Lijst van leden van het Europees Parlement (2009-2014)

Wikimedia-lijst
Flag of Europe.svg

Dit is de lijst van leden van het Europees Parlement na de Europese verkiezingen van 2009 voor de zevende zitting van het Europees Parlement.

Fracties in de zevende zitting van het Europees Parlement:
Europese Volkspartij (christendemocraten) (EVP)
Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten (S&D)
Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE)
De Groenen/Vrije Europese Alliantie (Groenen/VEA)
Europees Unitair Links/Noords Groen Links (GUE/NGL)
Europese Conservatieven en Hervormers (ECH)
Europa van Vrijheid en Democratie (EVD)
Niet-fractiegebonden leden (NI)

De zittingsperiode ging in op 14 juli 2009 en eindigde op 30 juni 2014.

Voorzitters in deze zittingsperiode waren de Pool Jerzy Buzek (2009-2012) en de Duitser Martin Schulz (2012-2014).

Lijst van leden Europees ParlementBewerken

BelgiëBewerken

België had in deze zitting 22 parlementariërs in het Europees Parlement. Van de 22 waren er 13 voorbehouden aan het Nederlands kiescollege, 8 aan het Frans kiescollege en 1 aan het Duitstalig kiescollege.


BulgarijeBewerken


CyprusBewerken


DenemarkenBewerken


DuitslandBewerken

Op de lijst van de Christlich Demokratische Union: (EVP)

 1. Burkhard Balz
 2. Reimer Böge
 3. Elmar Brok
 4. Daniel Caspary
 5. Christian Ehler
 6. Karl-Heinz Florenz
 7. Michael Gahler
 8. Ingeborg Gräßle
 9. Christa Klaß
 10. Peter Jahr
 11. Elisabeth Jeggle
 12. Dieter-Lebrecht Koch
 13. Werner Kuhn
 14. Werner Langen
 15. Kurt Lechner (in 2012 vervangen door Birgit Collin-Langen)
 16. Klaus-Heiner Lehne (in 2014 vervangen door Annette Koewius)
 17. Peter Liese
 18. Thomas Mann
 19. Hans-Peter Mayer
 20. Doris Pack
 21. Markus Pieper
 22. Hans-Gert Pöttering
 23. Godelieve Quisthoudt-Rowohl
 24. Herbert Reul
 25. Horst Schnellhardt
 26. Birgit Schnieber-Jastram
 27. Andreas Schwab
 28. Renate Sommer
 29. Thomas Ulmer
 30. Sabine Verheyen
 31. Axel Voss
 32. Rainer Wieland
 33. Hermann Winkler
 34. Joachim Zeller

Op de lijst van de Sozialdemokratische Partei: (S&D)

 1. Udo Bullmann
 2. Ismail Ertug
 3. Knut Fleckenstein
 4. Evelyne Gebhardt
 5. Jens Geier
 6. Norbert Glante
 7. Matthias Groote
 8. Jutta Haug
 9. Petra Kammerevert
 10. Constanze Krehl
 11. Wolfgang Kreissl-Dörfler
 12. Bernd Lange
 13. Jo Leinen
 14. Norbert Neuser
 15. Bernhard Rapkay
 16. Dagmar Roth-Behrendt
 17. Ulrike Rodust
 18. Martin Schulz
 19. Peter Simon
 20. Birgit Sippel
 21. Jutta Steinruck
 22. Barbara Weiler
 23. Kerstin Westphal

Op de lijst van Bündnis 90/Die Grünen: (Groenen/VEA)

 1. Jan Philipp Albrecht
 2. Franziska Brantner (in 2013 vervangen door Hiltrud Breyer)
 3. Reinhard Bütikofer
 4. Michael Cramer
 5. Sven Giegold
 6. Gerald Häfner
 7. Rebecca Harms
 8. Martin Häusling
 9. Ska Keller
 10. Barbara Lochbihler
 11. Heide Rühle
 12. Elisabeth Schroedter
 13. Werner Schulz
 14. Helga Trüpel

Op de lijst van de Freie Demokratische Partei: (ALDE)

 1. Alexander Alvaro
 2. Jorgo Chatzimarkakis
 3. Jürgen Creutzmann
 4. Alexander Lambsdorff
 5. Nadja Hirsch
 6. Wolf Klinz
 7. Silvana Koch-Mehrin
 8. Holger Krahmer
 9. Gesine Meißner
 10. Britta Reimers
 11. Alexandra Thein
 12. Michael Theurer

Op de lijst van Die Linke: (GUE/NGL)

 1. Lothar Bisky (in 2013 vervangen door Martina Michels)
 2. Cornelia Ernst
 3. Thomas Händel
 4. Jürgen Klute
 5. Sabine Lösing
 6. Helmut Scholz
 7. Sabine Wils
 8. Gabriele Zimmer

