Winschoten

plaats in Groningen

Winschoten (Geluidsfragment uitspraak (info / uitleg)) (Gronings: Winschoten of Winschoot)[2] is een stad en voormalige gemeente in de provincie Groningen in Nederland. Als hoofdplaats van de gemeente Oldambt vervult Winschoten een centrumfunctie in deze gemeente, maar ook voor de rest van Oost-Groningen. Winschoten is na de stad Groningen de tweede koopstad van de provincie met een winkeloppervlakte van circa 77.000 m². Vanwege de nabijheid van de Duitse grens, heeft de stad ook een sterke aantrekkingskracht op consumenten in de grensregio Emsland en Ostfriesland. In 2021 had Winschoten 17.750 inwoners[1], waarmee het de vijfde plaats van Groningen is. Winschoten kreeg in 1825 symbolisch stadsrechten.

Winschoten
Winschoot
Stad in Nederland Vlag van Nederland
Vlag van Winschoten Wapen van Winschoten
(Details) (Details)
Winschoten (Groningen)
Winschoten
Situering
Provincie Vlag Groningen (provincie) Groningen
Gemeente Vlag Oldambt Oldambt
Coördinaten 53° 8′ 0″ NB, 7° 2′ 0″ OL
Algemeen
Oppervlakte 22,24 km²
Inwoners (2021-01-01) 17.750[1]
(798 inw./km²)
Overig
Postcode 9670 - 9675
Netnummer 0597
Woonplaatscode 1471
Portaal  Portaalicoon   Nederland
Burgemeester Schönfeldplein
Het voormalige stadhuis van Winschoten, gebouwd tussen 1895 en 1896 naar een ontwerp van Cornelis Peters

AlgemeenBewerken

 
Topografische kaart van Winschoten (woonplaats), juni 2014
 
Stationsweg
 
Marktpleinkerk en toren 'Ol witte'
 
Het Oldambtplein, verkeersplein in de binnenstad van Winschoten
 
De korenmolen Edens. De oudste nog bestaande molen van de provincie Groningen en sinds 2006 ook de hoogste: Door de bouw van een appartementencomplex zou de 'molenbeschermingszone' (vrije windzone) in het geding komen, waarop het bouwwerk 3 meter werd verhoogd.

Winschoten had in het verleden vele molens in haar stad (op enig moment zelfs meer dan zes, waarvan er nog drie steeds bestaan), wat Winschoten de bijnaam van Molenstad heeft opgeleverd, maar wordt ook wel Sodom genoemd. Inwoners worden daarom ook wel Sodommers genoemd, maar ook wel gekscherend Tellerlikkers. De bijnaam Sodom is afkomstig van de Joodse gemeenschap die voor de Tweede Wereldoorlog in Winschoten woonde. Deze vonden dat de overige bevolking van Winschoten er maar losse zeden met betrekking tot seksualiteit en gokken op nahield. Verder is de stad ook wel bekend als de Rozenstad vanwege de vele Rozenkwekers rondom de stad en het Rosarium in het Stadspark ten noorden van de binnenstad. In de stadsmarketing wordt Winschoten gepromoot als de "Roos in de Regio".

Het belangrijkste beeldmerk van de stad is de toren van de Marktpleinkerk (d'Olle Witte) aan de Torenstraat met een hoogte van 41 meter.

Even ten noorden van Winschoten, deels binnen grenzen van de voormalige gemeente, ligt Blauwestad. Dit grootschalige project bestaat uit een gebiedsontwikkeling met natuur, het Oldambtmeer (800 ha) en het dorp Blauwestad. In 2021 waren er bijna 500 woningen gereed in het gebied en woonden er 800 personen.

GeschiedenisBewerken

NaamBewerken

Voor de naam Winschoten bestaan meerdere verklaringen.

Volgens de kroniek van Mariëngaarde werd in 1231 het klooster van Heiligerlee gesticht in het dorp Asterle, dat was gelegen tussen Westerlee en Winsewida. Met de laatste naam werd kennelijk Winschoten of Sint-Vitusholt bedoeld, waardoor deze plaats samen met Onstwedde, Vlagtwedde, Ulsda (Olswyda, 1447) en Bunde (Bunwyda, 1427) tot de oudste plaatsen in de omgeving kan worden gerekend. Al deze plaatsen hebben namelijk de uitgang of wortel widu ('bos, hout') in hun naam. Dit in tegenstelling tot de jongere dorpen met de uitgang -wolde die ontstaan zijn tijdens de veenontginning. De naamkundige Wobbe de Vries veronderstelt echter dat het bij Winsewida om Kloosterholt zou gaan.[3]

De huidige naam Windtschote(n) wordt voor het eerst gebruikt in 1391, in latere teksten staat Wynschote(n), Wynschotten, Wynschoeten of Winschote(n). Het achtervoegsel -schote, Oudfries -skat, dat 'zandopduiking, hoger liggend land' betekent, is typerend voor hoog gelegen nederzettingen in het veengebied.[4]

Het voorvoegsel Win(s)e- in de plaatsnaam is waarschijnlijk afgeleid van een Germaanse wortel *winithi- in de betekenis van 'weiland, hooiland'.[5] Deze wortel komt ook voor in de plaatsnaam Wynedaham (verdronken in de Dollard). De namen Winschoten en Winsewida betekenen dan: 'de zandopduiking' of 'het bos bij de weilanden'. Verwant is mogelijk ook de naam Winsel, waarmee vroeger een deel van Blijham werd aangeduid.

De Vries dacht eerder aan een persoonsnaam met het achtervoegsel -kote. De naam *Windeskote zou dan 'de kleine hoeve of het kot van Windo' betekenen. In theorie zou het inderdaad kunnen gaan om de Oudfriese persoonsnaam Wine met de meervoudsuitgang -ingi ('de mannen van Wine'), waaruit via de tussenvorm *Winen(d)se- de latere vormen Winsewida en Win(dt)schoten kunnen zijn ontstaan.[6] Deze afleiding is echter ingewikkelder en daarom iets minder waarschijnlijk.

