Psychobiologie

onderdeel van de biologie dat het verband tussen psyche en lichaam onderzoekt

Psychobiologie, ook wel biopsychologie genoemd, is de wetenschappelijke studie van het geestelijk functioneren en gedrag met betrekking tot andere biologische processen, of anders gezegd, van de gevolgen van kennis, emoties, en ervaring voor dierlijke fysiologie. In de psychobiologie bestudeert men ook de biologie van gedrag en geestelijke processen.

Afdelingen van psychobiologie bewerken

Verwante gebieden van wetenschappelijke studie die hetzelfde fundamentele gebied behandelen maar een andere nadruk hebben omvatten: