Immunologie

Immunologie of immuniteitsleer is de biologische wetenschap die onderzoek doet naar het immuunsysteem: de afweermechanismen die in organismen voorkomen tegen binnengedrongen organismen en lichaamsvreemde cellen/stoffen. Er zijn diverse deelgebieden in de immunologie. De immuunchemie onderzoekt de structuur van antigenen en antilichamen, en het chemische inzicht in de immuunreacties. De immuungenetica onderzoekt de genetische variatie van immuunreacties, resp. de mechanismen van het ontstaan van antilichamen, T-cel-receptoren en antigeenpresenterende complexen. De immuunpathologie en de klinische immunologie onderzoeken verstoringen van het immuunsysteem. Deze treden bijvoorbeeld op in het geval van allergieën, bij de vorming van tumoren, en bij auto-immuunziekten.

Edward Jenner, deed een van de eerste experimenten op gebied van afweer.

BasisprincipesBewerken

Vanuit de foetale lever vertrekken pluripotente stamcellen naar de primaire lymfoïde organen thymus en het beenmerg, waar ze zich differentiëren tot respectievelijk T-lymfocyten en B-lymfocyten. Vanuit deze primaire locatie verplaatsen de uitgerijpte cellen zich naar de zogenaamde secundaire lymfoïde organen zoals milt, lymfeklieren en de mucosageassocieerde lymfoïde weefsels (MALT). Naast de T- en B-lymfocyten spelen binnen het immuunsysteem diverse andere cellen en systemen een belangrijke rol om de afweer van ons lichaam zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Van belang zijn niet-specifieke afweercellen als naturalkillercellen, maar ook monocyten en dendritische cellen. Als belangrijke systemen kunnen genoemd worden het HLA-systeem (MHC-systeem) en het complementsysteem.

LaboratoriumtoepassingenBewerken

In een immunologisch laboratorium wordt onderzoek gedaan naar diverse aspecten van het immuunsysteem. Gedacht moet worden aan:

 • Antigeen-antistofinteracties
 • Cellulaire immuniteit
 • Humorale immuniteit.

Klinische immunologieBewerken

De klinische immunologie houdt zich bezig met:

 • Autoantistoffen
 • Bindweefselziekten en vasculitis
 • Hartziekten
 • Hematologische ziekten
 • Hemolytische ziekten en cytopenieën
 • Huidziekten
 • Immunodeficienties
 • Immunofarmacologie
 • Maag-darmziekten
 • Neurologische ziekten
 • Nierziekten
 • Oogziekten
 • Reproductie-immunologie
 • Respiratoire ziekten
 • Stofwisselingsziekten
 • Transplantatie-immunologie
 • Tumorimmunologie
 • Vaccinaties
 • Ziekten van spieren en botten

Externe linkBewerken

Biochemie & fysiologie:Bioanorganische chemie · Biofysica · Celfysiologie · Elektrofysiologie · Endocrinologie · Glycobiologie · Immunologie · Immuunhistochemie · Klinische biologie · Moleculaire biologie · Neurobiologie · Neurofysiologie · Ontwikkelingsfysiologie · Plantenfysiologie · Radiobiologie · Spierfysiologie · Toxicologie
Genetica:Cytogenetica · Epigenetica · Farmacogenetica · Gedragsgenetica · Genomica · Optogenetica · Paleogenetica · Populatiegenetica · Synthetische biologie · Toxicogenomica
Morfologie & anatomie:Celbiologie · Embryologie · Histologie · Morfologie · Ontwikkelingsbiologie · Plantenanatomie · Plantenmorfologie · Zoötomie
Ecologie & gedrag:Aerobiologie · Astrobiologie · Epidemiologie · Ethologie · Fenologie · Hydrobiologie · Histologie · Limnologie · Mariene biologie · Montane ecologie · Parasitologie · Populatiebiologie · Populatiedynamica · Syntaxonomie · Vegetatiekunde
Biogeografie:Biogeologie · Eilandbiogeografie · Floristiek
Systematiek & evolutietheorie:Bio-informatica · Chemotaxonomie · Cladistiek · Fylogenie · Paleontologie · Synthetische biologie · Systeembiologie · Taxonomie
Bijzondere biologie:Arachnologie · Acarologie · Bryologie · Entomologie · Fycologie · Herpetologie · Ichtyologie · Lichenologie · Malacologie · Mammalogie · Microbiologie · Mycologie · Ornithologie · Plantkunde · Pteridologie · Virologie · Zoölogie
Mens & milieu:Biologische antropologie · Biologische psychologie · Biomedische wetenschappen · Biotechnologie · Medische biologie · Menselijke biologie · Milieubiologie · Psychobiologie
  Zie de categorie Immunology van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.