MiddeleeuwenBewerken

De oorsprong van Winschoten ligt misschien op het hoogste punt van De Garst, een oude keileemrug. Op grond van het onregelmatige verkavelingspatroon kan worden vermoed dat hier al vóór de 11e of 12e eeuw een nederzetting is ontstaan. De omvang van het grondgebied suggereert dat Winschoten tot de oudere parochies behoort. Westerlee, Heiligerlee en mogelijk ook Blijham zijn daarvan kennelijk afgesplit Ook bezat de kerk van Winschoten landerijen in De Heemen onder Blijham.

De bakstenen Sint-Vituskerk aan het Marktplein dateert uit de tweede helft van de 13e eeuw (rond 1275). Bij de restauratie in de jaren 1905 tot 1907 vond men geen sporen van een voorganger. Wel moet er een oudere kerk in Sint-Vitusholt hebben bestaan. Rijksbouwmeester Cornelis Peters speculeerde dat het "waarschijnlijk eene kleine vroegromaanse kerk" betrof.[7] De plek van deze kerk is echter nooit gevonden. De Geïllustreerde Gids voor Winschoten uit 1907 dacht aan een verdwenen boerderij op de Hoogklei (ter hoogte van de spoorwegovergang), waar 'steenen doodskisten' zouden zijn gevonden.[8] De amateurhistoricus ir. B. Hazelhoff meende daarentegen dat het ging om een perceel aan het einde van de Hofstraat naast de gemeentelijke begraafplaats.[9]

Volgens een document uit 1474 berustte de voogdij over de kerk van Winschoten bij de abt van de Abdij van Corvey aan de Weser, waar de relieken van Sint Vitus werden bewaard. Aangezien dit klooster eerder betrokken was bij de kerstening van Westerwolde en het Emsland, mag worden aangenomen dat Winschoten oorspronkelijk nauwe banden had met Westerwolde en dat de eerste bewoners wellicht uit dit gebied kwamen. Een omgracht perceel aan de Vissersdijk (naast de lutherse kerk), dat eigendom was van de hervormde kerk, markeerde misschien de plek van een middeleeuws steenhuis dat met de voogdij van Winschoten samenhing.

De latere dorpskern was niet ver verwijderd van het riviertje de Rensel, dat bij Westerlee in het hoogveen ontsprong en in de omgeving van Winschoterzijl in de Pekel A uitmondde In de 11e of 12e eeuw ontstonden tevens twee randveenontginningsdorpen, die in een halve cirkel om de dorpskern heen lagen: Bovenburen en Sint-Vitusholt of Zuiderveen. Het gebied rond de kerk op het Marktplein stond in de 16e eeuw bekend als het Ronde Loegh, waarschijnlijk een verwijzing naar deze halve cirkel. De Langestraat of Wittevrouwenstraat verbond de dorpskern met het klooster van Heiligerlee.

In 1543 werd die olde karck mit den toorn van Sint-Vitushold afgebroken. Het puin diende net als de afgebroken kerk van Oostwold vor de dijkversterking. Deze kleine kerk staat als kerk met westtoren vermoedelijk op de kaart van Jacob van Deventer uit 1545, die de kerk dus waarschijnlijk enkele jaren daarvoor heeft getekend.[10] Bovenburen en Winschoteroosteinde vielen onder de parochie van het Marktplein. Vanuit het Zuiderveen werd ook de ontginning van het hoogveen bij Oude Pekela ter hand genomen; al in 1514 kocht de stad Emden turf in het Oldambt.

Winschoten behoorde tot het middeleeuwse landschap Reiderland, maar viel samen met Westerlee, Heiligerlee, Beerta, Ulsda, Blijham en Bellingwolde onder het bisdom Osnabrück, waartoe ook Westerwolde werd gerekend. Dit in tegenstelling tot de rest van Reiderland, dat onder het bisdom Münster viel. Winschoten was tevens de hoofdplaats van een afzonderlijk rechtsdistrict in het Reiderland, dat ook wel Ulsder Vijfdedeel werd genoemd. Vanwege de enorme afstanden liet de abt van Abdij van Corvey de rechten die hij in Winschoten en Westerwolde bezat vanaf de 14e eeuw waarnemen door de hoofdelingenfamilie Addinga te Wedde, wier voorouders uit het Reiderland afkomstig waren. In 1474 wist deze familie te bewijzen dat zij de rechten op de voghedije to Wynschot als des Stifts Corvey olde erve al meer honderd jaar in handen hadden.[11] De Addinga's maakten echter misbruik van hun positie en raakten in conflict met de lokale bevolking.

In de periode van partijstrijd tussen Schieringers en Vetkopers wist de stad Groningen in 1435 behalve het Oldambt ook een deel van het Reiderland rond Winschoten aan zich te binden. In 1475 werd Egge Addinga door zijn onderdanen gelyncht; drie jaar later verjoegen de Groningers zijn zoon Haye uit Westerwolde, Bellingwolde en Blijham. Bij Winschoterhogebrug verrees de Pekelborg, waarin een stadsbestuurder of kastelein met enkele soldaten zijn intrek nam. De Addinga's kozen eieren voor hun geld; ze verpandden hun Corvey'se leengoederen in 1486 aan de stad. Toen het gewest in handen kwam van hun verwante Edzard I van Oost-Friesland, zagen zij hun kans schoon. In 1506 namen ze hun bezittingen weer in ontvangst, maar vermoedelijk niet voor lang. Het Oldambt, waartoe Winschoten voortaan werd gerekend, kwam in handen van Karel van Gelre, die in 1529 de Addinga's liet verjagen en Westerwolde overdroeg aan zijn stadhouder Berend van Hackfort. Karel V gaf op zijn beurt in 1536 Westerwolde in leen aan zijn stadhouder Georg Schenck van Toutenburg. Winschoten bleef - net als de rest van het Oldambt - onder het gezag van de stad Groningen, waarvoor de inwoners zich erkentelijk toonden door het stadsbestuur in oktober 1536 een wild zwijn te schenken.[12] De Addinga's slaagden er niet meer in hun rechten op de kerk van Winschoten terug te krijgen.

