom sarcastisch bedoeld. Misschien dat jullie eens willen denken over het navolgende. De conventies van Wikipedia zijn voornamelijk bekend bij de vaste medewerkers. Degene die incidenteel een bijdrage levert kost het (te) veel moeite zich in die conventies uitvoerig te verdiepen. Hoe meer mensen aan wikipedia meedoen hoe beter, maar de conventies belemmeren de toegang. Het uitgangspunt is dat iedereen zijn bijdrage moet kunnen leveren. Ga daarom niet als politieman te werk, maar probeer een nieuwe bijdrage of wijziging positief te bekijken en breng zelf zonodig de noodzakleijke wijzigingen aan, waardoor de bijdrage aan de conventies voldoet. Probeer jullie ook eens voor te stellen dat jullie conventies, zoals die van de voordracht voor onmiddellijke verwijdering erg bot en onvriendelijk overkomen zeker voor iemand die deze conventies niet kent en slechts incidenteel een bijdrage levert. Betrokkene voelt zich aanstonds een ongewenste gast. Wikipedia wordt dan een medium waar alleen de Wikipedianen en politiemannen het voor het zeggen krijgen.

Een jaar of 7 tot 10 geleden heb ik incidenteel een stuk of dertig bijdragen geleverd, die nooit enige aanleiding hebben gegeven tot discussie, maar nadien vaak wel werden gecorrigeerd of aangevuld met nieuwe informatie. Zo zou het moeten zijn. Optimalisatie door gezamenlijke inspanning. Vergeet bovendien niet dat het inherent is aan een medium als Wikipedia dat het onvolmaakt is. Veel informatie lijkt goed, maar klopt niet. Dat is de charme van Wikipedia die iemand anders weer uitgenodigt zijn bijdrage te leveren. Maar dat moet wel op een gemakkelijke manier blijven kunnen.

Beoordelingsnominatie KoningsBewerken

Een Wikipedia-gebruiker heeft één of meer artikelen die u hebt gestart of waar u aan hebt gewerkt genomineerd voor beoordeling. Dit betekent dat deze gebruiker het artikel op dit moment niet geschikt acht voor Wikipedia. Het gaat om Konings dat is genomineerd door ErikvanB. De reden hiervoor staat op Wikipedia:Te beoordelen pagina's/Toegevoegd 20141229 en dat is ook de plek waar u kunt reageren op de nominatie. Wellicht hebt u er iets aan om de conventies door te lezen; daar kunt u zien hoe een artikel er uit hoort te zien. Zie ook Help:Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst. Mocht het het artikel na 2 weken als niet voldoende worden beoordeeld zal het worden verwijderd.

N.B. dit is een automatisch bericht geplaatst door een bot. Ik heb niets met de nominatie te maken en kan er niets aan doen. Als u vragen hebt, kunt u die het beste stellen aan de gebruiker die het artikel genomineerd heeft. --E85Bot (overleg) 30 dec 2014 01:02 (CET)

Karsten AlnæsBewerken

Hallo Jpmhk, ik zag dat je een artikel hebt geschreven over Karsten Alnæs. Dit artikel is naar mijn mening nu (nog) niet geschikt voor Wikipedia. Het is daarom op de beoordelingslijst geplaatst en daar is ook de mogelijkheid op de geuite bezwaren te reageren. De komende twee weken kan iedereen daar zijn of haar mening geven. Bovendien kan iedereen het artikel in die periode nog verbeteren. Daarna beslist een van de moderatoren op grond van de argumenten op de beoordelingslijst en de richtlijnen of het artikel op Wikipedia kan blijven staan. Meer achtergrondinformatie is te vinden op Waarom staat mijn artikel op de beoordelingslijst, Conventies waaraan artikelen na verloop van tijd (zouden) moeten voldoen, Relevantie van het onderwerp voor Wikipedia.Fred (overleg) 13 sep 2015 17:14 (CEST)

Deel je feedback en je ervaringen als Wikimediabewerker in een wereldwijde enquêteBewerken

WMF Surveys, 29 mrt 2018 20:34 (CEST)

Herinnering: Deel je feedback in de Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 13 apr 2018 03:32 (CEST)

Jouw feedback is belangrijk! Laatste herinnering om deel te nemen aan de wereldwijde Wikimedia-enquêteBewerken

WMF Surveys, 20 apr 2018 02:41 (CEST)

Artikel Jo ZandersBewerken

Beste Jpmhk, het in bovengenoemd artikel door u aangehaalde rapport heb ik verwerkt in een bronvermelding zoals die op Wikipedia gebruikelijk is. Vraag is wel of het geaccepteerd kan worden omdat het een archiefstuk betreft en dus geen 'secondaire bron' zoals voor Wikipedia gewenst. Het vermeldde journalistieke artikel is een geschikte bron, zeker als daarin het bewuste rapport wordt besproken. Omdat dit krantenstuk de basis vormt voor uw artikel is vermelding ervan als de bron trouwens dringend gewenst. Ik heb een opmerking met uitleg hoe dat te realiseren op de overlegpagina van het artikel Jo Zanders geplaatst. Verder overleg graag aldaar. Vr. groet, JanB46 (overleg) 26 mrt 2020 17:18 (CET)

Ik begrijp de reactie nog niet helemaal, maar probeer er deze week op te reageren. Jpmhk (overleg) 31 mrt 2020 08:49 (CEST)

Het gepubliceerde eindrapport is de afsluiting van het onderzoek en vormt de basis van het besluit dat Zanders buiten vervolging is gesteld. Dat is nu ter verduidelijking toegevoegd. Het is een eindoordeel, gevolgd door het formele besluit van de Procureur fiscaal. Er is dus geen sprake van vissen. Jpmhk (overleg) 31 mrt 2020 13:14 (CEST). Er is niet uit een journalistieke bron geciteerd, maar de info is afkomstig uit archiefonderzoek.