Biomedische wetenschappen

Biomedische wetenschappen is een universitaire bachelor- en masteropleiding gericht op wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de geneeskunde. Tijdens de opleiding biomedische wetenschappen staat kennis over de zieke en gezonde mens centraal. De wetenschap maakt gebruik van inzichten uit de medische microbiologie, genetica, immunologie, epidemiologie en vele andere klinische disciplines, om te begrijpen welke mechanismen aan een ziekte ten grondslag liggen.

Een postdoctoraal onderzoekster voert een biochemisch experiment uit in het lab

Een belangrijk focuspunt van de biomedische wetenschappen is de ontwikkeling van nieuwe behandelingen en medische interventies. De biomedische wetenschappen omvat een breed scala aan academische en onderzoeksactiviteiten, en onderscheidt zich van de klinische biologie, die vooral gericht is op toegepast laboratoriumonderzoek binnen het ziekenhuis.

ProfielBewerken

Biomedische wetenschappen is geen geneeskundige opleiding, al zijn er, vooral in de bachelorjaren, wel gemeenschappelijke basisvakken: een wetenschappelijke basisvorming, met kennis van scheikunde, wiskunde, biologie (met inbegrip van genetica), milieuwetenschappen, informatica en farmacie wordt tijdens de bachelorjaren aangebracht. Daarnaast krijgt men een grondige kennis aangebracht over de bouw, ontwikkeling en de werking van het menselijk lichaam. Vanaf het derde jaar krijgen wetenschappelijke onderzoeksmethodes en -procedures grote aandacht. Tijdens de daaropvolgende twee masterjaren verwerft men een grondige kennis op een geneeskundig onderzoeksdomein. Men doet er origineel wetenschappelijk onderzoek en levert een masterproef af. Daarna kan men nog doctoreren in de biomedische wetenschappen.

Omdat er voor biomedische wetenschappen in Vlaanderen geen toelatingsexamen bestaat, en voor de artsenopleiding wel, wordt de studie soms gekozen door de afgewezen kandidaten voor de artsenopleiding.

AfstudeerrichtingenBewerken

Door de snelle evolutie in het wetenschappelijk onderzoek, evolueren ook de afstudeerrichtingen, gegroepeerd in een drietal hoofdstromen:

  • moleculaire biologie, genetica, effecten van (vreemde) stoffen op gezondheid, kankeronderzoek, neurowetenschappen
  • bio-elektronica en bio-informatica: ontwikkelen van technische hulpmiddelen bij medische onderzoeken en behandelingen.
  • een maatschappelijke oriëntering: medische sociologie, effecten van levenswijze op de gezondheid, medische statistiek, epidemiologisch onderzoek,...

UniversiteitenBewerken

In Nederland bestaat de opleiding onder meer in:

De opleiding wordt in Vlaanderen aangeboden aan meerdere universiteiten. Door de hoge kosten, verbonden aan dit wetenschappelijk onderzoek, leggen ze elk eigen accenten, naast een algemene basisopleiding:

Zie ookBewerken

Biochemie & fysiologie:Bioanorganische chemie · Biofysica · Celfysiologie · Elektrofysiologie · Endocrinologie · Glycobiologie · Immunologie · Immuunhistochemie · Klinische biologie · Moleculaire biologie · Neurobiologie · Neurofysiologie · Ontwikkelingsfysiologie · Plantenfysiologie · Radiobiologie · Spierfysiologie · Toxicologie
Genetica:Cytogenetica · Epigenetica · Farmacogenetica · Gedragsgenetica · Genomica · Optogenetica · Paleogenetica · Populatiegenetica · Synthetische biologie · Toxicogenomica
Morfologie & anatomie:Celbiologie · Embryologie · Histologie · Morfologie · Ontwikkelingsbiologie · Plantenanatomie · Plantenmorfologie · Zoötomie
Ecologie & gedrag:Aerobiologie · Astrobiologie · Epidemiologie · Ethologie · Fenologie · Hydrobiologie · Histologie · Limnologie · Mariene biologie · Montane ecologie · Parasitologie · Populatiebiologie · Populatiedynamica · Syntaxonomie · Vegetatiekunde
Biogeografie:Biogeologie · Eilandbiogeografie · Floristiek
Systematiek & evolutietheorie:Bio-informatica · Chemotaxonomie · Cladistiek · Fylogenie · Paleontologie · Synthetische biologie · Systeembiologie · Taxonomie
Bijzondere biologie:Arachnologie · Acarologie · Bryologie · Entomologie · Fycologie · Herpetologie · Ichtyologie · Lichenologie · Malacologie · Mammalogie · Microbiologie · Mycologie · Ornithologie · Plantkunde · Pteridologie · Virologie · Zoölogie
Mens & milieu:Biologische antropologie · Biologische psychologie · Biomedische wetenschappen · Biotechnologie · Medische biologie · Menselijke biologie · Milieubiologie · Psychobiologie