Nieuwe tijdBewerken

 
Aquarel van zondagsschilder Herman Braak van de stad Winschoten in 1854. Aanzicht vanuit het noorden. Zichtbaar zijn onder andere de zaagmolen van Post (links, afgebroken in 1895), de Marktpleinkerk, de (later gesloopte) Oldambtster Herberg, de toren in de Torenstraat, de katholieke kerk in de Langestraat (Wittevrouwenstraat, huis met klein torentje, schuilkerk, in 1880 vervangen door de Sint-Vituskerk), het Handelshuis, het witte huis van de familie Freseman Viëtor (verdwenen), diverse theekoepels (later afgebroken) en de korenmolen Edens. De theekoepel rechtsvoor was het zomerhuis van Berend Haitzema Viëtor.

Winschoten maakte na de slag bij Heiligerlee (1568) tot aan 1580 weinig bijzonderheden mee. In 1580 ging de stadhouder van Groningen, Rennenberg, over tot de Spaanse zijde en tot aan 1594 vonden herhaaldelijk schermutselingen plaats in en rondom Winschoten. In 1593 werd de plaats door graaf Willem Lodewijk van Nassau op de Spanjaarden veroverd, maar werd in hetzelfde jaar heroverd door Spaanse troepen onder graaf Frederik van den Berg. Bij die gelegenheid werd de kerk te Winschoten tegen de Spanjaarden verdedigd door een sergeant Johan Moda. In 1594 viel de gehele provincie in handen van Staatse troepen. In 1624 werd Winschoten nogmaals door Spaanse troepen veroverd en verbrand.

Winschoten werd in het rampjaar 1672 door de troepen van Bernhard von Galen, de bisschop van Münster, veroverd zonder tegenstand. Later in dat jaar werd een veldslag geleverd doordat Groningse troepen Winschoten heroverden. De Groningse troepen onder kolonel Jorman wonnen de slag, veroverden de schans in Winschoterzijl en ook de Wedderborg. De Groningers waren nog niet van de Munsterse troepen af: in maart 1674 werden Winschoten en omringende plaatsen nogmaals geplunderd. Economisch stelde Winschoten in de zeventiende eeuw nog niet zoveel voor. Met het doortrekken van het Schuitendiep (Winschoterdiep) in 1653 werd Winschoten al enigszins ontsloten. De Rensel werd gekanaliseerd en er werden betere wegen aangelegd. Pas in de achttiende eeuw begon de bloei en welvaart wat toe te nemen, om een voorlopig hoogtepunt te bereiken in de negentiende eeuw, nadat de stad in 1825 stadsrechten werden verleend door koning Willem I. De stad groeide vanaf die tijd uit tot het belangrijkste centrum van Oost-Groningen. Pas later kwamen ook plaatsen als Veendam en Stadskanaal op als centrumplaatsen. Maar Winschoten bleef onbetwist de tweede winkelstad van de provincie Groningen.

AdrillenBewerken

Al rond 1815 werd in Winschoten jaarlijks de Allerheiligenmarkt georganiseerd.[13] Deze Winschoter jaarmarkt, in de volksmond Adrillen genoemd (het Groninger woord voor Allerheiligen), vindt elke eerste maandag van november plaats in het centrum van de stad. Op de tweede maandag van deze maand wordt de jaarmarkt, onder de naam Lutje Adrillen, nog eens in het klein over gedaan. Dit was vanouds het moment waarop de boerenknechten en -meiden hun verdiensten voor het zomerhalfjaar inden en een nieuwe betrekking voor het winterhalfjaar moesten zoeken. De markt trekt jaarlijks tachtig- tot honderdduizend bezoekers en is daarmee de grootste van Nederland.[14]

Adrillen werd van 1995 tot 2011 gepromoot door Popko, het vingerwijzende boertje met in zijn linkerhand een drietand, die de bezoekers vijftien jaar lang verwelkomde met de Groninger leus: "Hé..., Doe! Komst óók op Adrillen?!". Doordat de gemeente Oldambt in 2011 besloot een nieuw 'format' te kiezen voor de markt, werd er afscheid genomen van het Groninger boertje dat zich inmiddels ontpopt als het Groninger beeldmerk van de 21e eeuw.[15]

Moderne tijdBewerken

 
Joods monument
 
Voorheen Hotel De Nederlanden
 
Winkelpromenade: Langestraat
 
Woningbouw op het terrein van zuivelfabriek OZMI
 
Oldambtplein, centrum Winschoten
 
Herinrichting Venne, water terug in de stad
 
Selfie spot stationsgebied Winschoten

Joods levenBewerken

Winschoten werd in de negentiende en het begin van de twintigste eeuw een echte handelsstad, mede door de aanwezigheid van vele Joden. Op een bevolking van 4.972 inwoners had Winschoten in 1859 een joodse gemeenschap van 534 personen (10 procent van de gehele bevolking, na Amsterdam de stad met de percentueel het hoogste aantal joden). Ook speelde de aanleg van een spoorweg naar Groningen in 1867 een grote rol. De geschiedenis van Winschoten kent een zeer zwarte bladzijde door het afvoeren van de Joden in de Tweede Wereldoorlog, die nagenoeg allen werden vermoord in concentratiekampen. Winschoten werd in 1945 bevrijd door Belgische SAS, Canadese en Poolse troepen.

Sterke ontwikkelingBewerken

In de periode van 1850 tot 1950 verdrievoudigde het aantal inwoners van Winschoten van minder dan 5.000 tot ruim 15.000 inwoners. Dit kwam tot uiting in de bouw van veel nieuwe huizen. In 1880 werd daartoe het Omsnijdingskanaal aangelegd rond het noorden van het centrum langs de huidige Mr. D.U. Stikkerlaan. Vervolgens werden eerst de Binnen-Venne en na het graven van de Tramhaven in 1916 ook de Buiten-Venne in het centrum gedempt. In 1930 moest de Oosterhaven plaats maken voor het Burgemeester Schönfeldplein. In de jaren 1920 werd de stad vooral uitgebreid naar het zuiden. Na de Tweede Wereldoorlog werd de stad naar het noorden, het westen en het zuiden uitgebreid. In 1956 werd het Winschoterdiep nogmaals omgelegd langs de noordzijde van wat nu de Parkwijk is. Vervolgens werden de oude delen (langs de huidige Nassaustraat en Grintweg) in 1970 ook gedempt. In 1968 werd aan noordzijde het grote Stadspark aangelegd.