Op de lijst van de Christlich-Soziale Union: (EVP)

 1. Albert Deß
 2. Markus Ferber
 3. Monika Hohlmeier
 4. Martin Kastler
 5. Angelika Niebler
 6. Bernd Posselt
 7. Manfred Weber
 8. Anja Weisgerber (in 2013 vervangen door Gabriele Stauner)


EstlandBewerken

Op de lijst van Isamaa ja Res Publica Liit: (EVP)

 1. Tunne Kelam

Op de lijst van de Sociaaldemocratische Partij: (S&D)

 1. Ivari Padar (in 2014 vervangen door Katrin Saks)


FinlandBewerken

Op de lijst van de Groene Liga: (Groenen/VEA)

 1. Satu Hassi
 2. Heidi Hautala (in 2011 vervangen door Tarja Cronberg)

Op de lijst van Ware Finnen/Christendemocraten: (EVD en EVP)

 1. Sari Essayah (Christian Democrats is in EVP)
 2. Timo Soini (True Finns is in EVD) (in 2011 vervangen door Sampo Terho)

Op de lijst van de Zweedse Volkspartij in Finland: (ALDE)

 1. Carl Haglund (in 2012 vervangen door Nils Torvalds)


FrankrijkBewerken

Op de lijst van de Union pour un Mouvement Populaire/Nouveau Centre: (EVP)

 1. Damien Abad
 2. Jean-Pierre Audy
 3. Michel Barnier (in 2010 vervangen door Constance Le Grip)
 4. Dominique Baudis (in 2011 vervangen door Franck Proust)
 5. Christophe Béchu (in 2011 vervangen door Agnès Le Brun)
 6. Sophie Briard-Auconie
 7. Alain Cadec
 8. Jean-Marie Cavada
 9. Arnaud Danjean
 10. Michel Dantin
 11. Rachida Dati
 12. Joseph Daul
 13. Christine de Veyrac
 14. Gaston Franco
 15. Marielle Gallo
 16. Jean-Paul Gauzès
 17. Françoise Grossetête
 18. Pascale Gruny (in 2010 vervangen door Philippe Boulland)
 19. Philippe Juvin
 20. Alain Lamassoure
 21. Véronique Mathieu
 22. Élisabeth Morin
 23. Maurice Ponga
 24. Jean Roatta[1]
 25. Dominique Riquet
 26. Tokia Saïfi
 27. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt
 28. Catherine Soullie (in 2011 vervangen door Brice Hortefeux)
 29. Michèle Striffler
 30. Dominique Vlasto

Op de lijst van Parti Socialiste: (S&D)

 1. Kader Arif
 2. Pervenche Berès
 3. Françoise Castex
 4. Harlem Désir (vervangen door Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy in 2014)
 5. Estelle Grelier
 6. Sylvie Guillaume
 7. Liêm Hoang Ngoc
 8. Stéphane Le Foll
 9. Gilles Pargneaux
 10. Vincent Peillon
 11. Patrice Tirolien
 12. Catherine Trautmann
 13. Bernadette Vergnaud
 14. Henri Weber


GriekenlandBewerken

Op de lijst van de Communistische Partij: (GUE/NGL)

 1. Athanasios Pafilis
  (in 2009 vervangen door Charalampos Aggourakis)
  (vervangen door Georgios Gkikopoulos in 2014)
 2. Giorgos Toussas

Op de lijst van Laikos Orthodoxos Synagermos: (EVD)

 1. Niki Tzavela
 2. Athanasios Plevris (in 2009 vervangen door Nikolaos Salavrakos)

Op de lijst van SYRIZA: (GUE/NGL)

 1. Nikos Chountis

Op de lijst van Oikologoi Prasinoi: (Groenen/VEA)

 1. Michalis Tremopoulos (in 2012 vervangen door Nikos Chrysogelos)


HongarijeBewerken

Voor Hongarije waren er 22 zetels in het parlement beschikbaar. Het was een bijzonderheid dat er ook etnische Hongaren zetels bemachtigden in Roemenië (3) en Slowakije (2). In totaal zijn er dus 27 Hongaren in het parlement gekozen.


