Noord-Nederland

Het landsdeel Noord-Nederland is een Nederlandse NUTS 1-regio. Het bestaat uit de drie provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Behalve voor statistische doeleinden hebben deze regio's geen enkele betekenis. Deze drie provincies zijn sinds 1992 echter ook een samenwerkingsverband aangegaan.
In Noord-Nederland woont circa 10% van de Nederlandse bevolking. Op 1 januari 2020 had het landsdeel 1.729.662 inwoners op een oppervlakte van 11.389,14 km/2. Dit is een bevolkingsdichtheid van 152 inw./km2.

Noord-Nederland

'Noord-Nederland' zou letterlijk genomen het noorden van Nederland zijn, maar doorgaans worden hiermee de provincies bedoeld. Deze liggen in het noordoosten van het Nederlandse vasteland en omvatten daarnaast het grootste deel van de Nederlandse Waddeneilanden en Waddenzee, verder naar het noorden. De Kop van Noord-Holland en Texel in het noordwesten vallen er dus niet onder.

Vooral in België wordt 'Noord-Nederland' ook gebruikt als synoniem van Nederland, waarbij Zuid-Nederland verwijst naar Vlaanderen. Noord-Nederland en Zuid-Nederland worden in historische context daarnaast ook wel gebruikt als synoniemen van resp. de Noordelijke Nederlanden en de Zuidelijke Nederlanden.

Samenwerkingsverband Noord-NederlandBewerken

Het doel van het samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is het versterken van de economische positie van Noord-Nederland. Hiertoe wordt er actief gewerkt aan een afstemming van het ruimtelijke en economische beleid van het noorden. De provincies Drenthe, Friesland en Groningen hebben in 2013 een nieuwe koers voor Noord-Nederland vastgesteld: de Noordervisie2040. Verder voert de organisatie onderhandelingen met het rijk en Brussel voor de drie provincies. Een belangrijke adviesrol wordt gespeeld door de steden Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. Als basis voor de besluitvorming over de inzet van investeringen van het rijk op ruimtelijk-economisch gebied fungeert de Gebiedsagenda Noord-Nederland (2009). Er wordt gewerkt aan een nieuwe Gebiedsagenda, die naar verwachting in 2014 wordt vastgesteld.

Noord-Nederland als NUTS-1-regioBewerken

Deze NUTS 1-regio is weer onderverdeeld in meerdere NUTS 2-regio's, die gelijk zijn aan de drie provincies. De NUTS 2-regio's worden op hun beurt weer onderverdeeld in NUTS 3-regio's (COROP-gebieden).

Grootste steden van Noord-NederlandBewerken

Grootste plaatsenBewerken

De 10 grootste woonplaatsen naar het aantal inwoners zijn:

Plaatsnaam Inwoners Inwoners
1 Groningen 190.560 (1-1-2018) 191 342 (1-1-2019)
2 Leeuwarden 92.235 (26-10-2018) 92.000 (1-1-2019)
3 Assen 66.525 (1-1-2018) 67 963 (1-1-2019)
4 Emmen 56 545 (1-1-2019) 56.490 (1-1-2018)
5 Drachten 45.080 (1-1-2018) 45 170 (1-1-2019)
6 Hoogeveen 40.260 (1-1-2018) 39 445 (1-1-2019)
7 Sneek 33.960 (1-1-2018) 33 379 (1-1-2019)
8 Meppel 29.335 (1-1-2018) 29 328 (1-1-2019)
9 Heerenveen 29.115 (1-1-2018) 29 984 (1-1-2019)
10 Hoogezand 21.805 (1-1-2018) 21 850 (1-1-2019)

Bron: CBS Statline

Externe linkBewerken