Twee belangrijke uitbreidingswijken waren Parkwijk ('Plan Noord') en Winschoten-Zuid ('Plan Zuid'), die verrezen tussen de jaren 1960 en jaren 1980. Ook de binnenstad ontkwam niet aan vernieuwing, in de jaren '70 werd het Israëlplein aangelegd waarvoor veel historische panden moesten wijken. Ook werd de 'doorbraak' tussen de Venne en het station gerealiseerd. In 1981 bereikt Winschoten met ruim 21.000 zielen haar maximum aantal inwoners. Daarna zijn nog enkele uitbreidingen gepleegd, maar het aantal inwoners van de stad is na 1981 wel gedaald. De laatste grote uitbreidingen betroffen de Bomenbuurt en vanaf de jaren '90 de Kloostervallei aan de noordwestzijde van de stad.

Eenentwintigste eeuwBewerken

Aan het begin van de 21ste eeuw staat Winschoten op het punt van nieuwe uitdagingen, om haar positie als tweede koopstad van de provincie verder uit te bouwen wordt in het hart van de stad in 2002 het nieuwe overdekte winkelcentrum Het Rond geopend voor het publiek.

Vanuit de provincie Groningen wordt ingezet op het bieden van een impuls aan de regio. Deze impuls is nodig omdat het gebied vergrijsd en de bevolking dalende is. De belangrijkste ingreep is de aanleg van het Oldambtmeer en de start van de bouw van 1480 woningen in het nieuwe woongebied Blauwestad. Op 12 mei 2004 is een start gemaakt met het project tussen Winschoten en Midwolda, op het grondgebied van de toenmalige gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland. In 2005 wordt de kraan om het meer vol te laten lopen opengedraaid door Koningin Beatrix. De eerste woningen worden vanaf 2007 bewoond. Nog geen jaar later breekt de bankencrisis uit, de voorspelde toestroom van nieuwe bewoners blijft uit.

In het centrum van Winschoten worden plannen gemaakt voor een nieuw cultuurhuis, het oude theater De Klinker wordt in 2009 gesloopt, vanaf dat theaterseizoen worden voorstellingen gehouden in De Tramwerkplaats een tijdelijk theater in het Winschoter havengebied. In 2015 is het nieuwe cultuurhuis De Klinker gereed. Per 1 januari 2010 gaat de stad Winschoten op in de nieuwe gemeente Oldambt. De ambtenaren van de nieuwe gemeente krijgen onderdak in het stadskantoor van Winschoten en het gemeentehuis van Oldambt. De gemeenteraad gaat vergaderen in een gerestaureerd gebouw van de tramwegmaatschappij Oost Groningen in het havengebied, het gebouw wordt Halte Democratie gedoopt.

In het begin van het tweede decennium van de 21ste eeuw worden plannen gemaakt voor het ziekenhuis. Het oude St. Lucasziekenhuis is niet meer geschikt voor moderne zorg. Na een fusie met het Delfzicht ziekenhuis in Delfzijl begint een zoektocht naar een centrale vestigingsplaats voor een nieuw ziekenhuis. De Oldambster politiek zet in op een nieuw ziekenhuis in Winschoten, het ziekenhuis zelf ziet Zuidbroek als de ideale vestigingsplek. Met tussenkomst van de provincie Groningen valt het besluit om het nieuwe ziekenhuis in Scheemda te gaan bouwen. In 2018 sluit het ziekenhuis in Winschoten de deuren na een geschiedenis die begon in 1926.

Herinrichting binnenstad 2015Bewerken

De binnenstad van Winschoten telt een aantal winkelstraten, waarvan de Langestraat en de Torenstraat traditioneel de belangrijkste zijn. In de jaren 1960 werd De Doorbraak gerealiseerd. Een groot aantal panden in de binnenstad werd toen gesloopt om de Venne en de Langestraat een directe toegang vanaf station Winschoten te verschaffen. Het gevolg was dat andere winkelstraten zoals de Torenstraat en de Blijhamsterstraat veel minder werden bezocht door het winkelend publiek met als gevolg dat veel winkels daar sloten. Het gevolg was dat verschillende winkels uit andere straten hierheen verhuisden. Met name de Torenstraat en de aangrenzende Carolieweg kampen al langere tijd met toenemende leegstand. Dit werd in 2012 onderstreept toen in verschillende leegstaande panden brand werd gesticht. De gemeente heeft sinds deze branden steeds meer in samenwerking met vastgoedeigenaren het plan gestart om delen van de binnenstad van Winschoten een beter aanzien te geven, wat mede mogelijk is door een grote financiële bijdrage van de provincie Groningen. Het actieplan versterking binnenstad heeft vanaf 2015 ervoor gezorgd dat winkels vrijwel uit de Torenstraat zijn verdwenen. In het actieplan werd verder een groot aantal projecten in de openbare ruimte opgestart; De Venne kreeg deels het water terug en het Oldambtplein werd heringericht. Ook kreeg het stationsgebied van Winschoten een metamorfose en werd met de sloop van de C1000 aan de Venne een nieuw plein en een reconstructie van een deel van de vestinggracht van Winschoten gecreëerd.

ToekomstBewerken

Winschoten heeft te maken met een gestage bevolkingsdaling die rond 2019 tot staan is gebracht. Er zijn in de binnenstad diverse maatregelen genomen om het winkelgebied te concentreren rondom de Langestraat. Na 2020 zal in het kader van het project De poort van Winschoten het zuidelijke deel van de binnenstad een metamorfose ondergaan. Het gemeentehuis zal worden vervangen door nieuwbouw. Het oude stadhuis blijft bestaan en er wordt een verbinding gelegd richting het warenhuis van Hema aan de Langestraat. Voor het project zijn een supermarkt en de openbare bibliotheek van architect Cor Kalfsbeek reeds gesloopt. Een tweede focus van het project ligt op het afronden van de ontwikkelingen rond het Liefkensplein. Hier opende in 2020 een nieuw zorgcentrum van Oosterlengte en ligt de herstelde oude Joodse begraafplaats. De gemeente Oldambt heeft tevens de locatie van het voormalige ziekenhuis St. Lucas verworven. Voor dit deel van de binnenstad wordt gedacht aan de bouw van appartementen en winkels.