IerlandBewerken

Op de lijst van de Irish Labour Party: (S&D)

 1. Nessa Childers
 2. Proinsias De Rossa (in 2012 vervangen door Emer Costello)
 3. Alan Kelly (in 2011 vervangen door Phil Prendergast)

Op de lijst van de Socialistische Partij: (GUE/NGL)

 1. Joe Higgins (in 2011 vervangen door Paul Murphy)

Op de lijst van de Onafhankelijken: (ALDE)

 1. Marian Harkin


ItaliëBewerken

Op de lijst van Il Popolo della Libertà: (EVP)

 1. Gabriele Albertini (in 2013 vervangen door Fabrizio Bertot)
 2. Roberta Angelilli
 3. Alfredo Antoniozzi
 4. Raffaele Baldassarre
 5. Paolo Bartolozzi
 6. Sergio Berlato
 7. Vito Bonsignore
 8. Antonio Cancian
 9. Giovanni Collino (in 2011 vervangen door Giuseppe Gargani)
 10. Lara Comi
 11. Carlo Fidanza
 12. Elisabetta Gardini
 13. Salvatore Iacolino
 14. Giovanni La Via
 15. Clemente Mastella
 16. Barbara Matera
 17. Mario Mauro (in 2013 vervangen door Susy De Martini)
 18. Erminia Mazzoni
 19. Cristiana Muscardini
 20. Alfredo Pallone
 21. Aldo Patriciello
 22. Crescenzio Rivellini
 23. Licia Ronzulli
 24. Potito Salatto
 25. Amalia Sartori
 26. Marco Scurria
 27. Sergio Silvestris
 28. Salvatore Tatarella
 29. Iva Zanicchi

Op de lijst van de Unie van het Centrum: (EVP)

 1. Magdi Allam
 2. Antonello Antinoro
 3. Carlo Casini
 4. Ciriaco de Mita
 5. Tiziano Motti

Op de lijst van de Südtiroler Volkspartei: (EVP)

 1. Herbert Dorfmann

Op de lijst van de Democratische Partij: (S&D)

 1. Francesca Balzani
 2. Luigi Berlinguer
 3. Rita Borsellino
 4. Salvatore Caronna
 5. Sergio Cofferati
 6. Silvia Costa
 7. Andrea Cozzolino
 8. Rosario Crocetta (in 2012 vervangen door Francesca Barracciu, die in 2014 vervangen is door Giovanni Barbagallo)
 9. Francesco De Angelis
 10. Paolo De Castro
 11. Leonardo Domenici
 12. Roberto Gualtieri
 13. Guido Milana
 14. Pier Antonio Panzeri
 15. Mario Pirillo
 16. Gianni Pittella
 17. Vittorio Prodi
 18. David Sassoli
 19. Debora Serracchiani
 20. Gianluca Susta (in 2013 vervangen door Franco Bonanini)
 21. Patrizia Toia

Op de lijst van Lega Nord: (EVD)

 1. Mara Bizzotto
 2. Mario Borghezio
 3. Lorenzo Fontana
 4. Claudio Morganti
 5. Fiorello Provera
 6. Oreste Rossi
 7. Matteo Salvini
 8. Giancarlo Scottà
 9. Francesco Speroni

Op de lijst van Italia dei Valori: (ALDE)

 1. Sonia Alfano
 2. Pino Arlacchi
 3. Vincenzo Iovine
 4. Niccolò Rinaldi
 5. Giommaria Uggias
 6. Gianni Vattimo
 7. Luigi de Magistris (in 2011 vervangen door Andrea Zanoni)


Kroatië (2013)Bewerken


LetlandBewerken


LitouwenBewerken


LuxemburgBewerken


MaltaBewerken


NederlandBewerken

  Zie Lijst van Nederlandse Europarlementariërs 2009-2014 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Nederland had oorspronkelijk 25 parlementariërs in het Europees Parlement. Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon kreeg Nederland een 26ste zetel. Deze extra zetel is ingenomen door Daniël van der Stoep, die eerder dat jaar het parlement had verlaten.


OostenrijkBewerken


PolenBewerken


PortugalBewerken


RoemeniëBewerken

Op de lijst van de Nationaal-Liberale Partij: (ALDE)

 1. Cristian Buşoi (in 2013 vervangen door Ovidiu Ioan Silaghi)
 2. Ramona Mănescu (in 2013 vervangen door Eduard-Raul Hellvig)
 3. Norica Nicolai
 4. Adina Vălean
 5. Renate Weber

Op de lijst van de Democratische Unie van Hongaren in Roemenië: (EVP)

 1. Csaba Sógor
 2. László Tőkés
 3. Gyula Winkler

Op de lijst van de Groot-Roemenië Partij: (fractieloos)

 1. George Becali (in 2013 vervangen door Dan Dumitru Zamfirescu)
 2. Claudiu Ciprian Tănăsescu
 3. Corneliu Vadim Tudor

Op de lijst van Elena Băsescu, direct na haar verkiezing is ze weer opgenomen in de PD-L: (EVP)

 1. Elena Băsescu


SloveniëBewerken

Op de lijst van de Liberale Democratie: (ALDE)

 1. Jelko Kacin

Op de lijst van Zares: (ALDE)

