Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië

Commissie-Generaal bij de Koningin. V.l.n.r.: van Poll, Schermerhorn, de Boer.

De Commissie-Generaal voor Nederlands-Indië vormde namens de Nederlandse regering samen met de Nederlandse koloniaal bestuurder luitenant-Gouverneur-Generaal (Huib van Mook) een onderhandelingscommissie om de onafhankelijkheid van Indonesië vorm te geven. Deze commissie bestond van 1946 tot 15 november 1947. De leden werden gevormd door Wim Schermerhorn, Feike de Boer en Max van Poll. In de onderhandelingen met de President van Indonesië Soekarno en zijn delegatie werden de delegaties bijgestaan door Miles Lampson (Lord Killearn). Deze Britse diplomaat trad tijdens de onderhandelingen op als zogenaamde "mediator".

Na het uitblijven van resultaat bij de Hoge Veluweconferentie (april 1946) waren onderhandelingen in Indonesië voorgesteld. De Hoge Veluweconferentie had bestaan uit onderhandelingen tussen de Nederlandse en Indonesische ministers en delegatieleden omtrent de onafhankelijkheid van Indonesië.

De onderhandelingen tussen Soekarno's delegatie en de Nederlandse delegatie duurden na het vertrek van deze commissie in september 1946 naar Indonesië tot 15 november 1946. Op deze datum werd het akkoord van Linggadjati overeengekomen. Hiervoor was een wapenstilstand overeengekomen. Het akkoord van Linggadjati behelsde soevereiniteit van de Republiek Indonesië binnen de "Verenigde Staten van Indonesië" in een gelijkwaardige unie met Nederland, weliswaar met de Nederlandse koning(in) aan het hoofd. Dit akkoord werd door de Tweede Kamer van Nederland in maart 1947 ondertekend na "aankleding". De Republiek Indonesië erkende het al overeengekomen akkoord, maar de "aankleding" niet.

In verband met vermeend niet nakomen van het akkoord begon de Nederlandse staat op 21 juli 1947 haar eerste uitgebreide militaire ingrijpen gedurende de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Na een resolutie in de Veiligheidsraad staakte Nederland dit offensief.

Op 15 november 1947 werd de Commissie-Generaal opgeheven, met eervol ontslag van Schermerhorn en van Poll. De Boer had de commissie al eerder verlaten.