Buiten het centrum van Winschoten zijn de ontwikkelingen met name gericht op het afronden van de bedrijventerreinen aan de oostzijde van de stad. Op 1 juli 2021 werd bekend dat Google de laatste kavel op bedrijventerrein Hoogebrug heeft gekocht voor de bouw van een datacenter. De verkeerssituatie rond de Blauwe Roos nabij de A7 wordt aangepakt en zal er gewerkt worden aan de verdere ontwikkeling van het middelbaar onderwijs. Ook komt er woningbouw op diverse locaties in de stad, bijvoorbeeld het terrein van de voormalige zuivelfabriek OZMI en locaties aan de Nassaustraat.

Bezienswaardigheden, cultuur en recreatieBewerken

 
Evangelisch-Lutherse kerk
 
Synagoge uit 1854
 
Nassaustraat met molen

Winschoten is een stad die vooral gekenmerkt wordt door haar levendige centrum met een veelheid aan winkels langs de wandelpromenade voor de regionale en Duitse consumenten. In cultuurcentrum De Klinker bevindt zich de tourist-info (voorheen VVV kantoor) van Winschoten en de gemeente Oldambt. Verspreid over het centrum liggen mooie bezienswaardige panden zoals fraaie rijksmonumenten als de marktpleinkerk, toren de Ol Witte en het stadhuis met haar markante toren. De Winschoter toren (Ol witte / oude witte) is iedere woensdagmiddag te beklimmen voor een mooi uitzicht over de stad.

Ook het zuidelijk deel van de binnenstad is erg mooi met zijn fraaie eclectische villa's uit de jaren 1880-1930. Verder zijn de drie Winschoter molens en verschillende kerken en de synagoge erg fraai. De parken van Winschoten -en het Rosarium in het bijzonder- zijn zeer aangenaam voor de bezoeker. Het Winschoter Rosarium is de grootste rozentuin in Nederland, bezoekers kunnen na een wandeling neerstrijken in het rozenpaviljoen.

In 2020 werd de jongste bezienswaardigheid van Winschoten geopend, de Pieter Smitbrug die geldt als de langste voet- en fietsbrug van Europa en Winschoten en Blauwestad met elkaar verbindt.

Bouwwerken en architectuurBewerken

MuseaBewerken

 
Stoomgemaal Winschoten
 
Theater De Klinker
 
Theekoepel Oude Werf
 
Waterkwartier in Winschoten
 
Oldtimerfestival in Winschoten 2016

Museum Stoomgemaal Winschoten ligt ten noorden van de A7 aan het Oostereinde. Het stoomgemaal is als museum een onderdeel van de geschiedenis van Nederland Waterland. Het is een van de negen stoomgemalen in Nederland die nog bewaard zijn gebleven van de in totaal 120 die ons land ooit kende.

In het direct ten westen van Winschoten gelegen dorp Heiligerlee bevinden zich het Museum Slag bij Heiligerlee en het museum Klokkengieterij Heiligerlee. Deze musea liggen aan de Provinciale weg in het hart van de dorpskom tegen over elkaar en worden in de volksmond Klok en Slag genoemd. De Slag bij Heiligerlee (1568) was een van de eerste overwinningen van de opstandelingen tijdens de 80-jarige oorlog. Het klokkengieterijmuseum vertelt de historie van het eens zo belangrijke ambacht van het klokken gieten. In de regio Winschoten waren een aantal klokkengieterijen actief in het verleden.

In Winschoten is verder de Stichting Oud Winschoten actief, in samenwerking met het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt worden regelmatig tentoonstellingen gehouden over aspecten van de Winschoter geschiedenis. Na in de oude bibliotheek en het voormalige Lucasziekenhuis te zijn gevestigd zal de komende jaren de voormalige PABO aan de Meester D.U. Stikkerlaan de basis zijn voor de Stichting Oud Winschoten.

Film en theaterBewerken

In 1899 besloot Bé Dommering, die eigenaar was van hotel Wisseman, een grote toneelzaal aan het hotel te bouwen. Louter voor toneel, zo was de bedoeling, maar al in 1911 werden de eerste films vertoond - en zo werd de toneelzaal van Dommering de eerste bioscoop van Winschoten. Op 1 augustus 1967 kwam er door een grote brand een einde aan Dommering. Verder was er de Skala-bioscoop in de Langestraat. Deze werd in 1992 verhuisd naar het Marktplein en ging verder onder de naam Bioscoop Hollywood tot de sluiting in 2008. In 1973 werd door prinses Margriet Theater De Klinker geopend. Het theater functioneert tot 2008 waarna tijdelijk theater De Tramwerkplaats wordt geopend. Tegenwoordig is de Tramwerkplaats de locatie van de Harbour Jazz Club Winschoten. In 2015 werd het nieuwe cultuurhuis De Klinker geopend met daarin naast theater en bioscoop ook de openbare bibliotheek, muziekschool en een vestiging van de VVV.

Tuinen en parkenBewerken

Het oudste park van Winschoten is het Sterrebos of Wandelbos nabij het centrum dat tussen 1826 en 1827 op initiatief van de Winschoter dominee B.H. Steringa Kuiper werd aangelegd met behulp van arbeiders die te werk gesteld werden door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. In 1907 kreeg het park zijn huidige uitstraling toen landschapsarchitect Leonard Springer een ontwerp voor het park maakte. Het park heeft de status van rijksmonument en is circa 6 hectare groot. In Winschoten-Zuid ligt het 10 hectare grote Maintebos. Het rond 1900 aangelegde Maintebos ligt bij het Sint Vitusholt.

Winschoten heeft een 70 hectare groot Stadspark, waarvan 6 hectare bestaat uit waterpartijen. Het Stadspark wordt doorsneden door de weg Bovenburen. Het zuidelijke deel van het park werd aangelegd in 1963 en het noordelijke deel tussen 1976 en 1978. Het zuidelijke deel is meer cultuurlijk aangelegd en het noordelijke deel meer natuurlijk. Onderdeel van het zuidelijke deel vormt het grootste rosarium van Nederland, aan de Parklaan. Ook bevat het park een kinderboerderij. Aangrenzend liggen het sportcomplex van voetbalclub WVV en honk- en softbalclub WHSC.

