Ontwikkelingsfysiologie

De ontwikkelingsfysiologie of ontogenese is de groei en celdifferentiatie van cellen en weefsels en de totipotentie van organismen vanaf bevruchte eicel tot volwassen organisme en is een onderdeel van de ontwikkelingsbiologie. Het betreft niet alleen de toename van de grootte, maar ook de toename van de complexiteit van cellen of van organismen, vooral door opname van voedingsstoffen, die de benodigde energie en bouwstoffen leveren voor celdeling, voor celdifferentiatie en (bij planten) voor celstrekking. De ontwikkeling is erfelijk bepaald en wordt gestuurd door de genen en hormonen van het betreffende organisme.

De beginfase van menselijke embryogenese

Totipotente cellen zijn in staat te differentiëren in alle soorten cellen. Bij de gewervelde dieren hebben alleen de eicel en de cellen ontstaan uit de eerste celdelingen dit vermogen. Bij planten hebben meristeemcellen en in mindere mate de overige levende cellen dit vermogen.

De wetenschap van de ontwikkelingsfysiologie leidt causaal-analytisch wetten af van de verandering van de bouw der individuen vanaf de eicel tot het volwassen individu.

Zie ookBewerken

Biochemie & fysiologie:Bioanorganische chemie · Biofysica · Celfysiologie · Elektrofysiologie · Endocrinologie · Glycobiologie · Immunologie · Immuunhistochemie · Klinische biologie · Moleculaire biologie · Neurobiologie · Neurofysiologie · Ontwikkelingsfysiologie · Plantenfysiologie · Radiobiologie · Spierfysiologie · Toxicologie
Genetica:Cytogenetica · Epigenetica · Farmacogenetica · Gedragsgenetica · Genomica · Optogenetica · Paleogenetica · Populatiegenetica · Synthetische biologie · Toxicogenomica
Morfologie & anatomie:Celbiologie · Embryologie · Histologie · Morfologie · Ontwikkelingsbiologie · Plantenanatomie · Plantenmorfologie · Zoötomie
Ecologie & gedrag:Aerobiologie · Astrobiologie · Epidemiologie · Ethologie · Fenologie · Hydrobiologie · Histologie · Limnologie · Mariene biologie · Montane ecologie · Parasitologie · Populatiebiologie · Populatiedynamica · Syntaxonomie · Vegetatiekunde
Biogeografie:Biogeologie · Eilandbiogeografie · Floristiek
Systematiek & evolutietheorie:Bio-informatica · Chemotaxonomie · Cladistiek · Fylogenie · Paleontologie · Synthetische biologie · Systeembiologie · Taxonomie
Bijzondere biologie:Arachnologie · Acarologie · Bryologie · Entomologie · Fycologie · Herpetologie · Ichtyologie · Lichenologie · Malacologie · Mammalogie · Microbiologie · Mycologie · Ornithologie · Plantkunde · Pteridologie · Virologie · Zoölogie
Mens & milieu:Biologische antropologie · Biologische psychologie · Biomedische wetenschappen · Biotechnologie · Medische biologie · Menselijke biologie · Milieubiologie · Psychobiologie