 1. Ivo Vajgl


SlowakijeBewerken


SpanjeBewerken

Op de lijst van Partido Socialista Obrero Español: (S&D)

 1. Magdalena Álvarez (in 2010 vervangen door Sergio Gutiérrez Prieto)
 2. Josefa Andrés Barea
 3. Inés Ayala
 4. María Badía
 5. Alejandro Cercas
 6. Ricardo Cortes Lastra
 7. Vicente Miguel Garcés Ramón[1]
 8. Iratxe García
 9. Dolores García-Hierro[1]
 10. Eider Gardiazabal Rubial
 11. Enrique Guerrero Salom
 12. Ramón Jáuregui Atondo (in 2010 vervangen door María Irigoyen Pérez)
 13. Juan Fernando López Aguilar
 14. Miguel Ángel Martínez Martínez
 15. Antonio Masip Hidalgo
 16. Emilio Menéndez
 17. María Muñiz de Urquiza
 18. Raimon Obiols i Germà
 19. Juan Andrés Perelló Rodríguez
 20. Teresa Riera
 21. Carmen Romero López
 22. Antolín Sánchez
 23. Luis Yáñez-Barnuevo

Op de lijst van de Coalitie voor Europa: (ALDE)

 1. Izaskun Bilbao (Eusko Alderdi Jeltzalea)
 2. Salvador Sedó (Unió Democràtica de Catalunya, behoorde tot de fractie van de EVP)[1]
 3. Ramon Tremosa (Convergència Democràtica de Catalunya)

Op de lijst Het Links: (Europees Unitair Links/Noords Groen Links en Groenen/VEA)

 1. Willy Meyer Pleite (Izquierda Unida en GUE/NGL)
 2. Raül Romeva (Iniciativa per Catalunya Verds en Groenen/VEA)

Op de lijst van Unión Progreso y Democracia: (fractieloos)

 1. Francisco Sosa Wagner

Op de lijst van het Europa van de Volkeren–Groenen: (Groenen/VEA)

 1. Oriol Junqueras (Republikeins Links van Catalonië, tot 31 december 2011) (in 2011 vervangen door Ana Miranda Paz (Galicisch Nationalistisch Blok), die in 2013 is vervangen door Iñaki Irazabalbeitia Fernández)


TsjechiëBewerken


Verenigd KoninkrijkBewerken

Groot-BrittanniëBewerken

Op de lijst van de Labour Party: (S&D)

 1. Michael Cashman
 2. Mary Honeyball
 3. Richard Howitt
 4. Stephen Hughes
 5. David Martin
 6. Linda McAvan
 7. Arlene McCarthy
 8. Claude Moraes
 9. Brian Simpson
 10. Peter Skinner
 11. Catherine Stihler
 12. Derek Vaughan
 13. Glenis Willmott

Op de lijst van de Liberal Democrats: (ALDE)

 1. Catherine Bearder
 2. Sharon Bowles
 3. Chris Davies
 4. Andrew Duff
 5. Fiona Hall
 6. Sarah Ludford
 7. Liz Lynne (in 2012 vervangen door Phil Bennion)
 8. George Lyon
 9. Bill Newton Dunn
 10. Diana Wallis (in 2012 vervangen door Rebecca Taylor)
 11. Graham Watson

Op de lijst van de Green Party of England and Wales: (Groenen/VEA)

 1. Jean Lambert
 2. Caroline Lucas (in 2010 vervangen door Keith Taylor)

Op de lijst van de British National Party: (fractieloos)

 1. Andrew Brons
 2. Nick Griffin

Op de lijst van de Scottish National Party: (Groenen/VEA)

 1. Ian Hudghton
 2. Alyn Smith

Op de lijst van Plaid Cymru: (Groenen/VEA)

 1. Jillian Evans


Noord-IerlandBewerken

Op de lijst van Sinn Féin: (GUE/NGL)

 1. Bairbre de Brún (in 2012 vervangen door Martina Anderson)

Op de lijst van de Democratische Unionistische Partij: (fractieloos)

 1. Diane Dodds


ZwedenBewerken

Op de lijst van de Miljöpartiet de Gröna: (Groenen/VEAA)

 1. Isabella Lövin
 2. Carl Schlyter

Op de lijst van de Piratenpartij: (Groenen/VEA)

 1. Amelia Andersdotter[1]
 2. Christian Engström

Op de lijst van de Vänsterpartiet: (GUE/NGL)

 1. Eva-Britt Svensson (in 2011 vervangen door Mikael Gustafsson)

Op de lijst van de Centerpartiet: (ALDE)

 1. Lena Ek (in 2011 vervangen door Kent Johansson)

Op de lijst van de Kristdemokraterna: (EVP)

 1. Alf Svensson