Ten zuiden van Winschoten ligt het landschapspark Tusschenwegen, met als bezienswaardigheid de twee oogvormige vijvers.

EvenementenBewerken

 
Adrillenmarkt in Winschoten
 
Adrillenmarkt in Winschoten
 • Bluesfestival - februari
 • Duitse dagen - maart/april/mei
 • Koningsmarkt - april
 • Bevrijdingsfestival - mei
 • Rozenfestival - juli
 • Nacht van Winschoten - juli
 • Waterbei straattheaterfestival - augustus
 • Middeleeuws Winschoten & Fantasy festival - augustus
 • Pura Vida openluchtproms - Blauwestad augustus
 • Run Winschoten - september
 • Tellerlikker festival (uitmarkt)
 • Duitse dag - oktober
 • Winkelweek - oktober/november
 • Adrillen - november
 • Winterfair - december

Run WinschotenBewerken

De Run Winschoten is de oudste ultraloop over 100 km in Nederland, die sinds 1976 jaarlijks op de tweede zaterdag van september wordt gehouden. Het wedstrijdaanbod van dit evenement bevat tevens een wedstrijd over 50 km en een estafette van 10 x 10 km. Voor de kinderen tot en met 15 jaar is er de Lutjerun met diverse afstanden. De Run Winschoten is meerdere malen het decor geweest voor de Wereld en Europese kampioenschappen 100 km.

VoorzieningenBewerken

 
Modewarenhuis aan de Venne
 
Dollard College Winschoten
 
Campus Winschoten (oa. MBO Noorderpoort)
 
Ubbo Emmius college Winschoten
 
Voormalig Sint Lucas Ziekenhuis (OZG) in 2017
 
Voormalig Gerechtsgebouw

DetailhandelBewerken

Winschoten is een stedelijk centrum voor de regio Oost-Groningen, de tweede winkelstad van Groningen met ruim 77.000 vierkante meter verkoopvloeroppervlak. De binnenstad heeft een groot winkelaanbod (circa 35.000 m²) dat te vinden is aan de 770 meter lange winkelpromenade, de Langestraat, de Torenstraat, De Venne en het overdekte winkelcentrum 't Rond. Buiten de binnenstad liggen het Posttil centre en Reiderpark, waar grootschalige detailhandel in de woonbranche en een grote supermarkt te vinden zijn. Winschoten-Noord en Winschoten-Zuid kennen elk een eigen supermarkt.

Winschoten is de primaire verzorgingskern voor de gemeente Oldambt en de kernen ten zuiden van de stad zoals Blijham en Oudeschans en Bellingwolde (in totaal circa 45.000 inwoners). Verder heeft Winschoten sterke aantrekkingskracht op de Duitse consument uit het noordelijk deel van de Landkreis Emsland en kernen als Bunde en Weener in de Landkreis Leer.

OnderwijsBewerken

Op het gebied van onderwijs is Winschoten een centrum voor voortgezet onderwijs (Dollard College en Ubbo Emmius), mbo-onderwijs (Noorderpoort (school) en Terra), dat gevestigd is in de Campus Winschoten nabij het station met bijna 1000 leerlingen. Verder heeft de stad 10 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs (Delta en Meentschool). Sinds 2020 is er de sociocratische school Plan B voor primair onderwijs (basisschool) en voortgezet onderwijs (vmbo-tl, havo en vwo).

BasisscholenBewerken

Winschoten Parkwijk

 • OBS De Kleine Dollard
 • CBS De Vossenburcht

Winschoten Zeeheldenbuurt

 • OBS De Tweemaster

Winschoten Bomenbuurt

 • OBS Beukenlaan

Winschoten Centrum

 • RK Basisschool Sint Vitus
 • CBS Maranatha
 • GBS De Leilinde

Winschoten Rivierenbuurt

 • OBS De Waterlelie
 • Speciaal basis- en voortgezet onderwijs Meentschool

SportBewerken

Winschoten heeft tal van voorzieningen op het gebied van sport. Ook maakte de stad naam als voetbalstad waar in het verleden grote voetballers werden opgeleid zoals Klaas Nuninga en Jan Mulder. WVV en BATO zijn de twee voetbalclubs van de stad. Verder is er een grote atletiekvereniging en zijn er tennis-, hockey- en korfbalcomplexen. Winschoten heeft verder een overdekt zwembad (De Watertoren) en een ijsbaan. Ook zijn er sporthallen en gymlokalen te vinden verspreid over de stad.

ZorgBewerken

Winschoten beschikte tussen 1927 en 2018 over haar eigen ziekenhuis, het Sint Lucasziekenhuis. Het had op haar hoogtepunt 240 bedden. Na de fusie met het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl werd de Ommelander Ziekenhuis Groep gevormd. De beide ziekenhuislocaties zijn in 2018 verruild voor een nieuw ziekenhuis in Scheemda, het Ommelander Ziekenhuis Groningen, dat gelegen is op 7 kilometer van Winschoten.

Winschoten heeft verder woon-zorgvoorzieningen zoals Renselheerd en Verpleeghuis Oldwolde. Ook heeft Lentis een kliniek in de stad en levert het diverse ambulante psychiatische hulpverlening.

OverheidBewerken

Winschoten vormde vroeger haar eigen gerechtelijk arrondissement en had als zodanig een eigen arrondissementsrechtbank aan de Blijhamsterstraat, welke in 1933 is gesloten. Het kantongerecht van Winschoten heeft tot 2014 bestaan, thans is de rechtbank (in al haar hoedanigheden) gecentraliseerd in de stad Groningen. Verder had Winschoten vestigingen van de Belastingdienst en het GAK. Deze zijn inmiddels gesloten en gecentraliseerd in Groningen.

Winschoten is tegenwoordig in de regio Oost-Groningen de vestigingsplek van het examencentrum van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Belangrijk is verder de werkgever Doc-Direkt, de centrale archiefdienst van de Rijksoverheid die is gevestigd in Winschoten. De grootste werkgever in de gemeente is het werk-leerbedrijf Afeer, het voormalige Synergon. Dit bedrijf bemiddeld mensen naar betaalde arbeid of zorgt voor beschutte werkplekken.

