Oost-Nederland

Het landsdeel Oost-Nederland is een Nederlandse NUTS 1-regio. Behalve voor statistische doeleinden hebben deze regio's geen enkele betekenis.

Kaartje
Bevolkingspiramide (2022)

Deze NUTS 1-regio is weer onderverdeeld in meerdere NUTS 2-regio's, die gelijk zijn aan verschillende provincies. De NUTS 2-regio's worden op hun beurt onderverdeeld in NUTS 3-regio's (COROP-gebieden).