Klinische biologie

interdisciplinair vakgebied tussen de geneeskunde en de biologie

De klinische biologie is een interdisciplinair vakgebied tussen de geneeskunde en de biologie. Deze specialisatie houdt zich met het aantonen van afwijkingen in bloed of andere lichaamsvochten aan de hand van laboratoriumtechnieken (in België). Het testen van cellen in weefselverband gebeurt door de anatoom-patholoog en valt dus niet onder de klinische biologie. In Nederland valt deze specialiteit uiteen in de klinische chemie en de medische microbiologie.

Beoefenaars bewerken

Dit vakgebied kan uitgeoefend worden door artsen-klinisch biologen of door apothekers-biologen. De opleiding beslaat 5 jaar: een "truncus communis" van 2 jaar waarbij alle 3 de deelgebieden aan bod komen, gevolgd door 3 specialisatiejaren in één of meerdere disciplines volgens de interesse van de betrokkene. In Vlaanderen worden jaarlijks maximaal 8 artsen en 4 apothekers toegelaten tot de opleiding.

Deelgebieden bewerken