EconomieBewerken

 
Fabriek Qsil (voorheen Philips Winschoten)
 
Hoofdkantoor Oosterlengte in Winschoten
 
Bewegwijzering op Autobahn 280 in Duitsland richting Winschoten)
 
Ontsluiting van Winschoten op de A7

Winschoten heeft ruim 11.000 banen op een bevolking van ruim 18.000 inwoners en is daarmee een van de belangrijke economische kernen in de provincie Groningen. Diensten zijn met name te vinden in en rond de binnenstad, de industriële bedrijvigheid, handel en transport zijn grotendeels gevestigd aan de oostzijde van de stad, nabij de oostelijke rondweg en de autosnelweg A7. In de zorg en dienstensector zijn Oosterlengte, Lentis en werkbedrijf Afeer de belangrijkste werkgevers in Winschotehn

BedrijventerreinenBewerken

 • Bussinespark Reiderland
 • Bedrijventerrein De Rensel
 • Bedrijvenpark Hoogebrug

Belangrijke werkgevers op de bedrijventerreinen zijn Brandweerwagenfabrikant Ziegler, meubelfabrikant Interfurn en Qsil, producent van verlichting, een voormalige vestiging van Phillips. Ook kent Winschoten van oudsher veel logistieke bedrijven. Langs de Havens van Winschoten getuigen verder grote pakhuizen aan bedrijvigheid die gerelateerd is aan de graanhandel en zadenhandel, zoals Robertus zaden. Verder is Winschoten bekend om haar staalindustrie (Geertsema Staal) en is er in de stad een vestiging te vinden van Virol recycling.

In 2020 vestigden zich twee grote bedrijven in Winschoten; PerkinElmer, een productielocatie voor corona-tests en Hyzon motors een fabriek voor op waterstof aangedreven trucks. In 2021 werft dat laatste bedrijf om de eerste 300 arbeidsplaatsen in te vullen.

In juli 2021 werd bekend dat Google een datacenter gaat bouwen op het Winschoter bedrijventerrein Hoogebrug III. Met deze grondverkoop is de laatste grote bedrijfskavel in Winschoten gevuld. De gemeente Oldambt verkent de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen in en rond Winschoten.

Verkeer en infrastructuurBewerken

WegenBewerken

Winschoten ligt aan de A7. Vanaf deze autosnelweg zijn de afslagen Winschoten en Winschoten-West de verbindingen met de stad. De A7 is de verbinding naar Groningen, en naar Bremen via de aansluitende Bundesautobahn 280.

Ten oosten van de stad ligt de N367, de oostelijke rondweg. Aan de zuidzijde van de stad ligt de weg Oude Pekela-Winschoten. Het belangrijkste knooppunt is de Blauwe Roos, een verkeersplein dat de afrit Winschoten op de A7 verbindt met de wegen naar de binnenstad, Beerta en Finsterwolde. De verkeersintensiteit ligt hier boven de 20.000 verkeersbewegingen per etmaal. De provincie Groningen studeert op een aanpassing van het knooppunt om de verkeersproblemen in de spits op te lossen.

WaterwegenBewerken

Per schip is de stad bereikbaar via het Winschoterdiep en de Rensel. Dit is een hoofdvaarroute geschikt voor schepen tot 1350 ton. Ook loopt de Pekel Aa langs Winschoten in de richting van Nieuwe Statenzijl om uit te monden in de Dollard. Voor recreatievaart beschikt Winschoten over een jachthaven. Na de realisatie van de noordelijke vaarverbinding kunnen recreatieschepen vanuit Winschoten via het Oldambtmeer doorvaren naar Termunterzijl.

SpoorwegenBewerken

Winschoten ligt sinds 1868 aan de spoorlijn Groningen-Bad Nieuweschans, onderdeel uitmakend van de Spoorlijn Harlingen - Nieuwe Schans. In 1876 kwam de aansluiting op het Duitse spoorwegnet tot stand toen de spoorlijn Nieuwe Schans – Ihrhove werd geopend. De stad beschikt over een station dat in 1865 gereed was en nog steeds in originele staat verkeert. In december 2020 wordt een sneltrein Groningen-Winschoten geïntroduceerd, in 2024 is het de bedoeling om rechtstreekse internationale treinen te laten rijden tussen Groningen en Bremen. Realisatie hiervan is afhankelijk van het herstel van de spoorbrug bij Weener over de rivier de Eems.

GebiedsindelingenBewerken

Voormalige gemeenteBewerken

 
Winschoten en omgeving (2009)

     Gemeentegrenzen

     Wijkgrenzen

     Buurtgrenzen

     Autosnelweg

     Secundaire weg

     Spoorweg

 

██ Geselecteerde gemeente

██ Bebouwd gebied

██ Bos of park

██ Binnenwater, rivier of kanaal

 
De gemeente Winschoten rond 1865.
 
Posttil center in Winschoten
 
Halte Democratie, Raadszaal gemeente Oldambt aan de Tramhaven Winschoten
 
Entree overdekt winkelcentrum 't Rond

De gemeente telde 18.298 inwoners (november 2009, bron: CBS) en besloeg een oppervlakte van 22,24 km², waarvan 0,58 km² water.

De gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland fuseerden op 1 januari 2010 tot de gemeente Oldambt. De bevolking van de drie gemeenten heeft in een referendum voor deze naam gekozen. Oud-Winschoter Jan Mulder maakte 20 september 2008 op het gemeentehuis in Winschoten de keuze bekend.

IndelingBewerken

In 1710 werd onderscheid gemaakt tussen de volgende buurten in het kerspel Winschoten:

Huidige wijken en buurtenBewerken

 1. Winschoten Centrum
 2. Zeeheldenbuurt
 3. Winschoten Noord (Parkwijk)
 4. Winschoten Zuid
 5. Udesweg Zuid
 6. Winschoten Grintweg (Kloostervallei)
 7. Winschoten Bomenbuurt
 8. Winschoten Sint Vitusholt (Lanengebied)
 9. Winschoten Industriegebied.

BevolkingsontwikkelingBewerken

Winschoten kende tijdens haar bestaan als gemeente een grote groei, mede door de komst van industrievestigingen. De groei werd echter tot staan werd gebracht in 1980. Sindsdien wordt de stad gekenmerkt door een dalend bevolkingsaantal.

Bevolkingsontwikkeling tussen 1795 en 2020
 Data afkomstig van volkstellingen.nl
 Data afkomstig van het CBS
Bevolkingsontwikkeling
17951805181518291839184918591869187918891899190919201930194719601971197519801990199520002005201020152020
1.9522.2282.6783.2293.5784.1234.9725.5476.6407.8159.66811.20212.85513.34215.78416.46417.78519.48421.10119.38018.74018.59618.46018.30018.04518.105
 
Eerste stadhuis van Winschoten
 
Zorgcentrum Vondelhuys in Winschoten Zuid

Bevolking centrum WinschotenBewerken

De wijk Centrum van Winschoten (postcode 9671) kent het volgende verloop van het aantal inwoners:

 • 1995 - 4.020 inwoners
 • 2000 - 4.010
 • 2005 - 4.120
 • 2010 - 4.090
 • 2015 - 4.110
 • 2019 - 4.185
 • 2020 - 4.185
 • 2021 - 4.230

Het centrum van Winschoten is door toevoegingen van woningen gegroeid in aantal inwoners.

Bevolking per postcodegebied in Winschoten (2020 en 2021)Bewerken

 • 9671 - Centrum, 4.150 inwoners (2020) 4.230 (2021)
 • 9672 - Noordoost 480 inwoners (2020) 470 (2021)
 • 9673 - Zuid 3.220 inwoners (2020) 3.215 (2021)
 • 9674 - Zuidwest 3.100 inwoners (2020) 3.040 (2021)
 • 9675 - Noord 7.155 inwoners (2020) 6.990 (2021)

Totaal = 18.105 inwoners (2020) 17.945 (2021) (Bron: CBS bevolking per viercijferige postcode 2020)

Openbaar vervoerBewerken

 
Front station Winschoten
 
Station Winschoten
 
Het voormalig hoofdstation en hoofdkantoor van de trammaatschappij te Winschoten in 2004.

Winschoten heeft een spoorwegstation aan de spoorlijn Groningen - Bad Nieuweschans. De treinen worden geëxploiteerd door Arriva. Daarnaast heeft de stad een aantal busverbindingen, geëxploiteerd door Qbuzz en De Grooth Vervoer.

Lijn Route Vervoerder
12 Winschoten - Blijham - Bellingwolde - Klein Ulsda - Nieuweschans Qbuzz/De Grooth
13 Winschoten - Heiligerlee - Westerlee - Meeden - Muntendam - Veendam Qbuzz/De Grooth
14 Winschoten - Blijham - Wedderveer - Wedde - Veele - Vlagtwedde - Smeerling - Barlage - Onstwedde - Tange - Alteveer - Stadskanaal Qbuzz/De Grooth
17 Winschoten - Beerta - Finsterwolde - Oostwold - Midwolda - Scheemda Qbuzz/De Grooth
23 Winschoten - Pekela's - Veendam Qbuzz
24 Winschoten - Pekela's - Stadskanaal - Nieuw Buinen - Borger - Papenvoort - Rolde - Assen Qbuzz
72 Winschoten - Blijham - Vlagtwedde - Bourtange - Sellingen - Ter Wisch - Ter Apel - Weerdinge - Emmen Qbuzz
119 Winschoten - Heiligerlee - Scheemda - Nieuwolda - Wagenborgen - Farmsum - Delfzijl Qbuzz

Sinds 1966 had Winschoten een overdekt en afsluitbaar busstation bij het spoorwegstation. Dit werd gebouwd om de functies van busstation en stalling voor het toenmalige streekvervoerbedrijf GADO met elkaar te verenigen. Overdag ging het busstation open en waren er 15 perrons beschikbaar. 's Nachts konden er bussen parkeren; de stalling was dan afgesloten en verwarmd. Dit overdekte busstation, dat grensde aan het spoorwegstation, is inmiddels gesloopt en op de vrijgekomen plaats verscheen een busstation in de open lucht.

Geschiedenis openbaar vervoerBewerken

Winschoten was aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw een heuse tramstad. Door de Stoomtramweg-Maatschappij Oldambt - Pekela werd vanaf 1882 eerst de verbinding Winschoten – Beerta – Finsterwolde – Oostwold – Midwolda – Scheemda – Station Eexta gereden. Al in 1884 werd deze lijn opgeheven en in 1885 werd de lijn Winschoten – Oude Pekela – Nieuwe Pekela – Stadskanaal geopend. Deze reed tot 1935.[16]

Vanuit Winschoten waren Delfzijl, Ter Apel en Bellingwolde bereikbaar met de trams van de Stoomtramweg-Maatschappij Oostelijk Groningen. De tramlijn liep aan de oostzijde van de stad, het hoofdstation van de maatschappij bevond zich aan de Wilhelminasingel in Winschoten. De eerste trams reden vanaf 1915 tussen Winschoten en Ter Apel, in 1917 kwam de lijn Winschoten naar Bellingwolde gereed en vanaf 1919 was ook de verbinding met Delfzijl gereed. Vanaf de vroege jaren dertig werd het reizigersvervoer per tram geleidelijk door busvervoer vervangen, maar in de Tweede Wereldoorlog keerden de trams tijdelijk terug. In 1950 reed de laatste goederentram naar Veele.[17] Hiermee kwam definitief een einde aan de Tram in het straatbeeld van Winschoten.

Hoogbouw in WinschotenBewerken

 
Winkelcentrum 't Rond aan de Venne is sinds 2002 het centrum van Winschoten voor grote winkelketens.
 • 12 bouwlagen, toren winkelcentrum 't Rond
 • 10 bouwlagen, voormalige zusterflat Sint Lucasziekenhuis
 • 8 bouwlagen, Van Goghstate
 • 8 bouwlagen, ABN-Amro-flat
 • 8 bouwlagen, De Schutse (gesloopt)
 • 7 bouwlagen, voormalige GAK-gebouw, Merwedestraat

Geboren in WinschotenBewerken

  Zie Lijst van Winschoters voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken

  Zie de categorie Winschoten van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.